Test

Test

Dette er en bloggtest…

Read Article →
Refleksjoner på "Tourism marketing from 1990-2010"

Refleksjoner på “Tourism marketing from 1990-2010″

 

 

Artikkelen skrevet av forfatterne Daniel R. Fesenmaier og Zheng Xiang tar for seg paradigme-skiftet av reiselivsmarkedsføringen fra 1990-årene og frem til i dag (2010). Markedsføringen gikk igjennom en betydelig evolusjon disse to tiårene når bransjen slet med å …

Read Article →
Reflection document, Assignment #1

Reflection document, Assignment #1

The assignment was to make out some ideas of what outdoor life personally meant to you, and make a media product out of that. The product is a 2 and a half minute long videoclip that we make in collabriation …

Read Article →
OMP - Tur til Standalshytta

OMP – Tur til Standalshytta

The first trip
We prepared the trip by going through briefly what kind of clothes and stuff we should bring. Warm wool was especially important to keep us dry even tough we not met any rain. I’ve luckily kept my …

Read Article →
Føler barn seg trygge på facebook?

Føler barn seg trygge på facebook?

Barneloven sier at «Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. Barnet har rett til lovens beskyttelse …

Read Article →
Spillavhengighet - den nye folkesykdommen?

Spillavhengighet – den nye folkesykdommen?

I en undersøkelse gjort i 2010 av NOVA på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet konkluderte rapporten at dataspill er blitt en viktig del av ungdommenes hverdag: 79 prosent spiller dataspill minst én gang i måneden og denne andelen har vært …

Read Article →
Didaktikk

Didaktikk

Du skal reflektere rundt hva du kan bidra med i den digitale danningen og digitale kompetansen til elevene. Hva kan elevene lære i perioden de er sammen med deg (mediefaglig)?

Jeg har valgt caset med:

3) Webgruppa
Det er 5 …

Read Article →
Lyd - Øvingsoppgave 5

Lyd – Øvingsoppgave 5

  1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Samplingsfrekvens er hvor mange ganger i sekundet lydkortet eller maskinen “tegner” lydsignalene som blir innspillt digitalt. Bitraten er hvor stor dybdeverdi hver enkelt sample kan få.  Vi …

Read Article →
Lyd - Øvingsoppgave 1

Lyd – Øvingsoppgave 1

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Read Article →