Lyd - Øvingsoppgave 5

Lyd – Øvingsoppgave 5

  1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Samplingsfrekvens er hvor mange ganger i sekundet lydkortet eller maskinen “tegner” lydsignalene som blir innspillt digitalt. Bitraten er hvor stor dybdeverdi hver enkelt sample kan få.  Vi …

Read Article →