Didaktikk

Didaktikk

Du skal reflektere rundt hva du kan bidra med i den digitale danningen og digitale kompetansen til elevene. Hva kan elevene lære i perioden de er sammen med deg (mediefaglig)?

Jeg har valgt caset med:

3) Webgruppa
Det er 5 …

Read Article →