Føler barn seg trygge på facebook?

Føler barn seg trygge på facebook?

Barneloven sier at «Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. Barnet har rett til lovens beskyttelse …

Read Article →
Spillavhengighet - den nye folkesykdommen?

Spillavhengighet – den nye folkesykdommen?

I en undersøkelse gjort i 2010 av NOVA på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet konkluderte rapporten at dataspill er blitt en viktig del av ungdommenes hverdag: 79 prosent spiller dataspill minst én gang i måneden og denne andelen har vært …

Read Article →