Design – Oppgave 3

Design – Oppgave 3

Arbeidskrav 3

Arbeidskrav 3

Ut i fra den konstruktive kritikken vi fikk i timen, har jeg gjort følgende endringer på designet; lagt til Nidars nye logo, samt at jeg har lagt til illustrasjon av bananer på embalasjen for å tydeliggjøre dette for kundene av produktet.