Design – Oppgave 4

Design – Oppgave 4

Logoutkast - Arbeidskrav 4

Logoutkast – Arbeidskrav 4

Arbiedskrav 4 - digitalisert

Arbiedskrav 4 – digitalisert

Her har laget jeg ett utkast til logoen som skulle representere bloggkonseptet mitt, “Audere est Facere” – Å tørre er å gjøre. Jeg startet med å tegne skissen i timen, og endte opp med å digitalisere den, fordi jeg ble såpass fornøyd. Problemet med ett slikt design er vel at det vanskelig kan identifiseres med meg som person, så jeg valgte senere å gå bort fra den.