Didaktikk

Didaktikk

Du skal reflektere rundt hva du kan bidra med i den digitale danningen og digitale kompetansen til elevene. Hva kan elevene lære i perioden de er sammen med deg (mediefaglig)?

Jeg har valgt caset med:

3) Webgruppa
Det er 5 elever i webgruppa og det er bare gutter. De har lyst til å lage en side om spilling! Men er ikke helt sikre på hva den er for. Men de har masse kule ideer om juksekoder og gode spillfilmer fra YouTube!

Her kan jeg bidra med endel kompetanse. Den første siden jeg lagde som gutt var når jeg var på deres alder. Den handlet om Pòkemon. På den tiden fant jeg en hjemmesidegenerator på home.no og lærte mye web-koding på egen hånd.

I prosjektet vil jeg at gutta skal komme med forslag til hvilket spill de liker best. Når det har kommet nok forslag, så vil jeg at de skal stemme over det spillet de skal skrive om. På denne måten blir demokratisk enighet sikret. Så vil jeg at de skal komme med forslag til hva de skal skrive, hvorfor de skal skrive det, og hvordan de tenker å gjøre det.

Jeg har lyst til å gi gutta en innføring i WordPress slik at de enkelt kan lage sin egen “hjemmeside” hvor de kontinuerlig kan opprette skriverier.

Når forslagene har kommet opp vil jeg at de selv skal avgjøre hvem som skal skrive om hva. Hver av guttene skal skrive om sitt tema med referanse til spillet. Det kan være karakterer i spillet, ett referat av en level eller verden, eller om juksekoder, hvordan de selv ville anvendt spillet.

Sluttproduktet av denne jobben de gjør vil være en innføring av journalistisk arbeid hvor de selv er sin egen desk som produserer arbeid. De må gjerne ta bilder mens de spiller, screencappe fra skjermen eller ta video mens de spiller. Alt sammen vil til slutt bli ett multimedialt arbeid og vil styrke deres digitale kompetanse innenfor å ta foto og film, digital skriving og publisering.