Lyd - Øvingsoppgave 5

Lyd – Øvingsoppgave 5

  1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Samplingsfrekvens er hvor mange ganger i sekundet lydkortet eller maskinen “tegner” lydsignalene som blir innspillt digitalt. Bitraten er hvor stor dybdeverdi hver enkelt sample kan få.  Vi må kjenne til disse begrepene  for å forstå hvordan lydens dynamikk og kvalitet blir preget.

  1. Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde. Hvilke egenskaper særpreger disse?

.mp3 er et kjent komprimeringsformat for musikk. For å redusere filstørrelsene på en låt (for eksempel til nedlasting eller overføring til bærbar avspiller) er mp3-formatet det mest brukte alternativet.

.wav er et ukomprimert format ofte brukt på sample-lyder. Disse filene har ofte stor dynamikk, samplingfrekvens og filstørrelse.

  1. Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?

Opprette: Multitrack -> Track -> Add mono/stereo/5.1 track

Slette: Multirack -> Track -> Delete selectet track (ctrl – alt – backspace)

  1. Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?

Monoopptak er èn-kanalsopptak og stereoopptak er to-kanalsopptak. Jeg ville valg Mono-opptak ved èn mikrofon og en lydkilde og stereo på to mikrofoner. På 3 så ville jeg valgt 3 monoopptak og panorert de forskjellig.

  1. I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?

Vi bruker de for å enten kun høre på den kanalen under avspilling, eller “stilne” kanalen når de andre kanalene blir spilt av.

  1. Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?

Ctrl-N (New Multitrack session) er den første shortcuten, men også Ctrl-Q (Quit), Ctrl-I (Import), Ctrl-S (Save), Ctrl-Shift-E (Export file) er greit å lære seg.

  1. Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?

Bruk forstørrelsesglassene nede i høyre hjørne, men man kan også bruke snareveis-tastene +/- alt+/-/\

  1. Hva er forskjellen på «Edit View», «Multitrack View» og «CD View» i Audition?

Edit view er redigeringsvinduet for èn spesifikk kanal, Multitrack-View er oversiktsvinduet over de forskjellige kanalene, mens CD-View er for å redigere sporene på en CD-plate.

  1. Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?

Crossfading er når du mikser sammen to spor i en avspilling. En DJ kan for eksempel vri faderen fra det ène sporet over på det andre. I Audition så gjør du dette ved å legge to spor “over” hverandre, og fader de inn og ut. I èn vanlig fade-in/fade-out så bruker du kun ett spor.

  1. Hva menes med at et lydsignal «klipper» eller «vrenger» (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik «klipping»?

Lydsignalet kan klippe eller vrenge seg når signalfrekvensen blir for høy i forhold til bitraten. Man kan enten dempe signalfrekvensen eller utvide bitraten.