Category Archives: Uncategorized

3 stk databasar!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Obligatorisk blogginnlegg 2: Born og unges mediebruk

Her kjem litt om born og unges mediebruk. Mediebruken til born og unge har utvikla seg kraftig generasjon for generasjon ettersom dei ulike mediene utviklar seg i form og uttrykk og nye medier inntek bana. Dagens unge gjer nytte av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Obligatorisk blogginnlegg 1: Digitale forteljingar

Digitale forteljingar er samansette tekstar som inneheld ein visuell del og ein lyd del. Som oftast i form av stillbilete i lysbileteframsyning med ein monolog lagt oppĂ„. Men dei kjem i ulike formar, ein kan bruke musikk og lydeffektar, tekst, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment