Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

MID128 – Mediedesign: User Experience (UX) (Arbeidskrav 3 – Del2/3)

More

– Sunnmørsk design & utvikling Vi i gruppe B har vidare jobba med å forbetre vår <User Experience> ved å ha eit møte med gruppe A for å få tilbakemeldingar på korleis vi kan forbedre den omtalte nettstaden for MID128, som nevnt i forrige blogg-innlegg Del 1. Før møtet med gruppe A, leika vi “brukarar”Read more

MID128 – Mediedesign: Accessibility (Arbeidskrav 2)

More

Accessibility handlar om at alle brukarar skal kunne ha lik tilgjengelegheit til informasjon og funksjonalitet. Når eg no skal til dømes lage ein nettstad, er eg nødd til å rette meg etter krava til visuell utforming – som no er lovpålagt. Forskrifta for universell utforming av IKT, basert på diskriminerings- og tilgjengelighetslova tredde i kraft 1.Read more

MID128 – Mediedesign: God/Dårlig Nettstad (Arbeidskrav 1)

More

Eg har fått i oppgåve å finne ei heimeside eg synast har ”god” design, og ei som eg synest har”dårleg design”. Refleksjonane eg har gjort meg er delt inn i avsnitt som forklarar kva eg meinar på ulike punkt – dette presenterar min designkompetanse som svar på oppgåva. Godt design: > War Child < Ser vi fyrstRead more

MID128 – HTML/CSS: Intro til HTML5 – nye element

More

Kva er føremålet med HTML, og kvar skil HTML5 seg frå tidligare versjonar? HTML er ei forkortning av HyperText Markup Language og er eit markeringsspråk og ein ISO-standard for strukturering av tekst, hypertekst, filer og anna innhald i vevsider og andre dokument, som til dømes e-postmeldingar. Formålet med HTML er å fortelje nettlesaren korleis han skal vise informasjon ved å merke vanleg tekst med kodar. Eit HTML-dokumentRead more

Skulepraksis: Undervisningsopplegget med logg/refleksjonar over perioden

More

Oppgåve etter påske, onsdag 25.april • Kvar kompetanse gruppe presenter undervisningsopplegg for lærarane på praksis skulane.       Dag 1 ­intro 0830 ­-1030 Fellesmøte Bli kjent (leik) Introduksjon Publisering Diskusjon – kor går grensa Vær varsam – kva er lov og ikkje Følger av publisering 1030-1130 Kva inneheld ein nettstad Fagord/Uttrykk Bestemme tema for nettstad LunsjRead more