Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Skulepraksis hjå Bratteberg Skule

More

Som student i Medie, IKT & Design har eg vore i skulepraksis og skal difor i dette skrivet vise til undervisningsopplegget eg har deltatt i saman med medstudentar, etter ei periode med undervisning i Mediedidaktikk og Presentasjonsteknikk hjå Høgskulen i Volda. Vi fekk infomasjon hjå lærarane om praksis og blei bedt om å ta delRead more

Design: Arbeidskrav 5 – Omarbeiding av Logoskisser

More

Omarbeiding av Logoskisser   Etter litt snakk og feedback frå den tildelte gruppa, så var det ikkje mykje dei synast eg burde endre på. Sidan eg ikkje fekk så mykje respons tilbake om å endre noko, valte eg å vere litt sjølvkritisk og gjere endringar på eigenhand. I dette arbeidskravet har eg valt å vidareutvikle 2 design fråRead more

Design: Arbeidskrav 4 – Logoskisser

More

Logoskisser   Vi fekk i dette arbeidskravet oppgåve i å presentere 2-3 skisser til logo som skulle bestå av tekst (eige navn eller initialar) og/eller logomerke. Eg hadde sjølvsagt fleire idear men måtte begrense meg til 5 skisser. Eg tenkte med det fyrste å lage ein logo som eg kan bruke på bloggen min (sjåRead more

Foto: Arbeidskrav 5 – Portrett & Gatefoto

More

– – – – – – – – – 1. Ta 2 karakterportretter av to forskjellige mennesker. Det kan være medstudenter eller andre. Bruk naturlig lys (reflektor er ok om du ønsker å bruke det). Med naturlig lys menes lyset som kommer fra sola. Forklar hvorfor du har valgt å ta bildene som du harRead more

Design: Arbeidskrav 3 – Omarbeiding av redesign/skisse

More

Konstruktive kritikken frå to andre medstudentar (Sunniva og Vegard). Notat frå feedback, og endringar: * Endre H’en på toppen rundare og ned til midten: – Er litt ueining, men dette kan ha noko å seie noko anna om utsjånaden. * Bruke heller ein avlang bakgrunnsavdeling isteden for ei rett linje: – Eg lagar ei svak bølgeRead more

Foto: Skuleoppgåve 26.09.13 – Profilbilde, reflektor og kvitbalanse

More

Vi fekk i oppgåve å stille på forskjellige fokus-funksjoner og forstå kvitbalansen mtp eksponeringa i bileta, og stille på “eksponeringsknappen – [+/-] ” som ein snartveg til å  hurtig justere bileta lysare eller mørkare. Etter vi hadde gjort dette i praksis, skulle vi ut for andre gang og ta profilbilete. Vi fekk beskjed om åRead more

Foto: Kommentar til tre andre på deira foto-oppgåve 4

More

“Standard procedure”. Kim Tvedt: http://minerva.hivolda.no/~kimrt/blog/?p=87 <-Klikk på lenke Jørgen Fallet Mosand: http://minerva.hivolda.no/~jorgenmo/blog/?p=117 <-Klikk på lenke Bendicte Hole: http://minerva.hivolda.no/~benedich/blog/?p=143 <-Klikk på lenkeRead more

Design: Arbeidskrav 2 – Redesign/Skisse av sjokoladen Hobby

More

  Oppgåve: Skriv om korleis ditt design appellerer til målgruppa (20-30år), og også gjerne litt om kvifor det eksisterande designet ikkje fungerer når det gjeld å trekkje til seg desse. Det er opp til deg kva du skriv rundt skissene dine, men eg vil ha innsikt i tankane som ligg bak ditt redesign. Sidan ein ikkje kan sjå påRead more

Foto: Arbeidskrav 4 – Sjanger, Tema & Virkemiddel

More

Denne gongen tok eg veldig mange fine eksempler til foto-oppåva og skulle ønske eg kunne bruke nesten alle sammen, så det blei difor vanskeleg og velje, men trur eg har greidd å plukke ut det som er essensielt til svar i oppgåvene. Så komande oppgåve til onsdag er difor å ta fleire foto som illustrerarRead more

Digital Platform: Tankekart – Digitale Læringsverkty

More

Eg har blitt litt kjend med akademisk arbeidsmåte/arbeidsform, samt digitale verkty som kan utgjere ein del av mitt personlege læringsmiljø. I denne oppgava skulle eg bygge tankekart med lenker (verktøy/ressurser/hjelp/veiledning) og kommentarer, der temaet var: Korleis kan ein VGS-elev bruke digitale verkty i hans/hennar læringsarbeid? [Tankekart: Digitalt læreverkty for den VGS-elev] <Klikk på bilete>Read more