Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Kim Sætre sin Studentblogg

hivolda.no

Design: Arbeidskrav 1 – Tre døme på Grafisk Design

More

Korleis er hierarkiet er oppbygt? Kva legg du merke til først, deretter og sist? Kvifor? • Skriv om fargeval, kvifor du trur desse fargane er valt? Kva betyr dei? • Korleis er bruken av luft? • Kva legg du merke til med skrifta, lesbarheita, fontane – er dei dekorative? • Er der andre av deiRead more

Foto: Kommentar til tre andre på deira foto-oppgåve 3

More

Halleluja!   Silje Ekevall Sandbrekkene – http://minerva.hivolda.no/~siljees/blog/?p=129 <-Klikk på lenke Torgeir Lindblad – http://minerva.hivolda.no/~torgeirl/blog/?p=111#comment-11 <-Klikk på lenke Tom Arild Hamre – http://minerva.hivolda.no/~hamret/blog/?p=86#comment-12 <-Klikk på lenkeRead more

Foto: Arbeidskrav 3 – Objektiv & Brennvidde

More

1)  <Ta to forskjellige bilete av samme person eller personar, der du bruker ulik brennvidde til å endre meninga i bilete. Bruk det du har lært om brennvidde, lukkartid, dybdeskarpheit og val av bakgrunn for å gjere det tydeleg kva som er motivet bilete.> – Her har eg valt å ta bilete av ein somRead more

Teori: Arbeidskrav 1 – Sak, person og argumentasjon (Omarbeidd del-presentasjon)

More

Kapittel 8: Retorikk, Argumentasjon og Journalistikk, fra Mediespråk. Link til presentasjon i PDF: >> teori_arbeidskrav1_gr9_ks << Min del av presentasjonen i gruppe 9: Sak, person og argumentasjon   Open og skjult argumentasjon Det som er forskjellig mellom etisk forsvarleg påverking igjennom argumentasjon og det vi kan kalle manipulasjon, er ikkje lett å oppdage, men vi kan seieRead more

Foto: Kommentar til tre andre på deira foto-oppgåve 2

More

Enda litt meir kommentering av andre sine oppgåve! Har ikkje vore so utdjupande i skrivet, fordi alle dei tre eg hadde valt hadde fullført oppgåva serdeles godt – so lite å seie på innsatsen vertfall 🙂 Dei tre utvalte er: Jens Garratt: http://minerva.hivolda.no/~garratt/blog/?p=32#comment-3 <-Klikk på lenke Edel Dahlin Sæter: http://minerva.hivolda.no/~edelds/blog/?p=53 <-Klikk på lenke Silje Bihaug: http://minerva.hivolda.no/~siljebb/blog/?p=43#comment-6 <-Klikk på lenkeRead more

Foto: Arbeidskrav 2 – Lukkertid, blenderåpning & ISO-verdi

More

1) <Ta to fotografi av det same eller to ulike motiv for å illustrere korleis dybdeskarpheita kan brukast for å framheve eit motiv. Forklar kvifor.> – Motivet er like skapt på begge bileta, men vi ser tydeleg at brillene får fokuset på det fyrste bilete når vi har større blenderopning (lågare f-tal), altso dybdeskarpheita framhevaRead more

Foto: Kommentar til to andre på deira foto-oppåve 1

More

No har vi ikkje blitt ekspertar på å vurdere eit bilete når det gjeld å seie noko om lys, motiv og komposisjon, men eg har gjort eit tappert forsøk (ja, Dag, før kl 22 til og med!) 🙂 Har faktisk ein følelse av eg ikkje eig kunsten i å fortelje om andre sine bilete enno,Read more

Foto: Arbeidskrav 1 – Lys, Motiv & Komposisjon

More

Finn to bilete Her skal eg velje ut 2 bilete frå internett som gjer spesielt inntrykk på meg, med utgangspunkt i det vi snakka om sist fototime; kva eg meinar fotografen prøvar å formidle eller oppnå med bildet, og kva verkemiddel fotografen har brukt for å oppnå dette når det gjeld lys, motiv og komposisjon.Read more

Foto: Fyrste time – oppgåve 29.08.13

More

  (Trykk på bilete for å sjå det i sin verkelege storleik) I dag hadde vi fyrste time med Lærar Dag Roland noko som var lærerikt og interessant. Vi fekk ei oppgåve der vi skulle gå ut å ta fleire bilete på bygda innan for eit tema anten av “Glede” eller “Fellesskap”. Vi valte eit bileteRead more