LYD: Øvingsoppgave 5

1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Samplingsfrekvensen kalles for tempo og den beskriver hvor mange målinger som blir tatt per sekund. Bitrate vil si hvor masse informasjon som behandlest per tidsenhet. Jo høyere bitrate det er, desto høyere kvalitet på lyden.

Continue reading

Posted in LYD

TEORI: Arbeidskrav 2B

Innledning

 

I denne oppgaveteksten har jeg valgt å ta for meg gruppeoppgaven om bildeanalyse, der vi skulle analysere et bilde basert på Larsen (2008) sin analyseprosedyre for bilder. Vi valgte å analysere en reklamekampanje for solkremmerket Hawaiian Tropic fra 2010 som vi fant på ”Ads Of The World” sin nettside (http://adsoftheworld.com/media/print/hawaiian_tropic_pool). Hawaiian Tropic har også et annet lignende bilde, men der går damen i sjøen. I analysen tok vi hovedsakelig for oss det vi umiddelbart ser og bildets sekundære betydning, men også målgruppe og komposisjonen i bildet. Bildet ble valgt fordi det er et morsomt konsept men at det også kan virke støtende, dette skal jeg gå dypere inn senere i oppgaven.

Continue reading