HTML 5

Screen Shot 2014-09-15 at 18.38.40

  Kva er formålet med HTML og kvar skil HTML5 seg frå tidligare versjonar?   Alle websider er laget i HTML. HTML står for HyperText Mark-up Language, altså “hypertekst kodespråk”. Å skrive HTML er akkurat like enkelt som å skrive … Continue reading 

Skolepraksisrapport våren 2014

Før påske ble det valgt ut fire prosjektledere til skulepraksisen for MEK111. Vi fordelte arbeidet på to og gikk sammen i par om de ulike arbeidsoppgavene. I og med at vi først var i observasjonspraksis ulike steder i landet, så gikk rett i påskeferie før vi startet opp igjen fire dager før skulepraksisen ble det liten tid til å møtes for å planlegge sammen alle prosjektlederne. Vi har allikevel brukt sosiale medier og Google+ for å strukturere arbeidsoppgavene på best mulig måte. På forhånd var alt av politiattester og taushetsplikt-skriv samlet inn og sendt avgårde til respektive steder. Alle leverte inn signerte skjemaer og skulle på egenhånd sørge for å få med signert og godkjent politiattest tilbake etter påske.

Marius og Jakob hadde ansvar for alt av utstyr som skulle disponeres på de forskjellige skolene. Vi lagde sammen et Google Docs skjema som alle prosjektgruppene fikk tilgang til og skrev inn ønsker om utstyr. Disse ble samlet inn, og gutta fordelte utstyr og hadde løpende kontakt med utstyrsrommet om leie av utstyr. Live og jeg har vært ansvarlige for å samle inn produkter fra alle prosjektgruppene, og å arrangere avslutningsarrangementet for skolene og MEK-studentene samt lærere ved Hivolda. Det ble allikevel en del uenigheter om hvem som var ansvarlige for hva, da skulepraksisen var i gang. Alle gruppene hadde sendt ut planer for undervisningsopplegg, og vi regnet med at utstyret ikke trengtes før andre dagen på skolene, eventuelt utover dagen på mandagen. Det viste seg at de fleste gruppene hadde behov for de allerede første timen – noe som gjorde at Marius og Jakob ikke var helt forberedt. Både jeg og Live fikk telefoner fra lærere og elever som fortvilet stod uten utstyr, noe som var ganske kjipt når vi ikke hadde oversikt og ikke fikk tak i de andre prosjektlederne.

Det ordnet seg heldigvis, og etter litt klargjøring av arbeidsfordelingen til de andre i klassen, kunne utstyrsproblemer gå direkte til Jakob og Marius. Til ettertanke kunne vi til fordel ha fordelt arbeidsoppgavene mindre delt i to, og heller hatt kontroll alle sammen. Jeg føler at vi har vært for mange prosjektledere, og at dette har gått utover kvalitet på vårt arbeid. Hadde vi vært to prosjektledere hadde vi hatt mye mer kontroll og kunne vært mer tilgjengelige, enn at man må ringe en av de andre prosjektlederne før ting kan løses.

ballonger

Jeg og Live samlet inn de ulike prosjektene og lagde en oversiktlig mappeording fra alle skolene. Vi har også planlagt avslutningsarrangementet, og startet på ideer om diplom. Vi skal sende ut invitasjon til alle skolene, hvor vi lager en felles mail om oppmøtetidspunkter og hvor lærerne sender inn hvor mange av elevene som skal være med. Da får vi et antall og vi kan beregne saft og boller til alle. Vi skal pynte BK med rød løper,ballonger og kvister/blomster. Siden det nærmer seg Mai er det koselig med ordentlig vårstemning og flagg. Marius skal styre det tekniske, og vi skal levere alt til test før selve arrangementet.

For å lede arrangementet, har vi tenkt på å ha en eller to programledere – og kommer til å bruke noen fra MEK111. Jeg tror det blir en fin avslutning på skulepraksisen, både for studentene, skoleelevene og lærerne.

Jeg føler skulepraksisen har gått fint for seg, uten store problemer. For min egen del burde jeg sikkert tatt mer del i praksi- sen, besøk skolene o.l. noe jeg ikke fikk tid til. Til neste års gjennomføring av skulepraksis er det lurt å ha færre prosjektle- dere. Det er fullstendig umulig å ha kontroll på fire stykker,
og deres arbeidsoppgaver. Da måtte vi ha hatt en sjef over oss igjen, noe som hadde vært sløsing med folk. Det er viktigere at undervisningsopplegget og prosjektene blir godt gjennomført, og sørger man for å ha to prosjektledere som fordeler arbeidet godt mellom seg, er

ikke dette noe problem. Det har allikevel vært moro å være prosjektleder for, og produktene som kom tilbake var veldig gjennomførte og gode. Det viser at studentene har lagt ned et stykke arbeid – noe som er gøy for Høgskulen å få tilbakemelding om.

huskeliste

Kommunikasjonstrategier

Etter diskjusjon med Silje, Emilie, Live og Toma i klassen fant vi ut at merket Adidas fokuserer på å nå ut til en opinionsleder som når ut til sine undergrupper for å spre budskapet.

Når det kommer til andre merker som Louis Vuitton, prada og burberry fokuserer de på ekslusive produktene i butikkene. De som er rike eller har flere midler kan allikevel få produsert eller laget det de ønsker. Vi kan bruke en trekant for å forklare prosessen i markedsføringen. Øverst er det det absolutt ekslusive som kun lages på etterspørsel. I midten er det produkter i butikk, som er ekslusivt – men de fleste kan eie de. Nederst er det er fake market, som går ut på kvantitet foran kvalitet. Så mange som vil kan bære et merke, men kvaliteten er ikke den samme som oprinnelig produkt.

Lyd teori

Her er svarene på lydtori oppgaven!

 

  1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Samplingsfrekvens er hvor mange ganger i sekundet lydbildet oppdaterer seg

44 000Hz = 44 000 oppdateringer i sekundet.

Høyeste tone kan være kun halvparten så høy som samplingsfrekvensen Altså hvis et lydkort støtter 44 000 Hz vil det si at høyeste tone er på 22 000 Hz.

Bitrate er et begrep som betyr hvor mye informasjon som behandles per tidsenhet. Uttrykkes ofte i kilobit per sekund, kbps.

Vi må kjenne til disse begrepene for å kunne lage et lydspor som er av god kvalitet.

  1. Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde. Hvilke egenskaper særpreger disse?

CD-audio er en komprimert disk som kan lagre sanger opptil 700 MB.

Mp3 er en populær metode for å dele musikk over internett, kunne streame eller publisere til store deler av verden. Det er også en vesentlig fordel av Mp3 kan spilles på alle musikkspillere på markedet.

  1. Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?

I Audition kan du importere et lydspor, ettersom du allerede har åpnet et prosjekt (Multitrack Session) eller du kan bruke shortcuten cmd+I

Da legges lydfilene inn i “Files” mappen på venstre side. Herfra kan du velge hvilke deler av filen du skal bruke, og dra det over i prosjektfilen til høyre.

For å slette, markerer du sporet du vil fjerne, og trykker delete.

  1. Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?

Monoopptak vil si én mikrofon, og tar derfor bare opp en lydkanal.

Stereoopptak brukes til å ta opp flere mikrofoner.

  1. I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?

Solo funkjsonen brukes for å bare spille av det lydsporet. Det utelukker alle andre lydspor i prosjektet, og du har muligheten til å gjøre endringer uten forstyrrelser fra de andre sporene.

Mute- funksjonen er for å skru av lydporet, eller utelukke det fra resten av prosjektet.

  1. Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?

(V) Er en essensiell shortcut for bevegelsestoolen, eller move tool.

(R) Razor tool. Denne brukes til å kutte i lydsporene, noe som er fint å bruke for å kunne beskjære, eller kvitte seg med materiale man ikke trenger.

(Y) Slip tool brukes for å flytte markerte klipp. Dette er også en grei shortcut å kunne.

  1. Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?

Du kan enten scrolle på styreflaten (mac) eller så er = shortcut for å zoome inn og – for å zoome ut.

  1. Hva er forskjellen på «Edit View», «Multitrack View» og «CD View» i Audition?

Edit View brukes til å vise og redigere lydfiler i en bølgeform-skjerm.

Multitrack view vil si å blande sammen flere lydspor for å lage lagdelte lydspor og utdype musikalske komposisjoner.

CD View kan brukes til å lage lyd-cder med å skru sammen de ulike feltene man har lyst til å bruke etter ønske om å endre.

  1. Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?

Crossfade kan i noen tilfeller fungere som en overgang mellom klipp. Det gjøres ved at du legger filer over hverandre – eventuelt flytter de inntil hverandre og at det ene klippet overgår det andre.

  1. Hva menes med at et lydsignal «klipper» eller «vrenger» (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik «klipping»?

Når et lydsignal klipper eller vrenger vil det si hvor høy lyden er. Dette ser man på hvor høy lyden er i desibel. Hvis den er over den røde linjen vil det si at den er vrengt og skurrer. Hvis man sprenger høytaleren sin kapasitet blir også lyden vrengt. Man kan justere sensitiviteten i programmet Audition ved å forhindre klipping.

Lydredigering

Skjermbilde 2014-01-21 kl. 20.54.39

Denne uken har vi øvd oss i Audacity – som er et gratis musikkredigerings program. Ved hjelp av enkle effekter har jeg brukt in og out fades, justert lydvolumet og gjort noe av sangen baklengs. Under kan dere høre resultatet … Continue reading