Gruppearbeid «Foto»

I denne oppgaven fikk vi oppgave om å velge et bilde og analysere det ved hjelp av Larsen sin prosedyre for bildeanalyse.

Dette er bildet vi valgte:

Reklame30


1. Beskrive, Identifisere bilde element, Primær betydning:

Bildet er liggende og delt på midten i to. Hver del viser en ølboks fotografert ovenfra. Boksen på venstre side har en gutt på en sykkel reflektert på åpningen. På boksen på høyre siden ser vi at boksen er åpnet slit at gjenskinnet av gutten forsvinner. Dette kan vi si er primær betydningen av bildet, den tydingen av bildet du ikke krever særlig kunnskap for å se. Nede i høyre hjørne av reklamen er Fiat sin logo.

Bildets element: I tillegg til boksene er gutten og landskapet ( altså veien) rundt han som blir reflekter i boksen et element i plakaten. I tillegg er skrift og logo elementer.


2.  Analyser sekundeær betydning, hva brukes bildet til, hva uttrykker de, “skjulte” medbetydninger, konnotasjoner:

Sekundær betydning: Bildet brukes som en reklamekampanje for Fiat, og dette er bare et av flere bilder i en større kampanje. Denne kampanjen er mest sannsynlig fra Italia, men kampanjen ble aller størst i Brasil. Teksten over det første bildet betyr “Nå ser du”, mens teksten over det andre bildet betyr “nå ser du ikke”. Vi skjønner fort at dette er en ølboks, spesielt etter vi forstår hva teksten betyr, da de fleste vet hvor farlig det kan være å fyllekjøre.

Etter å ha forstått hva elementene i bildet er, forstår vi hva de står for. At de to ølboksene ser forskjellige ut gir de forskjellig betydning. Den uåpnede boksen til venstre betyr at dersom man ikke kjører etter å ha drukket alkohol, vil man se gutten på sykkelen og sannsynligvis unngå og treffe han.

Boksen til venstre er åpen, og gutten er ikke lenger synlig. Dette uttrykker det motsatte; at om du kjører i påvirket tilstand er sannsynligheten større for at du kjører på gutten og i værste fall tar livet av han.


3. Hvorfor bildet sier det det sier, Bildet sin meddelelsessituasjon: 

Som tidligere nevnt, så sier bildeteksten: «Nå ser du. Nå ser du ikke.» Et sterkt budskap, som blir understreket med guttens uskyldighet. Når man fyllekjører, så setter du ikke bare ditt eget liv i fare, men også andres. Andre som ikke har drukket og ikke valgt å sette livet sitt i fare. Italia er et av de landene i verden som har flest trafikkulykker, i tillegg er det svært mange som dør i disse ulykkene. Av disse som har dødd, er det en relativt høy prosentandel hvor alkohol har vært en faktor, og de italienske myndighetene har gjort store grep for å få ned denne statistikken. Denne kampanjen spiller videre på disse grepene, samtidig som de setter uskyldige i denne situasjonen frem i lyset, noe som er viktig å tenke på hvis man skal være så dum og vurdere å sette deg bak rattet etter å ha drukket.

Avsender i denne sammenheng er Fiat, som bilprodusent har ikke de en direkte påvirkning på fyllekjøring, men det er ingen god reklame for dem om et flertall av biler som er med i ulykker er produsert av Fiat. De lager bilene sine så sikre som mulig, men kan ikke produsere bilene sine ut ifra at hensikten med å bruke dem er fyllekjøring. Det de på en annen side kan gjøre, er å påvirke trafikantene til å tenke fornuftig, og gjøre de riktige valgene. Bildet får oss til å tenke på den stakkars gutten, og hjelper oss derfor ved å gjøre det riktige valget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>