DESIGN – TIDSMASKIN

Vi fekk i oppgåve å samanlikne to ulike design frå to forskjellige tidsepokar. Vi skulle prøve å tenkje oss korleis eit design frå vår tid ville sett ut i eit heilt anna tiår. Gruppa vår fekk 80-talet. Det var ikkje så vanskeleg å finne konkrete døme på korleis design såg ut på 80-talet, sidan stilen var ganske karakteristisk.

NewOrder

Dette designet er frå 1981 og er laga av Peter Saville. Han har designa coveret for Factory Records og bandet New Order/Joy Division. Designaren har brukt ulike geometriske former for å skape ein viss balanse i tillegg til å skape blikkfang på coveret sin tekst.

Produksjonsmetode
Coveret vart laga før dei fleste folk hadde tilgang til datamaskin, og det er derfor naturleg å tru at den tradisjonelle produksjonsmetoden silketrykk har blitt brukt. Denne metoden var vanleg å bruke frå tidleg på 1900-talet. Frå 1960-talet vart det populært å bruke det på albumcover i musikkbransjen.

Fargar og typografi
Designaren har brukt ulike valørar av blå i lag med svart typografi som utgjer plakatens fargespekter. Typografien er sans serif, altså ein skrifttype uten seriffar. Vi kan kjenne igjen denne skrifttypen ved å sjå på den jevne størrelsen på strekane i skrifttypen.
Toolate

Dette er eit cover frå Drake sitt album frå 2015. Om den hadde vore laga på 80-talet ville nok teksten vore meir grotesk og ikkje «skriveskrift». Ein ville mest sannsynleg hatt geometriske former og andre element på coveret. Coveret ville heilt sikkert hatt andre fargar. Kanskje pastellfargar. Oppsettet ville sikkert vore ganske likt med tanke på balanse og tilnærma symmetri. Midtstilt design.

Når vi ser på to albumcover frå heilt ulike tidsepokar kjem det i alle fall tydeleg fram at datamaskina har hatt stor betydning for korleis ein kan utvikle eit design. Det er ikkje nødvendigvis slik at alle design ser betre ut i vår tid, men ein har i alle fall eit enklare verktøy for å få det sluttresultatet ein ynskjer å oppnå.

– Marita Solheim

Kjelder:
Peter Savile: http://www.designishistory.com/1980/peter-saville/
Screen Printings: http://www.screenweb.com/content/historys-influence-screen-printings-future#.VijYPhDhAxd

DESIGNSKISSER – X-TRA SALT POTETCHIPS

Vi fekk ei oppgåve som handla om å redesigne emballasjen til eit produkt som sleit med å appellere til målgruppa si. Målgruppa skulle vere studentar mellom 18 og 30 år. Eg har teikna skisser til ein meir ungdommeleg variant av X-tra Salt Potetchips.

TEST: DinKost.no har vurdert næringsinnholdet i 69 typer salte snacks av potet, mais og ris.

Dette produktet hadde i utgangspunktet eit veldig enkelt og «billig» design etter mi meining. Det var på tide å freshe det opp litt. Dessuten hadde ikkje avsendaren noko særleg definert målgruppe, så det måtte eg også prøve å gjere noko med.

Eg hadde ingen konkret plan på korleis eg ville at designet mitt skulle sjå ut. Eg visste i alle fall at eg absolutt ikkje ville ha så mykje whitespace som det var på originalemballasjen til chipsposen. Dessuten ville eg prøve å forandre logoen.
Designskisse 1 og 2Designskisse 1: Fargane har eg ikkje forandra så mykje på. Designregel 11: Less color is more. Det skal vere chips over heile bakgrunnen. Logoen har eg forandra fordi eg ikkje likte den. Slik som den ser ut i mitt forslag trur eg dessuten at den vil nå ut til målgruppa betre. Likevel følte eg ikkje at denne skissa traff målgruppa slik som den skulle. Det var noko som mangla…

Designskisse 2: På møtet med gruppa mi fekk eg tilbakemelding om at eg måtte prøve å definere målgruppa litt betre. Det gjorde eg ved å bruke spenstigare fargar. Den sterke blåfargen skapar dessuten blikkfang. I tillegg til det har eg brukt ei chipsskål og ein mobiltelefon med øyreproppar slik at ungdommen vil føle at dei er målgruppa for denne chipsen. Designregel 1: Ha eit konsept.

Eg fekk også tilbakemelding om at «SALT» under logoen var litt for dominerande. Designregel 15: Typografi er like viktig som bilete/illustrasjon. Eg har inntrykk av at ungdommar er veldig opptatt av korleis typografien vert brukt på eit produkt.

Eg synest i alle fall at den andre skissa vart mykje betre enn den forrige. Å teikne skisser er likevel ein lang prosess, så det blir garantert fleire skisser før eg har det endelege resultatet.

– Marita Solheim

FARGAR I VISUELL KOMMUNIKASJON

Funksjonelle fargar
Iste

Vi kan sjå at designet på Iste har ein tydeleg funksjon. Det er i samsvar med innhaldet i flaskene. Det er ei meining med alle fargane som er tatt i bruk. Mottakaren skal ikkje vere i tvil om kva slags smak vedkommande kjøper.

For å skape merksemd
Rademar_feet

Når vi ser noko svært uvanleg, slik som denne reklamen frå sportskjeden Rademar har vi ein tendens til å stoppe opp og rette merksemda vår mot det vi ser. Det kan vi kalle stoppeffekt, og det får mottakaren til å stoppe opp og reflektere over bodskapet. Den raude fargen forbinder vi også med stopp, så her har dei gjort eit klokt val for å skape merksemd.

Skape ein atmosfære
Mamma Mia

For å få folk til å sjå ein film er det viktig å skape ein riktig atmosfære ved promoteringa. Du dannar deg fort eit bilete om kva filmen handlar om ved å sjå på det visuelle. På denne filmplakaten frå musikalfilmen Mamma Mia har dei brukt blåfargen bevisst fordi den gjev sterke assosiasjonar til hav. Med litt bakgrunnskunnskap veit ein kanskje at denne filmen handlar om eit middelhavsbryllaup og er spelt inn i på greske øyer. Då passar desse fargane bra.

Informere
Informere

Vi kan nytte fargar til å informere. I dagens samfunn er apps eit nyttig verktøy som stadig blir meir populært. Det er viktig med riktig bruk av fargar. Du tenker kanskje på YouTube når du ser den raude fargen og Twitter når du ser lyseblå. Det skal vere oversiktleg og enkelt å finne fram i eit nytt verktøy, og då er det viktig å ta i bruk fargar som passar til innhaldet.

Struktur
Strukturar
Eit kart kan bli mykje meir ryddig og oversiktleg om ein brukar fargane som eit hjelpemiddel. I dette kartet over Spania har ein klart dette på ein glimrande måte. Det er smart å kombinere tekst og fargar i eit stilig design. Kartet ser med ein gong mykje meir attraktivt ut. Fargane passar til det vi forbinder med Spania.

Lære
How to focus

Det er kanskje litt enklare å lære av eit stilig design med illustrasjonar enn å lese gjennom eit kjedeleg tekstdokument. Riktig bruk av farge er sjølvsagt viktig. Dei svarte symbola er enklare å sjå på ein gul bakgrunn i staden for direkte på den grøne. Du får ein litt større kontrast og fangar då merksemda til mottakaren. Mottakaren får kanskje meir lyst til å lese teksten fordi det var eit ryddig og oversiktleg design med god fargebruk.

– Marita Solheim