Gruppearbeid i film og lyd!

Et nytt semester er i gang og det er ikke lenge til vi setter i gang med gruppearbeid i film og lyd. Her er en presentasjon av utfordringer jeg kan støte på og hva jeg kan bidra med.

Mitt navn er Mathias og kommer fra Trondheim. Jeg flyttet til Volda for å få erfaring innen media. Jeg er friluftsentusiast og er svært interessert i reising. Jeg er ikke personen som sitter ofte i ro og noen kan oppfatte meg som hyper.

De største produksjonsfaglige utfordringene for meg er at jeg har lite kunnskap i film og lyd. Jeg har ikke gjort meg store erfaringer i film og lyd. Den største utfordringen blir å lære seg utstyret som skal brukes. Gruppearbeid er også en utfordring på grunn av at jeg skal jobbe med flere personer og det å få fram sine egne ideer vil være en utfordring.

I gruppearbeidet kan jeg bidra med krativitet når det kommer til utforming av mediaproduktet. Idemyldring på starten av prosjektet vil være viktig og bestemme hvordan produktet blir.En annen erfaring som kan komme godt med er at jeg er med i student-tv og har plukket opp litt erfaringer for hvordan man jobber bak og foran kamera. Dette gir meg litt erfaring innen både film og lyd.

Web fullført!

På starten av semesteret fikk vi en weboppgave som gikk ut på å lage ei nettside hvor vi skulle blant annet legge ut arbeidskrav i web:

1. Skisse med struktur på nettstaden (som skal inn i bloggen din)
2. Nettstad med lenke, anker, Hotspot og div.
3. Klargjere bilete for web med kutting og komprimering
4. Tabellsider med logo
5. Lage malside (Template)
6. Publisering
7. CSS
a. Lage og sette inn stilark
b. Alternativ for dei som kan CSS: Lage nettside ved hjelp av CSS kode
8. Personvern og opphavsrett

Vi skulle også skrive litt om meg selv og Volda.

Jeg synes dette var det vanskeligste arbeidskravet og hadde mye problemer. lærepengen var at det er viktig å ha oversikt fra starten. Sørg for å ha kontroll over mappene. Templates har sine ulemper og fordeler.

Hovedoppgave foto!

- Idé: forlatt hus med historie.

Min ide var å ta bilder av et forlatt hus med historie. Jeg ville utvikle et konsept som visste at et dystert og forlatt hus en gang har vært et hjem med glede. Huset jeg valgte å ta bilde av var svært skummelt utenifra og jeg var småredd i det jeg skulle bevege meg innover. Huset var svært rotete. I alt rotet kunne jeg finne gjenstander som viste at dette en gang hadde vært et ordentlig og koselig hjem. Jeg bestemte meg for at bildeserien min skulle være komponert slik at det tar med mottakeren tilbake til den gang dette var et ordentlig hjem.

Helhet og sammenheng:
Bildeserien min ”forlatt hus med historie” skal fortelle at dette tomme huset en gang har vært et ordentlig hjem. Selv om huset ser dystert ut utenfra og innenfra så har det en gang vært et fint hus fylt med liv. Jeg startet med 2 bilder av huset for at mottakeren som ser bildeserien skal forstå at dette dreier seg om et forlatt hus. Videre i bildeserien kommer et bilde av en avis med en dato og årstall. Dette skal få mottakeren til å tenke tilbake i tid. Personen skal tenke at han har blitt tatt med tilbake til dette årstallet. Bilde 4 er med på å videreformidle denne tanken ved at det er et klokkeslett på veggen. Bilde 5 viser et bilde av personene som bodde i huset og dette gjør at det blir enda lettere å se for seg livet i huset før det ble forlatt. Bilde 6 viser en stol og en lp spiller. Stolen er her spesielt i fokus fordi jeg vil at personen som ser bildet skal se for seg mannen på bildet sittende i stolen og nyte musikken fra LP spilleren. Bilde 7 viser tangentene på et piano og dette skal gi personen som ser bildet tanker om at kvinnen spiller på pianoet. De 2 siste bildene er altså med på å fortelle at det en gang har vært mye musikk og glede i huset.
Når jeg komponerte bildene til bildeserien ”forlatt hus med historie” satset jeg på å få med enkeltgjenstander ved å bruke lav blender og høy brennvidde. Dette gjør at enkeltgjenstandene får oppmerksomheten og er med på å fortelle en historie.

Indesign!

Konsept for magasin:

Før jeg kom fram til hvilket konsept magasinet mitt skulle ha tok jeg en idemyldring. Det tok ikke lang tid før jeg kom fram til at magasinet mitt skulle ta for seg Klæbu. Klæbu er en liten kommune som ligger 1,5 mil fra Trondheim. Villmarken i klæbu er en naturperle som mange ikke vet om. Da jeg startet på videregående skole i Trondheim ble jeg overrasket over hvor mange som ikke visste om naturmulighetene i Klæbu. Mange hadde ikke engang vært der. Når jeg ble kjent med flere fra byområdet så jeg hvor lite interresert i friluftsliv mange av dem var. For dem var ikke naturen noe som kunne brukes. Kjedelige fjellturer var det de sammenlignet naturen med. De visste ikke hvor mye annet naturen i Klæbu har å by på enn bare fjellturer.
Antall innbyggere i Klæbu øker og utbyggingsprosjekter står i kø. Det har i den siste tiden vært snakk om plassering av vindmøller i Brungmarka som er et fint jaktfjell i Klæbu. Etter min mening er det viktig å bevisstgjøre ungdom på naturressursene vi har for å hindre at fine naturområder går tapt.

Budskap:
Budskapet i magasinet Klæbu er å vise fram hvor godt egnet Klæbu er for uteliv og naturopplevelser. Ved å gi Magasinet en ”kul” layout og en egen Klæbu- logo skal det inspirere målgruppen min til å utforske disse mulighetene. Klæbu vil satse mest på det visulle, samt korte tekster med et moderne språk som taler til ungdommen.

gruppearbeid teori….Reklameanalyse!

Vi fikk velge mellom to bilder som tok for seg parfyme. Vi valgte reklamen som tar for seg dameparfymen for DKNY. Vi startet med en idemyldring og kom fram til mange krative analyser. Etter å ha samkjørt kom vi fram til en endelig analyse.

Vi brukte en analysemodell som først tar for seg bildet å hva vi faktisk ser. Deretter går vi litt dypere inn i bildet å så på hva de forskjellige elementene i bildet prøver å fortelle.

Derretter tolket vi bildet.

Her er vår analyse:

Bildet er en reklame for DKNYs dameparfyme. Reklamen er todelt, til venstre tre rader med epler og midt i blant eplene ligger parfymeflasken som også er formet som et eple. På den blanke toppen av parfymeflasken ser vi en gjenspeiling av New York. Eplene er våte, med små dråper vann. På den øverste raden finner vi overskriften: “Be Delicious”, og under står det med mindre skrift “ the new fragrance for women”. Nederst står navnet på merket til parfymen, DKNY – donna karen new york, og en liten tekst under som viser til hjemmesiden. Til høyre ser vi en vakker kvinne, med forførende blikk. Hun har tatt en bit av eplet hun holder i hånden, og holder fingeren sin forsiktig på underleppen. Ved siden av eplet står det “take a bite out of life!” Eplet er vått, og det renner en liten vanndråpe fra hånden hennes. Hun har et glødende, brunt hår. De to delene blir koblet sammen ved hjelp av at den øverste ”hyllen” der eplene står på linje med øynene, og den nederste ”hyllen” der eplene står på linje med kvinnens kragebein.

Epler blir gjerne sett på som en forførende frukt, og vekker lysten i mennesket. (Søren Kjørup, 2009, s.35, Symbolikk) Mange assosierer epler med fortellingen om Adam og Eva, som spiste den forbudte frukt. Derfor kan bildet av epler føre til tanker om fristelse og synd. Eplet er grønt, noe som kan gi assosiasjoner til natur, helse, friskhet, forhåpning og drømmer. Kvinnen viser hud i bildet, og sammen med blikket og måten hun holder fingeren opp mot leppene på, får det oss til å tenke på sex. ”Men hennes funksjon er den sædvanlige, at tiltrække sig oppmærksomhed og dermed at trække oppmærksomhed til annoncen og produktet, og at give nogle gode associationer.” (Søren Kjørup, 2009 s. 59, Analyse) Kvinnen har brunt hår, brun genser, solbrun hud og olivengrønne øyne. Fargen er naturlig og jordnær, dette gjør bildet naturlig og mer troverdig.

”Det europæiske mennesket læser som bekendt fra venstre mod højre.” (Søren Kjørup, 2009 s. 45) Denne reklamen bryter med den vestlige leseretning, blikkfanget ligger på kvinnen til høyre. Kvinnen holder fingeren på leppen og når vi følger retningen til fingeren kommer vi over teksten ”take a bite of life”. Denne teksten gir budskapet en større betydning og en ser på det sidestillte bildet av eplene og parfymen med denne kvinnen i baktankene. Plasseringen bryter litt med reglene, men er med på å få oss bevisste på parfymen ved at vi husker denne kvinnens forføriske blikk. Målgruppen som vi har valgt er kvinner i alderen 16 til 35. Målgruppen vil se på henne og ønske at de var like forføriske og naturlige. Dette skaper en bevissthet på at de trenger denne parfymen.

Senderen av reklamen er DKNY som er et kjent parfymemerke for menn og kvinner, og har derfor etos (troverdighet). Reklamen har helhetlig et troverdig og naturlig image. Bildet spiller på patos, følelser om lyst, begjær, friskhet og renhet. Det som ligger til grunne for reklamen er behovet for selvrealisering. Reklamen skal gi mottakeren et ønske om å være frisk, naturlig og vakker som kvinnen på bildet. (Søren Kjørup, 2009 s. 41-42 Bildesrog) I dagens, moderne samfunn er det stort fokus på å være sunn og ha et godt utseende. Den sier noe om at naturlig skjønnhet er best. Gjenspeilingen av New York står som en kontrast til det naturlige og landlige i resten av reklamen, det sier noe om at du kan ta friskheten med til byen. På samme måte som Eva begjærte ”eplet” i Edens hage, så skal kvinner begjære denne parfymen, og imaget som parfymen gir.

Nytt forsøk….Skisser til web!

På grunn av at skissen ble så uklar etter å ha skannet de på bibloteket valgte jeg å ta et bilde av de. Her er skissene til weboppgaven;)

høstbilder!

Vi fikk i oppgave å ta 2 bilder med høsttema i natur og by. I tilegg skulle vi tenke på det gylne snitt.

Bilde 1 Høstbilde natur
I dette høstbildet ute i naturen har jeg tatt bilde av en kvinne med en eksplosjon av høstfarger i bakgrunn. I starten synes jeg bildet så litt rotete ut, men jeg plasserte kvinnen i det gylne snitt ca 3/5 til høyre og det gjør det mer behagelig for øyet. Kvinnen ser mot venstre og det gjør det mest logisk å ha det åpne feltet på venstresiden. Jeg brukte en lavere blenderåpning for å få større fokus.

Bilde 2 Høstbilde by
I dette bildet har jeg komponert bildet etter det gylne snitt. Motivet står ca 3/5 fra venstre bildekant. Kvinnen ser mot venstre og derfor har jeg valgt å plassere det åpne feltet er på venstre side. Det som avslører bildet som et høstbilde er fargene fra åsene i bakgrunnen. Kvinnen er også godt påkledd og holder en kopp med varm drikke, og dette minner om høsten. I høyre hjørne lyser det opp et skilt hvor det står sentrum og dette er et klart tegn på at vi er nærme eller i en by. Her har jeg også brukt

Fotoppgave 2!

Da var fotoppgave 2 i gang og vi skulle ta 4 bilder med eget valgt tema. Jeg valgte å ta for meg innsjø og landskap rundt innsjø. Nyt bildene!

Bilde 1 Horisontale linjer
I dette bildet har jeg satset på å få fram horisontale linjer. Dette gir personen som ser bildet en følelse av ro og stabilitet. Den mest framtredende linjen(hovedlinjen) er den som skiller elv og bakgrunn. Steinene som er med i bakgrunnen ligger plassert slik at de danner linjer horisontalt og parallelt med hovedlinjen. Jeg har brukt lav lukkerhastighet for å få fanget sporene til elvens bevegelse.

Bilde 2 Symmetri
I bilde 2 har jeg brukt symmetri for å komponere bildet. Symmetri er behagelig for øyet og får fjellene som gjenspeiles i innsjøen til å se ut som to ovale former. Det kan også få innsjøen til å se ut som en annen dimensjon. Jeg brukte en høyere blender for å få et klart bilde av vannet i forgrunnen. Lyset var sterkt på tidspunktet jeg tok bildet så slet litt med å få til dette bildet men ble fornøyd med resultatet tilslutt.

Bilde 3 Assymetri
I bilde 3 har jeg brukt assymetri for å komponere bildet. Assymetri er det motsatte av symmetri og er med på å fange oppmerksomheten til den som ser på. Når jeg ser dette bildet er hullet med på å trekke oppmerksomheten bort fra de andre elementene i bildet. Hadde det vært et vanlig blad uten hull hadde bladets og den symmetriske formen vært i fokus men her er hullet med på å forstyrre blikket. Jeg brukte en lav blender for å få fokus på bladet.

Bilde 4 Kontraster
I bilde 4 har jeg brukt kontrast for å komponere bildet. Fjæren befinner seg midt på bildet noe som jeg synes gjør bildet litt rotete og ukomfortabelt å se på. Jeg burde brukt det gylne snitt for å gjøre bildet mer behagelig å se på. Det jeg ville vise i dette bildet var kontrasten mellom en lett hvit fjær og harde kalde steiner. Den hvite fargen på fjæren virker behaglig og lett for øyet, mens den mørkbrune fargen fra sjøbunnen virker dyster og kald. Her har jeg brukt høy blender for å få mest fokus på fjæren pluss lav lukkerhastighet for å fange litt av bevegelsene til fjæren.

2 bilder som gir sterke inntrykk!

 

Dette bildet gjør spesielt inntrykk på meg på grunn av de sterke fargekontrastene. Bygningene og bakgrunnen på bildet har lyse farger(lys grå og lys blå). Eksplosjonen og den svarte røyken fra toppen av bygget til høyre er mye sterkere og hissigere farger(svart og orange). Det er disse kontrastene som fanger mitt øye.

Fotografen har brukt en høy lukkerhastighet for å få et skarpt bilde av eksplosjonen som oppstår rett etter at flyet har truffet skyskraperen.

Dette bildet er ikke akkurat et vanlig naturfotografi som man henger opp på veggen. Når jeg så dette bildet første gang skapte det en reaksjon i meg fordi det er så annerledes en alle naturfotografier jeg har sett før. Fuglen i bildet er dekt med olje og bakgrunnen ser ut som et endeløst hav av olje.

Fotografen har brukt en lav blender som gjør motivet(fuglen) skarpt og alt rundt uskarpt. Dette gir bildet en dypere mening og får en til å legge spesielt merke til fuglen. Den uskarpe bakrunnen får det til å se ut som det er et uendelig hav av olje. Fotografen kan oså ha brykt høy ISO på grunn av lyset på himmelen er urolig. Høy iso er med på å gjøre himmelen klarere og kontrastene mellom himmel og lanskap blir større og gjør at øyet ser lanskapet bedre.