Foto oppgåve 3

Denne veka har vi lært meir om studiobilete. Vi fikk i oppgåve å ta eit portrettbilete tatt i studio og eit karakterportrett som helst skulle vere fotografert utandørs.

Dette portrett bilete av Leif Erik har eg tatt i studio med blits med soft box på eine sida og ein reflektor på andre sida for optimal lyssetting. Hadde han sitte med kroppen rett framhadde bilete for blitt litt endimensjonalt, derfor sitt han vendt mot eine sida med kroppen for å skape meir liv. Eg er sjølv veldig fornøgd med lyset i dette bilete.

Her er karakterportrettet av Leif Erik. Han er glad i å fotografere og eg valgte derfor å ta eit bilete der han sitt med kameraet sitt og tenkjer på sitt neste motiv. Eg har også her brukt ein reflektor for å få rett lys, men det var litt vanskelig å få effekt av det sida det var sopass med naturlig lys frå før her denne dagen. Eg synst sjølv at gatelykta og bygninga i bakgrunnen var litt forstyrrande og skulle helst ha fjerna det ved hjelp av photoshop eller evt tatt bilete med ein litt anna vinkel. Ellers synst eg bilete var fint og fikk fram litt av kven Leif Erik er.

Foto oppgåve 2

Den siste veka har vi lært meir om komposisjon av bilder og ulike virkemiddel ein kan bruke i denne komposisjonen.

“Ta ett naturfoto og ett byfoto der temaet er høst. Det skal vere minst ett menneske i begge bildene. Du skal benytte deg av det gyldne snitt for å komponoere bildene.Husk å tenke både forgrunn og bakgrunn.”

I dette bilde har eg benytta meg av det gylde snitt for å komponere bilde. Det er grinda og mannen eg vil folk skal fokusere mest på når dei ser på bilete. Eg har også brukt ei s-linje for å skape dybde. Eg ville få fram dei litt mystiske fargane og steminga som er om hausten. I tillegg er hausten ei fin tid å gå tur, så dette bilete har eg tatt er av ein mann som går ein tur ein fin haustkveld.

Også i dette bilete har eg benytta meg av det gylde snitt, også her er det mannen og bordgruppa han holder på å rydde vekk for vinteren som er hovudobjektet. Eg har skapt dybde i bilete ved å få med ei handlegate i bakgrunnen og linjene som fører dit.

 

“Ta fire forskjellige bilder i valgfri sjanger og med valgfritt tema. Du skal benytte deg av symmetri, asymmetri, linjer og kontraster for å komponere bildene med fokus på ett av virkemiddlene i hvert bilde. Husk å tenke på både forgrunn og bakgrunn.”

 

 Symmetri

Dette bildet er eit symmetrisk bilde. I ein symmetrisk komposisjon er elementa i bilete ordna på kvar side av eit midtpunkt eller ein midtakse. Eit symmetrisk komponert bilde gir oss ein ryddig, rolig, behagelig og balansert opplevelse. Den symmetriske komposisjonen kan imidlertid oppfattast som statisk.

Asymmetri

Dette bilete er eit asymmetrisk bilete. Her er det ikkje overenstemmelse mellom dei forskjellige partia i forhold til en tenkt midtakse. Ein asymmetrisk komposisjon er ein friare og meir intuitiv ordning av elemeneta i bilete. Ein slik komposisjon er meir krevende å arbeide med, men kan gi meir variasjon og spenning i bilete.

Kontrast

På dette bilete har eg benytta meg av fargekontrast. Her har vi lyse, varme og gule blad mot mørke, kalde og lilla. Bruk av kontrastar gjer det lettare å oppfatte budskapet og skille dei ulike elementa frå kvarandre. I tillegg skaper kontraster liv i eit bilete.

Linjer

På dette bilete har eg brukt ei horisontal linje som virkemiddel i komposisjonen. Ei horisontale linje kan uttrykke ro, fred, stillhet, varighet, ubevegelighet, uforanderlighet (det statiske). Former som ligger horisontalt virker stabile, trygge, dei vil ikkje falle over oss.

 

 

Foto Oppgave

På skulen har vi no gått i frå web til foto. Her er det vi har holdt på med den siste veka.

Blenderåpning

“Ta to bilder, av det samme motivet. Ett med stor blenderåpning, feks f2.8, og ett med liten blenderåpning, feks f22. Være kreativ! Hva er forskjellen på de to bildene? Kan du utnytte denne forskjellen når du skal ta bilder?”

Det første bilde er tatt med blenderopning F 3,5, altså stor lysopning. Bilde er lyst og skarpt. Lukkertiden er på 1,50 sekunder. Det andre bilde er tatt med blenderopning F 22, den minste blenderopninga kameraet mitt tillater. Lukkertiden her er på 1,2 sekunder. Det gir eit mørkare og mindre skarpt bilde. Begge bilda har ISO verdi 400. Blenderverdien velger vi altså ut ifrå lysintensitet eller for å kontrollere dybdeskarpheita i bilde.

 

Lukkertid

“Ta flere bilder av samme motiv med forskjellige lukkertider. Motivet skal bevege seg. Avhengig av motivet kan du velge å bruke stativ. Være kreativ! Kan du utnytte forskjellen mellom lang og kort lukkertid for å oppnå bestemte ting når du tar bilder?”

Det første bilde er tatt med lukkertid 1,15 sekund. Sidan vatnet i bøtta er i konstant bevegelse har det her blitt veldig uklar og urolig menst bakgrunnen som er i ro er skarp. Det andre bilde er tatt med lukkertid 1,320 sekunder, her har eg klart å fange vatnet sitt bevegelsar på bilde på ein mykje bedre måte. Bakgrunnen er nesten like skarpt som på det forrige. Bilda er tatt i vanskelige lysforhold; overskya, regn og bøtta er gjemt bak planter og ein vegg. Derfor måtte eg ha den høgste ISO verdien kameraet tillot; 1600. Eg har ikkje brukt stativ. Lukkertiden kan man bruke for å få fram ulike effekter som er ønskelig, spesiielt på objekt som er i konstant bevegelse. Ein kan få fram bilete med mykje bevegelse eller kanskje ein vil få fram eit meir statisk bilete der ein fangar ein spesifik bevegelse på bilde.

ISO-verdi

“Ta tre forskjellige bilder av det samme motivet, men med forskjellig ISO-verdi, fra den høyeste ISO-verdien kameraet tillater, den laveste, og ett midt i mellom. Hva er forskjellen?”

Det første bilde eg tok var med ISO-200, det lavaste kameraet tillater. Desto meir lys vi har når vi tek bilete jo lavare ISO verdi trenger vi. Det vil seie at ISO-verdien bestemmer kor mykje lys man trenger for å eksponere bildet riktig. Sjølv om det var ganske overskya denne dagen eg tok desse bilda var det midt på dag og nok lys til at ISO-200 nok var det beste valget. Vi ser at dei to neste bilda på ISO-400 og ISO-1600 vert alt for lyse. Eg forsto i etterkant at eg kan løyse dette med en større blender og lengre lukkertid. Men valgte desse bileta fordi eg synst dei viser godt kva justering av ISO verdien kan gjere med eit bilete.


Brennvidde

“Ta to bilder av samme motiv, gjerne en person, det ene med vid vinkel og den andre med teleobjektiv. Motivet skal ta like stor plass i begge bildene. Hva er forskjellen på de to bildene? Kan du utnytte denne forskjellen når du skal ta bilder?”

Eg har valgt å ta bilete av katten min Balder. Vi bruker normalt brennvidden som et mål på kor nært motivet oppfattes i søkerbildet. Men den sier også noke om kor stor synsvinkelen er, dvs kor mye vi ser av omgivelsene i søkeren. Det første bilde er tatt med teleobjektiv; 55mm brennvidde. Ved å bruke tele isolerar ein meir objektet ifrå omgivelsane enn ved vidvinkel. Det andre bilete er tatt med 18 mm brennvidde dvs vidvinkel.  Her får eg med mykje meir av bakgrunnen og tek (i dette tilfelle synst eg) vekk fokus av objektet. I eit portrettbilde er det stort sett teleobjekt som fungerar best, men ikkje alltid. I noken tilfelle kan det vere vesentleg eller intressangt kva omgivelsar personen/objektet befinn seg i.

Intervju med MID student Ellen Skansen Tyriberget

Eg har intervjua felles MID student Ellen Skansen Tyriberget for å høre litt om hennar tankar rundt studiet og framtida. Ellen er født 9.septmeber i 1989. Ho kjem ifrå Eidskog som ligg i Hedemark.

Kvifor har du søkt på MID?:

Eg gikk media på vidaregåande skule og trivdest med det. Eg synst spesielt film og redigering er kjekt å jobbe med.

Kva vil du jobbe som / med når du er ferdig utdanna?:

Eg kunne godt tenke meg å jobba med f.eks tv-produksjon, kanskje til og med radio.

Kvifor valgte du å søke i Volda?:

Eg hadde hørt masse positivt om fleire linjer her, blandt anna journalistikk. Eg har også hørt at studentmiljøet her er bra.

Trivest du i Volda så langt?:

Ja, det gjer eg, men her er ganske bratt og noko ustabilt ver.

Kva likar du å gjere på fritida?:

Film intresserar meg, både å sjå film og lese om film. Fotografering synst eg også er kjekt, men har ikkje komt igang med det her enda. Eg skal også vere med å lage Student radio menst eg er her i Volda.

Takk for praten!