Litt historie om HTML og web-basics.

( DISCLAIMER : kan inneholde spor av synsing og egne meninger.
Ta denne artikkelen med en god klype wikipedia-salt. )

HTML ble utviklet av en forsker ved navn Tim Berners-Lee ved Cern i Sveits som en måte for å forenkle utveksling og navigering i forskningsresultater fra mange forskjellige steder i verden. Dette var i 1989/90.
Hverken Mark-Up eller utvekslingen via nettverket var noe nytt, men det å linke mellom dokumenter på kryss av datamaskiner i nettverk, var en liten fiks idè som man godt kan si har endret verden totalt.

Det er mange forskjellige måter å kommunisere på i et nettverk, og det vi kjenner som Web idag består av mange forskjellige protokoller og teknologier som jobber sammen. Nettverksforbindelser og utveksling av data over store avstander har eksistert i mange tiår, men på begynnelsen av 90-tallet var kommunikasjon og datamaskiner i spesielt stor utvikling. For eksempel ble skolenettverket Uninett etablert i 1993.
Teknologiutvikling skjer gradvis og eksponensielt, det vil si at fremgangen i utviklingen går stadig raskere og prisene synker i takt med utbredelsen. Det var flere viktige små-oppfinnelser som gjorde internett så tilgjengelig og populært at mange idag rett og slett kjøper datamaskiner for først og fremst å ha tilgang til internettet.

Tre veldig viktige grunner til at vi idag bruker web slik vi gjør :

DNS
Alle datamaskiner i nettverk har en IP-adresse som f.eks : 192.168.1.1. For at vi skal kunne bruke adresser som er enklere å huske må vi ha kontakt med en DNS-server (Dynamic Name Server), som altså oversetter f.eks www.eksempel.no til en IP-adresse.

HTTP
Hypertext innad i dokumenter er også en ganske gammel oppfinnelse, men for at det skulle gå an å lage en link fra et dokument til et annet på kryss av maskiner trengte man HTTP, eller “Hypertekst Transfer Protocol” som det står for.

HTML
Selve tekstformatet man bruker for å vise dokumentene og linkene : HTML – Hypertext Markup Language. HTML er et “språk” som ved hjelp av forskjellige koder eller “tags” gjør det enkelt å formatere tekst og å linke til andre dokumenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>