Arbeidskrav 1 – MID 111

                                            MID111 våren 2015 ­- Arbeidskrav 1

I denne oppgåva skal eg presentere to spørjeundersøkingar gjort om ungdoms mobilbruk og samanlikne funn eg gjer i dei. Undersøkingane eg skal samanlikne er ”Mobilen – en extra kompis. En kvalitativ studie av mobilanvändning bland högstadieelever” av Henriksson, S og Rydhög, K, og ”En mobil hverdag: hvordan bruker en gruppe tolvåringer i Oslo mobiltelefon, og hvilken rolle spiller denne bruken i deres sosialisering?” Av Øye, K.
Gjennom denne teksta vil eg først presentere kva funn dei to undersøkingane gjorde kvar for seg, før eg prøvar å samanlikne funna og ser om eg finn fellesnemnarar i dei. Til slutt vil eg konkludere kva funn eg gjorde frå begge undersøkingane.

Continue reading