Lydoppgave 5

I lydoppgave 5 fikk vi diverse teorioppgaver å svare på

1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene.

-Samplingsfrekvens beskriv kor mange målingar det takast per sekund når analog lyd skal digitaliserast.
- Bitrate er mengda informasjon som blir behandla pr. sekund av innspelt lyd.
Grunnen til at ein må vite om samplingsfrekvens og bitrate er fordi dei er viktige i forhold til kvaliteten av lydinnspeling. Høgare samplingsfrekvens og bitrate gir bedre lydkvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>