Teori gruppeoppgåve 3

I denne presentasjonen skal vi analysere et bilde ved hjelp av begrep fra Kjeldsen sin bok «Retorikk i vår tid», begrepene er i hovedsak hentet fra kapittel 11 om visuell retorikk.

Denotasjon

På bildet ser vi et barn som har på seg røde klær og blå lue, han røyker en sigarett og holder et gevær. I bakgrunnen ser vi en tønne og mye skrot.

Konnotasjon

Det første vi tenker er at dette er en barnesoldat i et krigsherjede område. Ut i fra bildet ser ikke gutten veldig preget ut over situasjonen, det vi tolker ut fra dette er at dette er en del av hverdagen til barnet. Gutten er godt påkledd noe som kan være et tegn på at det er kjølig i luften. Bildet fremstår som autentisk da barnet er skittent, røyker og bærer et automatvåpen.

Dokumentarisk effekt

Bildet representerer krig, fattigdom og barn som blir brukt i krigshandlinger. Det har en dokumentarisk effekt fordi det representerer hvordan barn har det i land med krig og fattigdom. Bildet appellerer til følelser fordi det har et direkte visuelt uttrykk, kanskje spesielt til folk med egne barn. Den dokumentariske funksjonen blir forsterket av en rekke indikatorer, bakgrunnen indikerer for eksempel at det er et krigsherjede område. Våpenet (AK47) er et ikonisk våpen som ofte er brukt av opprørsstyrker og i geriljakrigføring, for eksempel har Mosambik dette våpenet i flagget sitt.

Mimesis

Bildet fremkaller følelser gjennom evnen til retorisk etterligning, mimesis. Vi kan for eksempel bli triste av å se dette barnet fordi barn egentlig ikke bør røyke og bære våpen. Eller man kan bli sint når man tenker på de som har gitt barnet lov til dette.

Nærvær

Man kan føle nærvær når en ser et bilde, til nærmere noe er, desto sterkere vil det opplevest. For oss fra Norge føler vi kanskje ikke noe spesielt nærvær til dette bildet, og derfor vil det ikke føre til at vi utfører en handling for å for eksempel hjelpe barnet på bildet. Bildet har altså et fravær av realistisk nærvær, dette gjelder spesielt i den vestlige verden fordi det er ingenting i bildet som er hverdagslig for oss. Men det kan være noen grupper som føler et retorisk nærvær, slik som flyktninger fra krigsherjede land.

Retorisk realisme

Bildet har et virkelighetspreg som er retorisk realistisk fordi det fungerer som dokumentasjon, og siden bildet kan fungere som et avtrykk av virkeligheten er det også indeksikalsk. I og med at det er et fotografi og vi oppfatter fotografier annerledes enn bilder og tekst, kan vi si at det har retorisk umiddelbarhet, vi oppfatter hele fotografiet på en gang.

Fortetning

Ettersom bildet er av en barnesoldat og ikke en voksen soldat, gir det oss et mer alvorlig syn på krigen. På denne måten skaper bildet meining, diskusjon og følelser. De ulike elementene som er i bildet, slik som røyken og automatvåpenet skaper en emosjonell fortetning. For foreldre spesielt blir det her skapt ei emosjonell fortetning fordi de mest sannsynlig ikke kan forestille seg sine egne barn som soldater i en krig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>