Design oppgave: tidsmaskin

fig3-1

 

I denne oppgaven fikk vi i oppgave med å finne en plakat som er laget i nyere tid og forklare og vise med eksempel hvordan akkurat denne typen plakat ville sett om den f.eks var laget i 1920, slik vi har tenkt det.
Denne plakaten er laget i 2012-2013 og har tittel “kompetanse for en ny tid”. Her har vi en todelt side der på den ene side ser vi bildet av et fint og naturlig norsk landskap med et krigsfly oppe i venstre hjørne. På siden som er til høgre ser vi et portett av en ung mann (20-25år) og under han står det tekst.Untitled

Hvis da denne plakaten skulle bli laget i 1920 så har vi funnet en plakat som er 1920-tallet som har lignende tema og bilder. Om vi ser på den plakaten som er fra 1920 så kan vi se en todelt side der på venstre siden er er to bilder som er delt inn i tre deler. På høgre siden så ser vi en ung soldat og to andre bilder av fallskjermer.

 

Vi tenker slik at den nye plakaten til Forsvaret kunne ha sett slik ut om den hadde blitt laget i 1920 pga av de trekkene som var til stede i 1920 som f.eks sterke farger, kontraster og grotesk skrift. Layouten i den som er laget i 2012-2013 er ganske stil-ren i hvordan alt har blitt satt opp og er less is more. Plakaten fra 1920 som vi tenker er et godt eksempel på hvordan den nye plakaten hadde sett ut viser også en stil-rent oppsett men på en annen måte.
Budskapet til den første plakaten er forsvar mens den fra 1920  sitt budskap er rekruttering og krig.

07

Øverst er fargene hentet fra bildet fra 1920, fargene nederst er farger fra bildet fra 2012-2013. Vi ser stor forskjell på fargetemperaturen mellom de to bildene, da de mørke sterke blåfargen er mer maskuline og fargene på det nyere bildet er mer for å vise at det skal være fra eldre tider med litt sepiatone og svart-hvit.

 

Denne plakaten er laget i 2012-2013 og har tittel “kompetanse for en ny tid”. Her har vi en todelt side

Torstein, Edvard, Olai, Thomas og Ole

klide til bilde 1: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20122013/id715809/?ch=4

 

bilde 2:

http://www.designishistory.com/1920/aleksander-rodchenko/ (4.11.15)

Bildeanalyse av DKNY parfyme reklame

dkny_delicious

Bildeanalyse av DKNY parfyme reklame.  Analysen er gjort med utgangspunkt i Larsen sin tredelte metode for å analysere bilder.

Det første me ser på bildet er to personar, ein mann og ei kvinne, epler, skrift og blanke kuler med refleksjon av bygningar. Skrifta seier “Be delicious, the fragrance for women & men”. “DKNY, Donna Karen New Yourk, experience the fragrance at DKNY.com”. “Take a bite out of life!”.

 

Kva er bildet brukt til? Bildet er ein reklame for DKNY sin parfyme og er meint til å få folk til å tenke på DKNY. Epler er ganske sentralt i bildet. Venstre del er ei hylle med epler og høgre del er ein mann og kvinne, der kvinna held eit eple. “Take a bite out of life!” står det. Ein kan tenke at denne parfymen er frisk som livet.

 

Andre betydninger kan være at epler symboliserer helse og sunnhet. Ved å bruke DKNY sin parfyme vil ein bli sunn og god. I det minste lukte som det.
For at denne reklamen frå DKNY skal ha noko meining for mottaker må mottaker ha ein viss kjennskap til DKNY frå før. Sjølv hadde eg problem med å forstå at det var ein parfyme reklame og ikkje ein frukt reklame.

Gruppearbeid “retorikk”

Retorikk

Ole Jørgen, Edvard, Ruben og Preben          Retorisk bildeanalyse

WWFLUNGS

Me fekk gruppearbeid der me skulle gjere ein analyse av eit bilete med utgangspunk i retorikken. Biletet skal analyserast ved bruk av begrep henta frå Kjeldsen kapittel 11: “Visuell retorikk”.

Til å begynne med vil eg bruke nokre begrep frå semiotikken. “Siden kommunikasjon nødvendigvis må utøves gjennom en eller annen form for tegn, er semiotikken relevant for retorikken.” (Kjeldsen 5 opplag 2015 s.264)

Denotasjon

Me ser eit naturlandskap med trær, elver og open mark. Me kan og sjå at delar av skogen manglar. Der skogen manglar ser me bilar, menneske og felte trer.

Nederst til høgre på biletet ser me ein logo av ein panda med bokstavane wwf. Til høgre for logoen ser me orda “Before it’s too late wwf.org”

 

Konnotasjon

På biletet ser me ein skog som er delvis hogget ned. Dei to “skogane” vi ser på biletet er forma som lungene til eit menneske. Du kan assosiere det med at om ein hogger ned skogen, så forsvinn livet. Uten lunger kan me ikkje leva. Slik at me er heilt avhengig av naturen og regnskogen.

 

Dette er noko som skader oss sjølv igjen ved at me fjerner trærne som tar opp karbondioksid og gjør den om til oksygenet som vi puster. Biletet viser då at om me fjernar trærne så vil me også “fjerna” en bit av oss sjølv (lungene) og uten trærne så vil det ikke være oksygen igjen til lungene våre å puste.

Dokumentarisk effekt

Bildet viser til at regnskogen er blitt mindre enn den en gang var. Det mangler en del av den høyre “lungen” som skogen representerer. Det vises at det er mennesker som har hogget ned skogen, då dette er noko me har gjort i hundrevis av år. Vatnet som renner gjennom trærne har også blitt tørket ut av nedhoggingen da jorden kan ha tørket ut etter det som har skjedd. Det viser også til at jorden som det er blitt hogget ned har blitt utørket og brun noe som vi alle vet er en dårlig ting for gress som er ment å våre grønn og ikke brun, då dette sier at det ikkje er noko liv igjen i bakken som planter kan leve.

 

Retorisk nærvær

Dette bildet har et retorisk nærvær fordi me har alle lunger og me har alle skjønner skaden med å hogge ned regnskogen.

Og me forstår at me bur på jorda og konsekvensane av å øydelegge naturen.

 

Retorisk realisme

Ikonisk realisme:

Den ikoniskerealismen fins godt i bildet, det ser ut som en avbildning av regnskogen og natur.

 

Indeksikalske realisme:

Den indeksikalskerealismen er også stor siden det er en avbildning av regnskogen som mest sansynlig er redigert i etterkant.

 

Retorisk umiddelbarhet

Me oppfattar bilete på ein anna måte enn tekst og lyd.

Ikkje gradvis men umiddelbar oppfatning. Derfor ser me med ein gong at det er natur på biletet. Raskt etter ser me at naturen er forma som lunger. Ein kan lett og raskt komme fram til at naturen i biletet er meint å representere liv.

 

http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/WWFLUNGS.jpg?itok=YuWnXcpm

 

Foto – Oppgaver til onsdag 7/10-2015

 

  1. Tema for bildet er «sur høst», og budskapet du skal få frem er at «livet er greit for det».  Her har eg prøvd å få fram at når det er surt ute er det ekstra godt å sitte inne og kose seg med noko varmt i koppen.__DSC_0102

 

2.  Bildets tittel skal være: «Speilbilde(r)». Eg veit at oppgåva ikkje nødvendigvis var meint bokstavlig, men det var slik eg valgte å gjere det. Tanken var å ha skog og natur som den uklare bakgrunnen og i speilbildet skulle det være by/bygningar. Eg fekk det ikkje heilt slik eg såg det for meg.__DSC_0077

3. Bildets tittel skal være: «Vindu mot verden». Tanken var at i dag ser ein mykje av verda gjennom telefonen og internett.

__DSC_0093

4. Bildets tittel skal være: «Alene mot resten». Ein treng ikkje være liten for å alene. Det er ofte dei største som har størst motstand.

__DSC_0083

(Re)design oppgåve

Tanken bak den første skissa var å skape merksemd. Orginalemballasjen til x-tra chipsen er bleik, kjedelig og vanskelig å legge merke til.

skisse_1

Tanken bak den andre skissa var å ha ein kontrast mellom ein heilt svart bakgrunn og sterk farge frå chipsen.

skisse_2

Tilbakemeldinga eg fekk var å kombinere element frå den første og andre skissa. Den første skissa var den dei likte best og den dei meinte eg burde arbeide vidare med. Bakrunnen og teksten i den nye skissa liknar mest på den første skissa. Chipsen er lik den frå den andre skissa.

skisse_3

Fargane gul, blå og orange har eg  valgt fordi dei passar godt saman. Gul og og oranger er nær kvarandre i fargesirkelen og blå er på den andre sida og blir ein komplementærfarge.

Web – Øvelse 1

img – img er ein tag ein kan bruka for å får bilder inn på nettsida
Ein kan juste høgde og bredde med height og width

Meir her
http://www.w3.org/TR/html-markup/img.html#img

På nettstaden min brukte eg bootstrap-portifolio template. Templaten hadde det meste eg trengte.

Foto – Oppgaver til onsdag 30/9-2015

  1. Her var tanken at det skulle være blod på kniven. Poenget var at ein skulle lure på kva som har skjedd. På det andre bildet der bakgrunnen er klarare skulle det ligge fisk. Ein vil då i teorien skjønne at blodet er frå fisken. Ein kan og sjå båtar i bakgrunnen slik at poenget skulle komme betre fram. Det var det eg prøvde på.3 4

 

 

2) Her på det første biletet var det meininga at ein skulle tenke at blomane veks fritt. På det andre biletet ser ein at blomane er planta og er i eit slags blomsterbed. Slik eg ser biletet tenker eg at det ser ut som om at dette er i ein park. På det tredje biletet ser ein at det berre er eit blomsterbed ved ein veg. I det første biletet ser det ut som at blomane berre er ein liten del av eit større naturbilete, men på det tredje ser ein at blomane er det einaste som er naturbilete.

5

6

7

 

3)Typiske lang lukkertid + vatn i bevegelse bilete.

1 2

Design – Fargar

Bruk av fargar

BothellWA_10 farmers market poster

I plakaten for farmers market er fargane brukt for å forsterke budskapen og for å informere. Rødt og grønt er vanlige og kjente fargar når det kommer til frukt og grønnsaker.  Rødt og grønt er og komplementærfargar.

466934_524004494328752_1679486097_o

I plakaten for desertfest er fargane brukt får å skape ei atmosfære. Fargane assosierar me med  ørken og tørt terreng.

childrens-fest-map-design

I plakaten for childrens festival er fargane brukt for å strukturere. Dei forskjellige fargane betyr forskjellige ting slik at ein enkelt kan forstå kva som er kva.

infographic-power-of-twitter

I plakaten the power of twitter er fargane brukt for at det skal vera lettare å tilegne seg informasjonen.