Arbeidsoppgaver MID128

Oppgave 1. Oppsumer din forståelse av CSS1-3, korleis har CSS utvikla seg og kva er statusen for CSS no?

Den første CSS-spesifikasjonen som ble en offisiell W3C anbefaling var CSS level 1 som ble publisert i 1996 av Håkon Wium Lie og Bert Bos.

CSS level 2-spesifikasjonen ble utviklet av W3C og publisert som en anbefaling i 1998. Det som er annerledes fra CSS1 og CSS2 er at CSS2 inneholder en rekke nye funksjoner.

Den første versjonen av CSS3 kom ut i 1999. I motsetning til CSS2 som er en stor enkelt spesifikasjon som definerer ulike funksjoner, er CSS3 delt inn i flere separate dokumenter kalt “moduler”. Hver modul legger til nye funksjoner eller strekker funksjoner definert i CSS2.

 

Oppgave 2. Lag ei topp-5 liste med “mine favoritt CSS-triks”
Oppgave 3: Finn ein artikkel som lærer deg noko nytt, blogg om kva du lærte.
Ut i fra nettsiden: http://www.sitepoint.com/html-css/css/. Her har jeg funnet en artikkel som handler om “7 Simple Rules for Creating Elegant UI Interactions”. Det jeg lærte av denne artikkelen var mange små tips til hva man burde gjøre og ikke gjøre når det kommer til å lage elegante elementer på en nettside. Som for eksempel at man aldri burde teleportere et element, men at man heller burde ha en overgang.

Teoriarbeidskrav 2B – Bildeanalyse

Arbeidskrav 2B – Bildeanalyse

 

I denne oppgaven skal jeg skrive en akademisk tekst hvor jeg skulle velge mellom og ha utgangspunkt i en av gruppeoppgavene ”teorioppgave 4: bildeanalyse”eller ”teorioppgave 3: retorikk”. Jeg har valgt å skrive en akademisk tekst av oppgaven ”bildeanalyse,  hvor vi på gruppen valgte å analysere et bilde fra brilleprodusenten  Ray-Ban. Vi har analysert bildet med utangspunkt i Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Grunnen til at vi valgte dette bildet var på grunn av at vi på gruppen syntes at det var et veldig interessant bilde med et betydningsfult budskap. Det jeg skal begynne med i denne oppgaven er og forklare hvilke begreper jeg har brukt fra Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Deretter skal jeg skrive om selve bildeanalysen av bildet som gruppen valgte ut ifra begrepene jeg har valgt og ha med.

 

Bildeanalyse

En bildeanalyse er en måte på å fortelle den meningen eller budskapet som bildet formidler. Vi kan dele inn en analyseprosess inn i tre forskjellige deler; beskrivelse, analyse og tolkning. Eller så kan man dele det inn i to deler; det denotative og konnative. Det denotative er det man ser eller beskrivelsen av bildet. Mens det konnotative så prøver man å tyde meningen eller budskapet til et bilde. Den konnotative delen kan bli forskjellig fra person til person på grunn av at vi oppfatter bilder på ulike måter ved hjelp av den informasjonen vi allerede har. (Tørdal, nedla)

 

Den første beskrivelsen

Det som menes med den første beskrivelsen er at man skal beskeive det man ser ved første øyekast. Når det er snakk om et bilde så skal man fortelle hvilke bildeelementer det er man ser. Rett og slett skal man fortelle alt man kan se i et bilde. (Larsen, 2008, s.64)

 

Bildet som utsagn

Bildet som utsagn betyr at et bilde kan ha flere betydninger, slik som for eksempel er sekundær betydning. Når et bilde har en dobbelbetydning er det viktig at man forstå at et bilde skal brukes til å uttrykke en bestemt budskap. Man skal fortelle hvilket uttrykk bildet gir til en mottaker og hva meningene med bildet er. (Larsen, 2008, s.66) “Bildet fremstiller stoffet sitt på en særlig måte. På samme måte som alle andrebilder beskjærer det motivet, ser det fra en bestemt synsvinkel, arbeider med farger og komposisjon – og får på denne måten fremhevet visse trekk og gjort dem særlig betydningsfulle.” (Larsen, 2008, s.66) Det Larsen prøver å fortelle er at man må spørre seg selv om hva meningen med dette bildet er og hva det betyr. Og at man må se på tittelen på bildet for å få en større forklaring på hva bildet formidler.

 

Forklare hvorfor bildet sier hva det sier

Her skal man prøve å forklare hvorfor akkurat dette bildet sier hva det sier. Her må man gå inn i historien i bildet for å finne ut mer informasjon om hvorfor det sier det det sier. Her blir blant annet bildets meddelelssituasjon sentral i analysen.( Larsen, 2008, s.70) “Bevegelsen i analysen går altså fra bildet ut mot mer omfattende sammenhenger – fra den primære betydningen mot meddelelsessituasjonen. Når det gjelder medelelsessituasjonen, fokuserer vi på dels på dens plassering i en sosial sammenheng, dels på de kravene situasjonen stiller til bildet. I denne analytiske bevegelsen inntar analysen av den sekundære betydning en sentral posisjon: Det er her man gjør rede for hva det konkrete bildet og dets primære betydning blir brukt til en konkret meddelselsessituasjon.” (Larsen, 2008, s.79)

 

Bildeanalyse

Målgruppe

Målgruppen for bildet til brilleprodusenten Ray-Ban er en moden aldersgruppe. Jeg føler at de sikter til en mennesker som er i en voksen alder. Dette er på grun av at Ray-Ban er et eklsusivt merke og at reklamen har et budskap som kan være vanskelig å tolke på grunn av at det er flere faktorer i bildet som lager støy. En del mottakere av denne reklamen kan tolke hva bildet forteller på forskjellige måter. Dette er på grunn av at reklamen har støy i seg for de menneskene som ikke vet hvem Ray-Ban er og hva de gjør for noe. For at man skal skjønne at dette er en reklame for en brilleprodusent så trenger man bakgrunns informasjon om hvem Ray-Ban er. For de som ikke vet hvem de er kan de tolke bildet på en helt annen måte slik som for eksempel at man kan oppfatte at dette er en reklame for homofile, eller at dette er en reklame for et firma som produserer klær. Men samtidig så er Ray-Ban også kjent på verdensbasis som gjør at de har mulighet til å lage slike reklamekampanjer på grunn av at de fleste vil kjenne igjen hvem Ray-Ban er på grunn av at de har hørt om de tidligere.Men samtidig så er det også vanskelig å se at det er briller som er produktet for denne reklamekampanjen på grunn av at det er kun en person i bildet som har på seg briller.

 

Den første beskrivelsen

I dette bildet befinner vi oss i en gate i New York City i  år 194. Vi ser bygninger i bakgrunnen som tyder på at bildet befinner seg i sentrum. På bildet ser vi en del mennesker som går mot og fra kameraet. Menneskene har på seg gamle klær, og bildet har blasse farger med en gultone som gjør at bildet ser gammelt ut. Noe som det også skal forestille siden vi befinner oss i 1942. Hovedmotiver er to menn som går mot kameraet og holder hender. Og mannen til venstre av disse to har på seg et par briller. Rundt disse to mennene er det flere mennesker som ser styggt eller rart på de to mennene. Mens i motsetning til de to mennene som ser stole og fornøyde ut.

 

Klærene som de menneskene har på seg i bildet er ordentlige klær. De har på seg dyre dresser som gjør at vi kan annta at menneskene er på vei til og fra jobb. Vi ser et lite glimt av himmelen øverst i høyre hjørne som har en gråfarge og speilbildet og glansen på bakken forteller oss at det

Petter Fleischer

nettopp har regnet. Nede i høyre hjørne ser vi en tekst der det står ”Never Hide” og en Ray-Ban logo ved siden av. Vi skjønner da at dette er en reklame for brilleprodusenten Ray-Ban, og teksten ”Never Hide” forsterker at bildet har en dobbel betydning.

 

Bildet sin sekundære betydning

Som nevnt tidligere har bildet en dobbelt betydning. Den sekundære betydningen til dette bildet er at man skal aldri skjule hvem man er. Dette får de frem med at de har med teksten ”Never Hide”. Uten denne teksten så ville bildet ha hatt en helt annen mening. Denne teksten er med på å få en aktiv mottaker, der mottakeren begynner å tenke på hva dette bildet prøver å formidle. På bildet ser vi to menn som holder hender og menneskene rundt de gir stygge blikk som at det skulle være noe de ikke var fornøyd med. Ut ifra dette kan vi tolke det slikt at de to mennene som holder hender er homofile. Og menneskene på gaten som er rundt de to mennene kan tolkes som at de skal representere hvilket syn samfunnet hadde på homofile på denne tiden siden samfunnet i 1942 ikke likte at homofile skulle være sammens, og i alle fall ikke vise at de var sammen i offentlighet.

 

Man ser også at det homofile paret har på seg dresser og bærer stresskofferter. Ut ifra dette kan vi anta at de er på vei til eller fra jobb, og her prøver nok Ray-Ban å vise at homofile er vanlige folk, akkurat som resten av samfunnet. Ray-Ban viser at de støtter homofile og at man ikke skal kunne trenge å skjule identiteten sin ovenfor andre mennesker, men at man heller burde være stolt over den. Det er også derfor de har valgt bevist og ha med teksten ”Never Hide” nede i høyre hjørne. Siden man ikke bør kunne trenge å skjule identiteten sin prøver Ray-Ban å fortelle oss at man heller bør vise en god mote, og da er Ray-Ban produkter det man vil ha.

 

Hva bildet forteller

I en hver meddelelssituasjon så har senderen et budskap den vil formidle til mottakeren. For at kumminikasjonen skal lykkes krevet dette at både sender og mottaker kjenner til den koden, eller språket som meldingen fremstilles i. Det mottakeren må ha for å forstå denne reklamen er innsikt i historie om homofiles rettigheter. BIldet skal representere settingen til hvordan det var i 1942, og da var det ikke mange som aksepterte homofilt ekteskap. Dette er noe som har blitt mer akseptabelt i de seinere årene. Ray-Ban tar et oppgjør mot at folk ser negativt på de homofile og hyller de som tørr å skille seg ut. Vi har en dobbeltbetydning der Ray-Ban oppfordrer til å skille seg ut med at man skal bruke brillene deres for å få frem at produktene deres er et annerledes brillemerke som skiller seg ut fra de andre merkene. Samtidig så prøver de å hylle de som blir lagt merke til og vil skille seg ut, selv om sanfunnet har en annen mening om hva som faktisk er ”riktig”.

 

Konklusjon

Målet for denne oppgaven var at jeg skulle skrive en akademisk tekst hvor utgangspumtet mitt i oppgaven var at jeg brukte gruppeoppgaven ”teorioppgave 4: bildeanalyse” som jeg hadde gjort tidligere. Gruppeoppgaven gikk ut på å analysere et bilde ut ifra Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Det jeg har gjort i min tekst er at jeg begynner med å forklare litt hva en bildeanalyse er for noe før jeg går over til å definere kort om noen av begrepene som jeg har hentet fra Larsen sin prosedyr for bildeanalyse; den første beskrivelsen, bildet som utsagn og forklare hvorfor bildet sier hva det sier. Etter at jeg har definert hva begrepene betyr går jeg over på drøftingsdelen hvor jeg trekker inn disse begrepene i analysen.Jeg har også valgt og ha med litt om hva en bildeanalyse er for noe og målgruppe. Dette er på grunn av at jeg synes at en liten tekst om hva en bildeanalyse er for noe er med på å friske opp hjernen slik at vi vet hva vi kan forvente av drøftingsdelen, samtidig som jeg har tatt med litt om målgruppen på drøftingsdelen.

 

Alt i alt så synes jeg at det bildet vi på gruppen valgte var et veldig interessant bilde på grunn av at det har en dobbelbetydning. Og det at Ray-Ban viser at de støtter homofile gjør det også til et veldig sterkt bilde på grunn av at de har fremstilt bildet i år 1942 hvor samfunnet hadde et negativt syn på homofile. Og dette gjør at vi nå i dag åpner øynene og tenker på hvordan homofile haddet det på den tiden, men kanskje heller vil nå prøve og gjøre det godt igjen med at man ikke skal mobbe eller lignende visst noen er annerledes. Fordi innerst inne så er vi alle like. Jeg føler også at denne reklamen setter igjen et veldig sterkt inntrykk hos mange av mottakerne på grunn av budskapet. Det at et firma som er verdenskjent setter i gang en slik reklamekampanje er en god ting på grunn av at da er det så mange som får sett reklamen og man skjønner at man ikke trenger å skjule hvem man egentlig er. På grunn av at nå har samfunnet forandret seg og begynt å godta mennesker for hvem man er.

 

Litteraturliste

  • Larsen, Peter (2008): Medievitenskap bind 2 Medier – tekstteori og tekstanalyse (2.utgave), Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
  • http://ndla.no/nb/node/112321 Ragna Marie Tørdal. Bildeanalyse. Hentet 08. november 2014
  • http://ndla.no/nb/node/62439 Thomas Nupen, Ragna Marie Tørdal. Hentet 08. november 2014

 

 

CSS 2D og 3D funksjoner

https://minerva.hivolda.no/~petterf/css/Oppgave%203/css_oppgave_tre2d.html

https://minerva.hivolda.no/~petterf/css/Oppgave%203/css_oppgave_tre_3d.html

 

Overfor har jeg lagt ved to linker. Den første linken er til 2D og den andre linken er til 3D. Begge linkene er for å vise hva 2D og 3D er for noe.

 

2D:

På den første linken så har jeg laget en helt simpel måte hvor jeg prøver å vise hva 2D kan bli brukt til. Det jeg har gjort er at jeg har enkelt og greit laget to bokser med et ord inni for å vise at med 2D funksjoner så kan man rotere et objekt både mot og med klokken. Med 2D funksjoner kan man også gjøre et objekt større og man kan snu på vinklene.

 

3D:

På den andre linken har jeg laget et eksempel på hva kan man gjøre med 3D funksjoner. Det man kan gjøre med 3D funksjoner er at man kan rotere objektet rundt x og y aksen. Det vil si at visst man for eksempel har en boks kan man rotere den hvilken som helst vei man vil, i motsetning til hva man kan med 2D hvor man kun kan rotere objektet mot og med klokken.

 

Teorioppgave 4: Bildeanalyse

ray-ban-lovers-top

Det vi umiddelbart ser og bildets primære betydning (Kennet)

I dette bildet befinner vi oss i en gate. Vi ser mange mennesker der noen går fra kamera, noen går mot kamera og noen står stille. Menneskene bruker gamle klær, og bildet har blasse farger med en gultone, som forteller oss at bildet er gammelt. Vi ser nede i venstre hjørne at bildet illustrerer en gate i New York City i 1942, som bekrefter det bildet forteller oss. Hovedmotivet er to menn som går mot kamera og holder hender. Noen av menneskene rundt dem snur seg og ser på dem. De to mennene ser stolte og fornøyde ut, mens menneskene som ser på dem ser mistenksomme og forundret ut.

 

menneskene går kledd på en måte som sier oss at de trolig er på veg til/fra jobb. Gråfargen i det lille glimtet av himlen vi ser, og speilbildet og glansen på bakken forteller oss at det nettop har regnet. Nede i høyre hjørne ser vi en tekst der det står “NEVER HIDE” og en ray-ban logo ved siden av. Vi innser da at dette er en reklame for brilleprodusenten ray-ban, og teksten “NEVER HIDE” forsterker at bildet har en dobbel betydning.

 

Bildet sin sekundære betydning (Kristian og Petter)

Som nevnt tidligere har bildet en dobbelt betydning. Den sekundære betydningen til dette bildet er at man skal aldri skjule hvem man er. Dette får de frem med at de har med teksten ”Never Hide” i tillegg til hva bildet forteller. På bildet ser vi to menn som holder hender, og får mange stygge blikk mens de går på gaten. Utifra dette, kan vi gå ut ifra at de er homofile. Siden samfunnet på denne tiden hadde et negativt syn på homofile så kan man si at de menneskene med de stygge blikkene, representerer samfunnet.

Man ser også at det homofile paret har på seg dresser, og bærer stresskofferter. Utifra dette, kan vi anta at de er på vei til eller fra jobb, og her prøver nok Ray-Ban å vise at homofile er vanlige folk, akkurat som resten av samfunnet. Ray-Ban viser at de støtter homofile og at man ikke skal kunne trenge å skjule identiteten sin, men heller være stolt over den. Man burde heller vise god mote, og da er Ray-Ban briller det du vil ha.

 

Kvifor bilete seier det det seier:  

I ein kvar meddelelsessituasjon så har sendar ein bodskap dei vil formidle til mottakaren. For at kommunikasjonen skal lykkast krever dette at både sendar og mottakar kjenner til den koden (eller språket) som meldinga framstilles i. Det mottakaren må ha for å forstå denne reklama er ei innsikt i historie om homofiles rettigheter. Der denne settingen bildet er framstilt i, så var det ikkje så mange som aksepterte homofilt ekteskap. Dette er noko som har blitt meir akseptabelt i dei seinare åra. Ray ban tar eit oppgjer mot det og hyller dei som tør å skile seg ut. Vi har ei dobbelbetydning der Ray Ban oppfordrar til å skile seg ut med deira brille for å få fram at deira produkt er annleis enn andre brillemerker. Samtidig ein hyllest til dei som blir lagt merke til og vil skilje seg ut, sjølv om samfunnet har ei anna meining av kva som er “riktig”.

Arbeidskrav 3 Del 3 – Design

Dette er da det ferdoge resultatet av min logo. Jeg har laget denne logoen i programvaren Adobe Illustrator. Når jeg lagde logoen valgte jeg og ikke bruke en font, men jeg valgte heller og lage min egen font slik at logoen ble slik jeg hadde tenkt at den skulle se ut. jeg har laget en relativ simpel logo som viser bokstavene P og F som skal representere navnet mitt Petter Fleischer. Jeg har valgt og ikke lukke P’en på grunn av at jeg synes at det lager en kul effekt som passer til resten av designet. Jeg har også valgt å skjere bort litt av F-bokstaven, men jeg er litt usikker på om jeg er litt usikker på om jeg egentlig bare skal gå tilbake til hvordan en vanlig F ser ut som. Jeg har valgt og ha logoen min i fargen svart på grunn av at det er den fargen jeg synes passer best og jeg har testet ut flere farger, men jeg følte at det ikke passet og endte derfor med fargen svart.