Blog Archives

Arbeidsoppgaver MID128

Skisse –   Oppgave 1. Oppsumer din forståelse av CSS1-3, korleis har CSS utvikla seg og kva er statusen for CSS no? Den første versjonen av CSS ble lagt frem av Håkon Wium Lie i 1994. Han videreutviklet siden språket

Posted in MID128

H14 – MID 131 – Arbeidskravoppgave – Web

https://minerva.hivolda.no/~runarba/CSS/tekstbasen/ Oppgavetekst: Du skal lage et redesign av nettsiden http://tekstbasen.nynorsksenteret.no Du skal redesigne minimum tre (3) ulike delsider av nettsiden, atså en fremside og minimum to (2) undersider, men fullfør helst alle de ulike typene sider på nettsiden, slik at du

Posted in Web CSS, Web HTML

Web, Øvingsoppgave 3, Veke 41 – Text effects / Fonts / Multiple Columns

https://minerva.hivolda.no/~runarba/CSS/Oppgave%203.html Ovenfor er en link til det jeg har fått til med bruk av CSS3-funksjonalitet. Jeg var på gruppe med Kine, der vi fikk i oppgave å lage en nettside der man brukte tekst-effekter, ulike skrifttyper og kolonner. Som tekst-effekt

Posted in Web CSS, Web HTML

Arbeidskrav 2B

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta utgangspunkt i én av gruppeoppgavene som vi tidligere har jobbet med og omarbeide dette til en akademisk oppgave eller et fagblogginnlegg. Tidligere har vi jobbet med to ulike oppgaver. Den

Posted in Teori

Bildeanalyse, foto

  Ei analyseprosedyre 1: Startar med å beskrive det vi umiddelbart ser på bildet. Identifisere bildeelement. Beskrive bildet si primære betydning. Det man umiddelbart ser på bildet er ikke mye. Det er veldig få elementer i bildet, men det man forstår fort

Posted in Teori

­ Arbeidskravoppgave ­ Web – Del 1 Skisse

Skisse over nettstedet https://tekstbasen.nynorsksenteret.no/index.php?&nynTXTpg=front

Posted in Web CSS, Web HTML

Design – Del 3, arbeidskrav 3

  Dette er min ferdige logo. Resultatet er jeg godt fornøyd med, selv om jeg har hatt enkelte utfordringer når det gjelder verktøyene som er blitt brukt i utformingen av denne endelige logoen. Det har i bunn og i grunn

Posted in Design

Design – Del 3, arbeidskrav 2

  Dette ferdige produktet har vært gjennom mange små og større endringer fra skisse til endelig produkt. Jeg har aldri klart å bestemme meg helt for hvordan jeg skulle løse denne oppgaven, men dette endelige produktet, ser jeg meg fornøyd med.

Posted in Design

Bildeanalyse, retorikk

Semiotikk Ordet semiotikk vil si læren om hvordan vi kommuniserer og forstår verden gjennom tegn eller dets atferd. Semiotikken er relevant for retorikken på grunn av at all kommunikasjon må utøves gjennom en eller annen for for tegn. Et tegn

Posted in Teori

Design 08.10

Posted in Design