Blog Archives

Arbeidskrav 2B

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta utgangspunkt i én av gruppeoppgavene som vi tidligere har jobbet med og omarbeide dette til en akademisk oppgave eller et fagblogginnlegg. Tidligere har vi jobbet med to ulike oppgaver. Den

Posted in Teori

Bildeanalyse, foto

  Ei analyseprosedyre 1: Startar med å beskrive det vi umiddelbart ser på bildet. Identifisere bildeelement. Beskrive bildet si primære betydning. Det man umiddelbart ser på bildet er ikke mye. Det er veldig få elementer i bildet, men det man forstår fort

Posted in Teori

Bildeanalyse, retorikk

Semiotikk Ordet semiotikk vil si læren om hvordan vi kommuniserer og forstår verden gjennom tegn eller dets atferd. Semiotikken er relevant for retorikken på grunn av at all kommunikasjon må utøves gjennom en eller annen for for tegn. Et tegn

Posted in Teori

Arbeidskrav 2A

I denne oppgaven har vi blitt bedt om å ta utgangspunkt i én av gruppeoppgavene som vi tidligere har jobbet med og omarbeidet dette til en akademisk oppgave eller et fagblogginnlegg. Tidligere har vi jobbet med to ulike oppgaver.  Den

Posted in Teori

Teori gruppeoppgave – Web

Denotasjon: I det man kommer inn på siden ser man mange farger, bilder og tekst. Overskrift/header: mrbottles. Filmklipp av mann som står og prater. Scroller nedover og ser linker på venstre side. Videre nedover siden ser vi mer tekst og

Posted in Teori

Reklameanalyse

Denotasjon Vi kan se et nærbilde i bevegelse av en mann som står vendt mot kamera, og har øynene lukket. I bakgrunnen ser vi to maskiner, det er ikke helt klart hva de er for noe. Og bak de igjen

Posted in Teori