Blog Archives

Arbeidsoppgaver MID128

Skisse –   Oppgave 1. Oppsumer din forståelse av CSS1-3, korleis har CSS utvikla seg og kva er statusen for CSS no? Den første versjonen av CSS ble lagt frem av Håkon Wium Lie i 1994. Han videreutviklet siden språket

Posted in MID128