Arbeidskrav 2A

I denne oppgaven har vi blitt bedt om å ta utgangspunkt i én av gruppeoppgavene som vi tidligere har jobbet med og omarbeidet dette til en akademisk oppgave eller et fagblogginnlegg. Tidligere har vi jobbet med to ulike oppgaver.  Den første oppgaven vi har jobbet med handlet om tekst. Her fikk vi i oppgave å analysere en reklamefilm som er åpent tilgjengelig for alle på internett, der vi skulle ta utgangspunkt i begrepene «implisert leser» og denotasjon/konnotasjon. Den andre oppgaven vi har jobbet med handlet om web. Her fikk vi i oppgave å velge en nettside som er tilgjengelig for alle og deretter analysere denne oppgaven med utgangspunkt i enten multimedia eller lenker. Jeg har bestemt meg for at jeg vil arbeide videre med den andre oppgaven vi gjorde (multimedia).

Denne oppgaven tar for seg nettsiden http://www.mrbottles.com/. Denne nettsiden skal jeg analysere og jeg vil mellom annet ta for meg utformingen av selve siden (layouten), bruk av tekst og bilde, bruk av farger og andre elementer som er med på å beskrive denne nettsiden.

Jeg vil ta for meg Fagerjord (2008) for å analysere denne oppgaven. Han peker på disse viktige omgrepene som analyseverktøy for å analysere en nettside. Jeg har også brukt Gripsrud (2011) for å lettere kunne finne en kort og beskrivende definisjon til noen av begrepene som er blitt brukt til å løse denne oppgaven.


Denotasjon (beskrivelse) vil si den direkte betydningen av noe, eller det du egentlig ser på nettsiden uten å fortolke det du ser. (Gripsrud, 2011)

Konnotasjon (tolking) vil si den indirekte betydningen av noe. Assosiasjonene, betydningene og følelsene denne nettsiden gir oss. Konnotasjoner er felles kulturelle assosiasjoner. (Gripsrud, 2011)

Assosiasjoner vil si den personlige betydningen av noe. Det er ofte relasjoner, refleksjoner, forbindelser og lignende til et bilde, en gjenstand etc. (Gripsrud, 2011)

Statisk og dynamisk modi – en statisk modi inneholder elementer som «står stille». En dynamisk modi inneholder bevegelige elementer. (Fagerjord, 2008, s. 23-24)

Struktur brukes for å beskrive og sammenligne måter for hvordan ulike elementer og lignende er bygget opp. (Fagerjord, 2008, s. 33-34)

Illustrasjon «En illustrasjon er et bilde som skal visualisere et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold.» (Wikipedia, Illustrasjon)

Typografi «er utforming og behandling av skrift, bokstaver og andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design» (Wikipedia, Typografi)

Denotasjon

I det man åpner denne nettsiden, så ser man mange forskjellige farger, bilder og tekst. Overskriften eller headeren til nettsiden er, mrbottles.com, noe som forteller oss noe om hva denne nettsiden inneholder. Etter hvert, så ser man et filmklipp av en mann som står og prater. Dersom man ruller nedover siden, så vil man se ulike linker på den venstre siden. Videre nedover siden ser man tekst og bilder som varierer i både farge og fasong. Etter å ha rullet siden både nedover og oppover, så ser man eller legger man merke til at bakgrunnen til denne nettsiden er lik uansett. Dersom man nå ser på den høyre siden mens man fremdeles driver og ruller nedover eller oppover nettsiden, så vil man legge merke til at det er en gjenstand som følger etter deg ettersom man ruller siden nedover eller oppover, der det står «return to the top». Tilbake til venstre siden, her kan man se forskjellige flasker som man kan trykke på og som inneholder linker. Dersom man trykker på disse flaskene eller linkene, da kommer man videre til et galleri som inneholder flasker i den familien du trykte på, der man får informasjon om flasken. Man kan også se en flaske eller en link til en butikk som de eier, der de selger t-skjorter og gensere som forbrukerne kan kjøpe for å støtte opp om denne nettsiden. Dersom man ser videre, så vil man legge merke til en sparegris som sender deg videre til en auksjon, der man kan legge antikke og sjeldne flakser ut for salg, der alle har mulighet for å legge inn bud på flasken man prøver å selge.

Konnotasjon

I det man åpner denne nettsiden, så ser man at det er et stort blikkfang. Det er mye å se på, man ser bilder av flasker, tekst med forskjellige farger og et bildegalleri der man ser ulike bilder av personer, flasker og lignende. I grunn, så er det vanskelig å feste blikket på denne nettsiden med en gang, før du vet ordet av det, så spretter det opp en mann på skjermen. Denne mannen forteller om hva du vil finne på denne nettsiden og hva og hvordan denne nettsiden drives. Her får man en kort introduksjon til hvor man finner det man leter etter og personen på skjermen både peker og forteller deg hvor du skal trykke for å komme deg videre. På høyre siden, så ser man en bruskork med et flagg og teksten «return to top». Denne bruskorken følger deg nedover siden dersom du ruller nedover og dersom du trykker på denne bruskorken, så vil du blir sendt tilbake til toppen av nettsiden. Denne bruskorken skaper assosiasjoner til en flaskepost, dette gjør den mellom annet ved bruken av et flagg og at den flyter selv om du går opp eller ned på nettsiden. Selv om alle skjønner at denne nettsiden handler om flasker, så er det vanskelig å helt forstå hva det er de prøver å formidle med denne nettsiden. Selger de flasker, samler de inn flasker eller reparer de dem, spørsmålene er mange, men det er vanskelig å finne noe svar. Det at de har valgt å bruke så mange forskjellige elementer og informasjon som de bruker ved denne nettsiden, gjør det vanskeligere enn det kunne vært og forstå hva nettsiden prøver å formidle og alle disse elementene og all denne informasjonen skaper støy for deres egen formidling av nettsiden.

Statisk og dynamisk modi

På denne nettsiden finner man både statisk og dynamisk modi. Forskjellen på statisk og dynamisk modi er at statisk modi står i ro. For eksempel tekst eller stillbilder (Fagerjord, 2008). På denne nettsiden er den statiske modien bakgrunnen til nettsiden, brødteksten og stillbilder av ulike elementer, her finn vi forskjellige flasker, en sparegris og en hylle som ulike elementer hviler på. For eksempel noen flasker, en sparegris og et flagg. Dynamisk modi, er modi som forandrer seg over tid (Fagerjord, 2008). Når man åpner denne nettsiden, så spretter det opp en mann som forklarer kort hvordan denne nettsiden er bygget opp og hvordan man skal bruke den. Her får man både levende bilder og lyden av tale, som begge karakteriseres som dynamisk modi.

Grafisk utforming, farger og typografi

Struktur

Strukturen på denne nettsiden er både god og dårlig, men den er dårligere enn den er god. Her gjøres en del rett, men det gjøres enda mer feil, noe som gjør at selve strukturen til nettsiden føles uoversiktlig og dårlig. Selve overskriften eller headeren, samt venstremargen med flaskene og butikken er det som er bra med denne nettsiden. Ser man på nettsiden i sin helhet, så er det alt for mange forstyrrende elementer og etter hvert som man ruller nedover siden, så virker det som det er null struktur over innholdet på denne nettsiden.

Fargebruk

Når man ser på denne nettsiden og da spesielt fargebruken, så legger man merke til mye. Selve bakgrunnen til nettsiden er mørkblå, som er dekt med illustrasjoner av bilder med forskjellige farger, de er grønne, røde, blå, gule, hvite og svarte. Det man også legger merke til er at nettsiden bruker en tekstboks som er firkanten, hvit og som har høy opasitet. Teksten på nettsiden er fargerik og det blir brukt mange forskjellige farger. Det blir brukt gul, rød, blå, lilla, mørkblå, hvit, grønn og lysgrønn for å skille de ulike tekstene eller innleggene. Siden inneholder også mange linker. Disse er lett å legge merke til på grunn av at de har en annen farge enn selve teksten eller innlegget. Dersom man holder musepekeren over disse linkene, så vil fargen forandre seg, noe som gjør at det er lett å forstå hva det er som er en link og ikke.

Typografi

For å skape en god nettside vil man forsøke å lede leseren til det viktigste først ved bruk av typografi og skrift for å gi leseren et blikkfang (Fagerjord, 2008, s. 34-35). Det virker som dette er noe de ikke har tenkt mye på når de lagde denne nettsiden. Her er det altfor mye å se på, på en gang og det er vanskelig å vite hvor man skal se først, eller hva det er man i det hele tatt ser på. Skriften på nettsiden er ulik, både når det gjelder valg av skrifttype og størrelse. Den varierer så å si fra innlegg til innlegg. Det blir brukt både understreket og uthevet skrift. Hele siden virker egentlig som en wall of text eller sammenhengende tekst.

Dynamisk typografi

Typografier og grafiske designere gir form til statisk skrift. Når de er ferdige med sitt arbeid, ser skriften ut slik de har bestemt. (…) Ulike nettlesere tolker ikke alltid HTML-kodene likt, og mye av arbeidet til web-designere er faktisk å teste sidene på mange ulike maskiner og nettlesere og sørge for at det ser akseptabelt ut for alle. (Fagerjord, 2008, s. 39)

Jeg har valgt å sitere fra læreboken på akkurat dette området. Grunnen til dette er at denne nettsiden varierer veldig fra datamaskin til datamaskin og nettleser til nettleser (Fagerjord, 2008, s. 39). Har man for eksempel ikke installert Flash på datamaskinen, så vil ikke mannen som forklarer hvordan man skal benytte seg av nettsiden sprette opp. Dataskjermen har også noe å si for hvordan nettsiden ser ut, her vil man se stor forskjell fra en datamaskin med stor skjerm og en datamaskin med liten skjerm (Fagerjord, 2008, s. 39).

Utforming

I det du åpner opp denne nettsiden, blir all informasjon presset opp i ansiktet på deg med en gang og det hele er svært uoversiktlig. På en slik nettside hvor det ligget så mye informasjon er det viktig å ha en god struktur og en oversiktlig layout slik at man lett kan finne frem til det man leter etter. Er man ikke kjent med denne nettsiden er det veldig vanskelig å finne frem til det man leter etter.

Konklusjon

Jeg synes først og fremst at denne nettsiden er veldig dårlig strukturert og er veldig uoversiktlig. Dette gjør det vanskelig å feste blikket, noe som gjør at siden ikke gir deg noe spesielt blikkfang, her er det veldig mye som skjer på en gang, det er mye som kjemper om mitt blikkfang og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hvor jeg skal hvile blikket.

Det jeg hadde likt å sett annerledes er selve oppbyggingen av siden. Her mangler det helt klart en god og oversiktlig struktur noe som gjør at selve layouten er veldig rotete og lite oversiktlig. Hadde de bare gjort noen små endringer, som for eksempel å hatt en mindre detaljert og mer oversiktlig fremside så hadde de klart å skape et blikkfang. Slik som siden er i dag, så er det alt for mye forstyrrende tekst og bilder, som er med på å gjøre nettsiden veldig rotete og uoversiktlig.

Når det gjelder bruken av tekst og farger, så er dette veldig forstyrrende og vanskelig å lese. Fargebruken er nok det som er med på å gjøre denne nettsidene så forferdelig som den oppfattes av de som bruker nettsiden. Det er en grunn til at vi fant denne nettsiden ved å søke etter «top 10 worst webpages» eller noe lignende.

Selv om det er altfor mye negativt å si om denne nettsiden, så har den noen gode ideer og morsomme elementer. For eksempel mannen som spretter opp, bruskorken som følger deg hele veien mens du navigerer opp og ned på nettsiden og ikke minst linkene i flaskene. Dessverre blir dette borte i alt kaoset og dermed forsvinner budskapet som nettsiden prøver å formidle.

Litteraturliste

  • Fagerjord, Anders (2008): Web-Medier (2. utgave),

Oslo: Universitetsforlaget.

  • Gripsrud, Jostein (2011): Mediekultur, mediesamfunn (4. utgave),

Oslo: Universitetsforlaget.

Posted in Teori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*