Fotoinnlevering 15.09.2014

Oppgave 1:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme eller to ulike motiv for å illustrere hvordan bevisst bruk av dybdeskarphet kan brukes for å fremheve et motiv.

Stor dybdeskarphet

Her har jeg valgt å ta bilda av en søppelkasse, for å illustrere hvordan bevisst bruk av dybdeskarphet kan brukes for å fremheve et motiv. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke det samme motivet, noe som man kan se utfra bildene. Grunnen til at jeg valgte å gjøre dette, er på grunn av at jeg synes det er en enkel og grei måte å fremheve bruken av dybdeskarphet på.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/100 sek.
 • ISO 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt til dette bildet, så ser man at det er brukt en liten blenderåpning, noe som gir en stor dybdeskarphet.

Man ser stor forskjell på dette og neste bilde. Og man ser klart og tydelig hvordan bruken av dybdeskarphet kan brukes for å fremme et motiv. Selv om disse dømene ikke er de beste, så ser man likevel at en stor dybdeskarphet gjør bildet skarpt, mens en liten dybdeskarphet gir et uskarpt eller mindre skarpt bilde.

Liten dybdeskarphet

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 1 sek.
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt til dette bildet, så ser man at det er brukt en stor blenderåpning, noe som gir en liten dybdeskarphet. Noe som man ser ved at bildet blir uskarpt.

Det jeg kunne gjort annerledes for å fremheve bruken av dybdeskarphet på en bedre måte er at jeg kunne variert avstanden fra kameraet og selve motivet.

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

 

Oppgave 2:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme motivet for å illustrere hvordan dybdeskarphet kan brukes for å endre fotografiets mening.

Her har jeg valgt å ta bilde av et tre hvor det henger kastanjenøtter. I denne oppgaven har jeg tatt to bilder av det samme motivet, for å vise hvordan bruken av dybdeskarphet kan brukes for å endre fotografiets mening.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 1/5 sek
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt til dette bildet, så ser man at det er brukt en stor blenderåpning, noe som gir en liten dybdeskarphet. Dette gjør at det ikke er noe spesielt som står i fokus i selve fotografiet. Det meste virker uskarpt, noe som skyldes bruk av stor blenderåpning.

Ved neste bildet, så ser man at det er selve kastanjenøtten som står i fokus. Dette ser man ved at selve bakgrunnen er uskarp, noe som gjør det enkelt for leseren av bilde å oppfatte hva fotografen ønsker å rette fokuset mot.

Her ser man et døme på hvordan bruken av dybdeskarphet kan brukes for å endre fotografiets mening. Ved det første bildet, så er det vanskelig å forstå hva fotografen prøver å formidle med bilde. Når man ser det neste bildet, så ser man straks forskjellen og man ser at her er det kastanjenøttene som står i fokus, noe som forandrer bildets mening.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling:

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/200 sek.
 • ISO – 200

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

 

Oppgave 3:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme eller to ulike motiv for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv.

Her har jeg da valgt å ta bilde av Bjarte, som står fremfor Kaarstad-huset, for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/250 sek.
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt ser man at det er brukt en kort lukkertid, noe som gjør det mulig å fryse et motiv. Her ser man at Bjarte er fryst, det ser man ved at man ikke ser at han er i bevegelse.

Når jeg tok dette bildet, så ba jeg Bjarte om å hoppe, slik at jeg kan illustrere hvordan lukkertiden kan brukes for å fremheve et motiv.

Når man fokuserer på bruken av lukkertid, så vil bakgrunnen til fotografiet være skarp og det vil ikke spille noen rolle om personen er i bevegelse eller ikke. Som tidligere fortalt, så fokuserer man på bevist bruk av lukkertid når man i dette tilfellet ønsker å fryse motivet eller når man ønsker å gi bildet et “liv”.

For å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv, så har jeg valgt å ta to bilder av samme motiv.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 1/5 sek.
 • ISO – 200

Ved dette bildet, så ser man at en lang lukkertid, gjør at Bjarte ikke er i fokus, mens bakgrunnen er den samme. Her ser man at Bjarte er i bevegelse, noe man ser ved at selve motivet blir dradd ut.

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

 

Oppgave 4:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme motivet for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å endre fotografiets mening.

Her har jeg valgt å ta bilde av vann i bevegelse, for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å endre fotografiets mening.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid 1/20 sek.
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene, så kan man se at det er brukt en kort lukkertid, noe som gjør det mulig å fryse motivet.

Dette gjør at man ser at vannet er i bevegelse, noe som gjør at bildet virker langt mer livlig enn ved det andre bildet.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 4 sek
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene, så ser man at det er brukt en lang lukkertid ved dette bildet, noe som gjør at vannet blir utydelig. Dette mener jeg er med på å endre fotografiets mening og man ser hva fotografen prøver å formidle med bildene.

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

I ettertid, så ser jeg at jeg kunne fokusert mer på ISO-bruken, for å formidle budskapet på en bedre måte, selv om dette ville gjort bildene mer kornete.

Posted in Foto
One comment on “Fotoinnlevering 15.09.2014
 1. Andreas says:

  Godt jobba! Liker spesielt kastanjebilde hvor du viser hvor viktig liten dybdeskarphet er når du må fokusere på et motiv. Anbefaler btw stativ når du skal ta bilde med lang lukkertid (Y)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*