Del 1, arbeidskrav 2 – Design

Vi fikk i oppgave å velge mellom 3 ulike produkter (First Price eplejuice, Trondhjems Cowboygryte og Hobby), som alle sliter med å appellere til dagens unge. Oppgaven går ut på å redesigne, eller lage nytt grafisk design for emballasjen til ett av disse produktene.

Den nye målgruppen til alle produktene er: «Menn og kvinner, 20-30 år. Studenter på høyskolenivå som bur på hybel i en småby eller et tettsted i Norge.»

Jeg endte opp med å velge First Price sin eplejuice. Grunnen til at jeg endte opp med akkurat dette produktet er fordi jeg er enig i at den ikke appellerer særlig godt til ungdommen. I oppgave teksten stod det at de var villig til å prøve en ny strategi, noe som vil si at de ikke bare ønsker å se billige ut. Dette er en av grunnene til at jeg valgte akkurat dette produktet. Jeg mener at det er mye som kan gjøres annerledes når det kommer til selve emballasjen og motivet som brukes på dagens produkt.

Det første jeg tenkte når jeg så oppgaven var at jeg måtte gjøre store forandringer når det kommer til utformingen av selve emballasjen til produktet, noe du vil se igjen i skissene mine. Her tenkte jeg at man må gå bort fra pappkartongen og over til enten en glassflaske eller en plastflaske, rett og slett på grunn av det virker mer solid og har et litt mer «eksklusivt» preg enn en pappkartong. Jeg vet også at et produkt som fokuserer på kvalitetsråvarer appellerer bedre til målgruppen, enn et helt «vanlig og kjedelig produkt». Produkt som inneholder f.eks. «Eplejuice fra Hardanger» har et helt annet kvalitetsstempel over seg enn en helt vanlig eplejuice, noe jeg også har valgt å legge et visst fokus på.

Skisse 1:

Her har jeg valgt å gå bort fra pappkartongen, og over til en glassflaske. Grunnen til at jeg har valgt å gjøre dette, er fordi jeg føler at det er en helt annen kvalitetsfølelse over en glassflaske enn ved det gamle designer, pappkartongen.

Ved den første skissen, så har jeg fokusert på selve kvalitetsfølelsen ved produktet, da spesielt med tanke på endring på emballasjen og at eplene som juicen inneholder kommer fra Hardanger, noe som for mange er et tegn på kvalitet.

Det ble sagt i oppgaveteksten, at First Price var villige til å gå bort fra strategien om å se billige ut. Det er nok hovedgrunnen til at jeg har fokusert mest på selve emballasjen, rett og slett på grunn av at bruken av pappkartong virker billig.

En annen grunn til at jeg har valgt bruken av glassflaske eller en eventuell plastflaske er på grunn av at jeg ville ønsket å flytte produktet fra tørrvarehyllene og over til bruskjølen. Dette ville gjort produktet lettere tilgjengelig for målgruppen, samtidig som en glassflaske appellerer bedre til målgruppen.

Selve skissen er ganske enkel, men den er likevel en pekepinn på hva og hvordan jeg ville endret produktet.

Skisse 2:

Ved denne skissen har jeg valgt å fokusere på å gjøre produktet lite detaljert og lett gjenkjennelig.

Det jeg har gjort for å gjøre dette er å bruke et minimalistisk design. Her blir det bare brukt et motiv av et eple for å fortelle noe om hvilken smak produktet har. Det jeg også har tenkt å bruke er farger, for å gjøre produktene lett gjenkjennelige.

Når det gjelder fargevalget, så har jeg valgt å ha en rød flaske, med et grønt eple som selve motiv på flasken.

Posted in Design
One comment on “Del 1, arbeidskrav 2 – Design
  1. Silja says:

    Hei, Runar!

    GODT jobba! Både når det gjeld skissene og det du skriv rundt. Du har gode refleksjonar og er også flink til å forklare det du tenkjer deg å gjere. Lurt å flytte juicen frå tørrvare til kjøleskap! Produktplassering er viktig når det gjeld å selje eit produkt. Eg likar for så vidt den enkle flaska utan tekst på – men der er nok forskrifter som seier at ein må skrive kva produktet er når det gjeld matvarer. Om du valde å bruke skisse 1 med tekst, husk å ikkje ha orddeling! (Eplejuice, ikkje “eple juice”). Men absolutt godkjent!

    S :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*