Arbeidskrav 3 (del 2)

Forbedring av skisse fra forrige uke.

IMG_20141008_0001_NEW

 

Her har jeg gjort noen endringer i fontbruken. Det er nå en tykkere bokstav, som vil bli fylt med farger som jeg skal bestemme meg for senere.

Tilbakemeldingene fra klassen var at jeg burde velge skisse nummer 2 fra den første delen av dette arbeidskravet. De fleste likte den best, inkludert meg, så det ble da et naturlig valg å arbeide videre med denne skissen. De likte veldig godt ideen om at initialene skulle henge sammen. Det var blandede tilbakemeldinger om jeg burde ha navnet mitt under initialene eller ikke, men til syvende og sist, så er det min skisse. Derfor endte jeg opp med å kun benytte meg av initialene i navnet mitt, slik at jeg opprettholdt tankegangen om at den skal være så minimalistisk som overhode mulig.

Som man kan se, så er det gjort noen små endringer fra den forrige skissen. Det er nå en tykkere bokstav, som etter planen skal bli fylt med farger senere. Fargevalget har jeg ikke bestemt meg for enda, men jeg er veldig glad i både bruken av blå og rød, så jeg ender nok opp med en av de, eller hvem vet, kanskje begge?

 

 

Posted in Design

Fotoinnlevering 06.10.2014

Denne ukens foto oppgave gikk ut på;

“Gå sammen i små grupper på 2-3 studenter. Bruk teorien fra Composition og ta seks bilder hver som illustrerer tre (eller flere) komposisjonsprinisipp. Bruk Lightroom til å forbedre bildene slik at de fremstår slik du ønsker det og formidler akkurat det du ønsker at de skal gjøre”

2014-10-05 17.25.40-2

Ved dette bildet, så har jeg fokusert på bevegelse. Her har jeg tatt bildet av en elv med rennende vann, for å vise hvordan bruk av lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv.

Kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/250 sek.
 • ISO 6400

 

2014-10-05 17.26.26-2

Ved dette bildet, så har jeg fokusert på bevegelse. Her har jeg tatt bildet av en elv med rennende vann, for å vise hvordan bruk av lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv. Her har jeg brukt en lang lukkertid, noe som gjør at vannet ikke ser like ekte ut som på bildet ovenfor, men det gir likevel en kul effekt.

Kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 0,8 sek
 • ISO 100

2014-10-05 17.31.06-2

Ved dette bildet har jeg fokusert på harmoni. Her har jeg tatt bildet av en vei, der fokuset er på de diagonale linjene i bildet. De diagonale linjene er med på å gi en viss ro og balanse til bildet.

Kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/6.3
 • Lukkertid – 1/250 sek.
 • ISO 4500

2014-10-05 17.32.21-3

Ved dette bildet har jeg fokusert på en enhet. Her har jeg tatt bildet av et sykkelstativ, som gjentar seg gjennom hele bildet. Dette gir bildet en rytme, noe som gjør at det faller under enhet i komposisjonsprinsippene.

Kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/3.2
 • Lukkertid – 1/200 sek.
 • ISO 2800

2014-10-05 17.43.47-2

Ved dette bildet har jeg fokusert på harmoni. Her har jeg tatt bildet av en vei, der fokuset er på de diagonale linjene i bildet. De diagonale linjene er med på å gi en viss ro og balanse til bildet.

Kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/5.6
 • Lukkertid – 1/60 sek.
 • ISO 3600

2014-10-05 17.53.35-2

Ved dette bildet har jeg fokusert på en enhet. Her har jeg tatt bildet av noen bildekk, som gjentar seg gjennom hele bildet. Dette gir bildet en rytme, noe som gjør at det faller under enhet i komposisjonsprinsippene.

Kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/5.6
 • Lukkertid – 1/100 sek.
 • ISO 6400

 

 

 

Posted in Foto

Arbeidskrav 2A

I denne oppgaven har vi blitt bedt om å ta utgangspunkt i én av gruppeoppgavene som vi tidligere har jobbet med og omarbeidet dette til en akademisk oppgave eller et fagblogginnlegg. Tidligere har vi jobbet med to ulike oppgaver.  Den første oppgaven vi har jobbet med handlet om tekst. Her fikk vi i oppgave å analysere en reklamefilm som er åpent tilgjengelig for alle på internett, der vi skulle ta utgangspunkt i begrepene «implisert leser» og denotasjon/konnotasjon. Den andre oppgaven vi har jobbet med handlet om web. Her fikk vi i oppgave å velge en nettside som er tilgjengelig for alle og deretter analysere denne oppgaven med utgangspunkt i enten multimedia eller lenker. Jeg har bestemt meg for at jeg vil arbeide videre med den andre oppgaven vi gjorde (multimedia).

Denne oppgaven tar for seg nettsiden http://www.mrbottles.com/. Denne nettsiden skal jeg analysere og jeg vil mellom annet ta for meg utformingen av selve siden (layouten), bruk av tekst og bilde, bruk av farger og andre elementer som er med på å beskrive denne nettsiden.

Jeg vil ta for meg Fagerjord (2008) for å analysere denne oppgaven. Han peker på disse viktige omgrepene som analyseverktøy for å analysere en nettside. Jeg har også brukt Gripsrud (2011) for å lettere kunne finne en kort og beskrivende definisjon til noen av begrepene som er blitt brukt til å løse denne oppgaven.


Denotasjon (beskrivelse) vil si den direkte betydningen av noe, eller det du egentlig ser på nettsiden uten å fortolke det du ser. (Gripsrud, 2011)

Konnotasjon (tolking) vil si den indirekte betydningen av noe. Assosiasjonene, betydningene og følelsene denne nettsiden gir oss. Konnotasjoner er felles kulturelle assosiasjoner. (Gripsrud, 2011)

Assosiasjoner vil si den personlige betydningen av noe. Det er ofte relasjoner, refleksjoner, forbindelser og lignende til et bilde, en gjenstand etc. (Gripsrud, 2011)

Statisk og dynamisk modi – en statisk modi inneholder elementer som «står stille». En dynamisk modi inneholder bevegelige elementer. (Fagerjord, 2008, s. 23-24)

Struktur brukes for å beskrive og sammenligne måter for hvordan ulike elementer og lignende er bygget opp. (Fagerjord, 2008, s. 33-34)

Illustrasjon «En illustrasjon er et bilde som skal visualisere et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold.» (Wikipedia, Illustrasjon)

Typografi «er utforming og behandling av skrift, bokstaver og andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design» (Wikipedia, Typografi)

Denotasjon

I det man åpner denne nettsiden, så ser man mange forskjellige farger, bilder og tekst. Overskriften eller headeren til nettsiden er, mrbottles.com, noe som forteller oss noe om hva denne nettsiden inneholder. Etter hvert, så ser man et filmklipp av en mann som står og prater. Dersom man ruller nedover siden, så vil man se ulike linker på den venstre siden. Videre nedover siden ser man tekst og bilder som varierer i både farge og fasong. Etter å ha rullet siden både nedover og oppover, så ser man eller legger man merke til at bakgrunnen til denne nettsiden er lik uansett. Dersom man nå ser på den høyre siden mens man fremdeles driver og ruller nedover eller oppover nettsiden, så vil man legge merke til at det er en gjenstand som følger etter deg ettersom man ruller siden nedover eller oppover, der det står «return to the top». Tilbake til venstre siden, her kan man se forskjellige flasker som man kan trykke på og som inneholder linker. Dersom man trykker på disse flaskene eller linkene, da kommer man videre til et galleri som inneholder flasker i den familien du trykte på, der man får informasjon om flasken. Man kan også se en flaske eller en link til en butikk som de eier, der de selger t-skjorter og gensere som forbrukerne kan kjøpe for å støtte opp om denne nettsiden. Dersom man ser videre, så vil man legge merke til en sparegris som sender deg videre til en auksjon, der man kan legge antikke og sjeldne flakser ut for salg, der alle har mulighet for å legge inn bud på flasken man prøver å selge.

Konnotasjon

I det man åpner denne nettsiden, så ser man at det er et stort blikkfang. Det er mye å se på, man ser bilder av flasker, tekst med forskjellige farger og et bildegalleri der man ser ulike bilder av personer, flasker og lignende. I grunn, så er det vanskelig å feste blikket på denne nettsiden med en gang, før du vet ordet av det, så spretter det opp en mann på skjermen. Denne mannen forteller om hva du vil finne på denne nettsiden og hva og hvordan denne nettsiden drives. Her får man en kort introduksjon til hvor man finner det man leter etter og personen på skjermen både peker og forteller deg hvor du skal trykke for å komme deg videre. På høyre siden, så ser man en bruskork med et flagg og teksten «return to top». Denne bruskorken følger deg nedover siden dersom du ruller nedover og dersom du trykker på denne bruskorken, så vil du blir sendt tilbake til toppen av nettsiden. Denne bruskorken skaper assosiasjoner til en flaskepost, dette gjør den mellom annet ved bruken av et flagg og at den flyter selv om du går opp eller ned på nettsiden. Selv om alle skjønner at denne nettsiden handler om flasker, så er det vanskelig å helt forstå hva det er de prøver å formidle med denne nettsiden. Selger de flasker, samler de inn flasker eller reparer de dem, spørsmålene er mange, men det er vanskelig å finne noe svar. Det at de har valgt å bruke så mange forskjellige elementer og informasjon som de bruker ved denne nettsiden, gjør det vanskeligere enn det kunne vært og forstå hva nettsiden prøver å formidle og alle disse elementene og all denne informasjonen skaper støy for deres egen formidling av nettsiden.

Statisk og dynamisk modi

På denne nettsiden finner man både statisk og dynamisk modi. Forskjellen på statisk og dynamisk modi er at statisk modi står i ro. For eksempel tekst eller stillbilder (Fagerjord, 2008). På denne nettsiden er den statiske modien bakgrunnen til nettsiden, brødteksten og stillbilder av ulike elementer, her finn vi forskjellige flasker, en sparegris og en hylle som ulike elementer hviler på. For eksempel noen flasker, en sparegris og et flagg. Dynamisk modi, er modi som forandrer seg over tid (Fagerjord, 2008). Når man åpner denne nettsiden, så spretter det opp en mann som forklarer kort hvordan denne nettsiden er bygget opp og hvordan man skal bruke den. Her får man både levende bilder og lyden av tale, som begge karakteriseres som dynamisk modi.

Grafisk utforming, farger og typografi

Struktur

Strukturen på denne nettsiden er både god og dårlig, men den er dårligere enn den er god. Her gjøres en del rett, men det gjøres enda mer feil, noe som gjør at selve strukturen til nettsiden føles uoversiktlig og dårlig. Selve overskriften eller headeren, samt venstremargen med flaskene og butikken er det som er bra med denne nettsiden. Ser man på nettsiden i sin helhet, så er det alt for mange forstyrrende elementer og etter hvert som man ruller nedover siden, så virker det som det er null struktur over innholdet på denne nettsiden.

Fargebruk

Når man ser på denne nettsiden og da spesielt fargebruken, så legger man merke til mye. Selve bakgrunnen til nettsiden er mørkblå, som er dekt med illustrasjoner av bilder med forskjellige farger, de er grønne, røde, blå, gule, hvite og svarte. Det man også legger merke til er at nettsiden bruker en tekstboks som er firkanten, hvit og som har høy opasitet. Teksten på nettsiden er fargerik og det blir brukt mange forskjellige farger. Det blir brukt gul, rød, blå, lilla, mørkblå, hvit, grønn og lysgrønn for å skille de ulike tekstene eller innleggene. Siden inneholder også mange linker. Disse er lett å legge merke til på grunn av at de har en annen farge enn selve teksten eller innlegget. Dersom man holder musepekeren over disse linkene, så vil fargen forandre seg, noe som gjør at det er lett å forstå hva det er som er en link og ikke.

Typografi

For å skape en god nettside vil man forsøke å lede leseren til det viktigste først ved bruk av typografi og skrift for å gi leseren et blikkfang (Fagerjord, 2008, s. 34-35). Det virker som dette er noe de ikke har tenkt mye på når de lagde denne nettsiden. Her er det altfor mye å se på, på en gang og det er vanskelig å vite hvor man skal se først, eller hva det er man i det hele tatt ser på. Skriften på nettsiden er ulik, både når det gjelder valg av skrifttype og størrelse. Den varierer så å si fra innlegg til innlegg. Det blir brukt både understreket og uthevet skrift. Hele siden virker egentlig som en wall of text eller sammenhengende tekst.

Dynamisk typografi

Typografier og grafiske designere gir form til statisk skrift. Når de er ferdige med sitt arbeid, ser skriften ut slik de har bestemt. (…) Ulike nettlesere tolker ikke alltid HTML-kodene likt, og mye av arbeidet til web-designere er faktisk å teste sidene på mange ulike maskiner og nettlesere og sørge for at det ser akseptabelt ut for alle. (Fagerjord, 2008, s. 39)

Jeg har valgt å sitere fra læreboken på akkurat dette området. Grunnen til dette er at denne nettsiden varierer veldig fra datamaskin til datamaskin og nettleser til nettleser (Fagerjord, 2008, s. 39). Har man for eksempel ikke installert Flash på datamaskinen, så vil ikke mannen som forklarer hvordan man skal benytte seg av nettsiden sprette opp. Dataskjermen har også noe å si for hvordan nettsiden ser ut, her vil man se stor forskjell fra en datamaskin med stor skjerm og en datamaskin med liten skjerm (Fagerjord, 2008, s. 39).

Utforming

I det du åpner opp denne nettsiden, blir all informasjon presset opp i ansiktet på deg med en gang og det hele er svært uoversiktlig. På en slik nettside hvor det ligget så mye informasjon er det viktig å ha en god struktur og en oversiktlig layout slik at man lett kan finne frem til det man leter etter. Er man ikke kjent med denne nettsiden er det veldig vanskelig å finne frem til det man leter etter.

Konklusjon

Jeg synes først og fremst at denne nettsiden er veldig dårlig strukturert og er veldig uoversiktlig. Dette gjør det vanskelig å feste blikket, noe som gjør at siden ikke gir deg noe spesielt blikkfang, her er det veldig mye som skjer på en gang, det er mye som kjemper om mitt blikkfang og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hvor jeg skal hvile blikket.

Det jeg hadde likt å sett annerledes er selve oppbyggingen av siden. Her mangler det helt klart en god og oversiktlig struktur noe som gjør at selve layouten er veldig rotete og lite oversiktlig. Hadde de bare gjort noen små endringer, som for eksempel å hatt en mindre detaljert og mer oversiktlig fremside så hadde de klart å skape et blikkfang. Slik som siden er i dag, så er det alt for mye forstyrrende tekst og bilder, som er med på å gjøre nettsiden veldig rotete og uoversiktlig.

Når det gjelder bruken av tekst og farger, så er dette veldig forstyrrende og vanskelig å lese. Fargebruken er nok det som er med på å gjøre denne nettsidene så forferdelig som den oppfattes av de som bruker nettsiden. Det er en grunn til at vi fant denne nettsiden ved å søke etter «top 10 worst webpages» eller noe lignende.

Selv om det er altfor mye negativt å si om denne nettsiden, så har den noen gode ideer og morsomme elementer. For eksempel mannen som spretter opp, bruskorken som følger deg hele veien mens du navigerer opp og ned på nettsiden og ikke minst linkene i flaskene. Dessverre blir dette borte i alt kaoset og dermed forsvinner budskapet som nettsiden prøver å formidle.

Litteraturliste

 • Fagerjord, Anders (2008): Web-Medier (2. utgave),

Oslo: Universitetsforlaget.

 • Gripsrud, Jostein (2011): Mediekultur, mediesamfunn (4. utgave),

Oslo: Universitetsforlaget.

Posted in Teori

Arbeidskrav 3 (Del 1)

Denne uken har vi fått i oppgave å lage vår egen logo, som representerer meg.

Her er det tre skisser til en mulig logo. Her har jeg tenkt veldig minimalistisk, så det er for det aller meste bare initialer og navn på logoen, ikke noen andre elementer.

Grunnen til at jeg har valgt å tenke minimalistisk, er på grunn av personlige preferanser. Jeg liker at ting er så enkelt og oversiktlig som overhode mulig og er ikke noen stor fan av alt for mye som kan stjele blikket til seeren. Dersom logoen er enkel er den også oversiktlig og det er da enkelt for seeren av logoen å fange et blikkfang – og det skal og bør helst være på logoen.

En annen grunn til at jeg har tenkt minimalistisk er på grunn av at det er penere å se på (i mine øyne) og at den da muligens kan lett gjenkjennes og at den ikke tar for mye plass om man f.eks velger å bruke logoen sin i CVen.

Jeg har valgt å kun bruke tekst, ingen illustrasjon. Grunnen til det er at det igjen skal virke minimalistisk og forhåpentligvis, så er det initialene i logoen som biter seg fast i minnet til seeren av logoen.

 

 

Design 01.10_Side_1 Design 01.10_Side_2 Design 01.10_Side_3

Posted in Design

Arbeidskrav 2 (Del 2)

Arbeidskravet til denne uken gikk ut på å bruke den konstruktive kritikken vi fikk i timen, og gjør de forandringene i skissen som kunder ba om. (Her mine medstudenter)

Jeg ville løyet om jeg sa at det kom frem mye konstruktiv kritikk i timen vi hadde forrige uke, men noe kom det. Noe av det de hadde å utsette på selve skissen var;

 • Mangel på etikett
 • Litt for «minimalistisk»

Det jeg har gjort som forbedringer til denne uken er vel egentlig bare å flytte etiketten fra skisse nummer én over til skisse nummer to, siden det var ønsket fra «kunden».

 

IMG_20140923_0001

Posted in Design

Teori gruppeoppgave – Web

Denotasjon:
I det man kommer inn på siden ser man mange farger, bilder og tekst. Overskrift/header: mrbottles. Filmklipp av mann som står og prater. Scroller nedover og ser linker på venstre side. Videre nedover siden ser vi mer tekst og bilder. Siden har en bakgrunn som er lik uansett om man scroller nedover. På høyre side følger en ting hvor det står på “return to top”-

På venstre side kan man se forskjellige flasker som man kan trykke på. Du kommer da videre til gallerier av den flasken du trykte på, der du får informasjon om flasken. På venstre side har de også butikk, der du kan kjøpte t-skjorter og diverse. Der er også en gris du kan trykke på, som fører deg videre til antikk auksjon.

 

Konnotasjon:

Når man kommer inn på denne siden er det mye å se på. Det er litt vanskelig å feste blikket med en gang, før det plutselig popper en mann opp på skjermen som snakker. Han forteller om hva du vil finne på denne siden og hva Mr. Bottles driver med.

På høyre side kan man se en brus-kork/topp med et flagg og teksten “return to Top”. Denne toppen vil følge deg nedover siden om du scroller nedover, og om du trykker på den vil du returnere til toppen av siden.

Men selv om vi alle skjønner at nettsiden handler om flasker, skjønner vi ikke helt hva de prøver å oppnå! Selger de flasker? Samler de inn flasker? Reparerer de dem? Ved å pøse på med så mange forskjellige elementer og informasjon skaper de støy for sin egen formidling.

 

Statisk og dynamisk modi:

Forskjellen på statisk og dynamisk modi er at statisk modi står i ro. For eksempel tekst eller stilbilder. På denne siden er den statiske modien brødteksten og stilbilder av forskjellige flasker, en sparegris og en slags hylle.

Dynamisk modi derimot, er modi som forandrer seg over tid, og når man åpner denne siden dukker det opp en mann som forteller litt om nettsiden, og om hvordan man bruker den. Så her får man både levende bilder og lyden av tale, som begge er dynamiske modi.

 

Grafisk utforming, farger og typografi:

Fargebruk:

Bakgrunnen har i hovedsak en mørk blå farge, men er dekt av illustrasjoner og bilder med andre farger som rød, gul, svart, lys blå osv. Det er brukt en hvit firkant med høy opasitet som tekstboks, og selve tekstens farge er både gul, rød, blå, og hvit.

På siden er det mange linker som man kan trykke på. For at du skal forstå hva som er en link, har linkene enten understreking eller en annen farge.

 

Typografi:

For å skape en god nettside vil man forsøke å lede leseren til det viktigste først ved bruk av typografi og skrift. Dette er noe som ikke har blitt brukt på denne nettsiden. Her er det altfor mye å se på, på en gang, og det er umulig å vite hvor man skal se først, eller hva man i det hele tatt ser på. All skriften er i lik font og lik størrelse og er i en eneste sammenhengende tekst. Det eneste som forandrer seg er størrelsen og innimellom noen få punkt strl.

Utforming

Når du kommer inn på denne siden blir all informasjonen blir presset i trynet på deg med en gang, og det er svært uoversiktelig. Det de kunne gjort var å ha en hovedside der man kunne klikke seg videre til det man måtte være interessert i. På en slik side hvor det ligger så mye informasjon er det viktig å ha en oversiktelig layout slik at man lett kan finne frem. Er man ikke godt kjent med denne siden er det så å si umulig å finne det man leter etter.

 

Hva vi synes om nettsiden/konklusjon(??):

Denne siden synes vi er skikkelig rotete og uoversiktelig. Det er umulig å feste blikket fordi det er så utrolig mye som skjer! Teksten er i ensidig font, fæle farger og er vanskelig å lese.

Alikevel synes vi at denne siden hadde noen gode ideer og morsomme elementer, som f.eks. mannen som popper opp, og korken som følger deg hele veien på nettsiden, og ikke minst linkene i flaskene. Desverre blir dette borte i alt kaoset, og budskapet med siden forsvinner.

 

 

Posted in Teori

Fotoinnlevering 22.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 1:

AndreasDette karakterportrettet er ment å fokusere på Andreas, som er en engasjert Liverpool-supporter.

Bakgrunnen har jeg valt på grunn av at det var en fin plass å ta bilde og det var godt lys.

Her missforstod jeg oppgaven en smule, noe man kan se med at det er mer fokus på selve klubblogoen enn personen i bildet.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/160 sek.
 • ISO 100

 

Anya

Dette karakterportrettet er ment å fokusere på Anya, som sitter på et skateboard, noe de fleste vil assosiere med at hun også liker å skate.

Godt lys også her, men kunne nok tatt bildet fra en annen vinkel for å få bort de forstyrrende elementene i bakgrunnen.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/250 sek.
 • ISO 100

Bjarte 1

Dette karakterportretter et ment å fokusere på Bjarte, som står å stirrer ut i luften.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/250 sek.
 • ISO 100

 

Oppgave 2:

Bjarte 2

I denne oppgaven ble vi bedt om å ta to bilder av samme motiv der man bruker forskjellig brennvidde for å endre hva bildet formidler.

Her har jeg da valgt å ta to bilder av Bjarte, der han sitter med telefonen i hånden.

Som du kan se utfra det første bildet, så ser man at Bjarte sitter med telefonen i hånden, så her ser man at det er blitt brukt en liten brennvidde.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/125 sek.
 • ISO 320

Bjarte 3

Her ser man da altså ikke hva Bjarte gjør, selv om sittestillingen og blikket kan hinte til at det er en mobil han har i hånden.

Her er det da brukt en stor brennvidde, noe som gjør at man ser mye støy rundt ham i bildet og man klarer ikke helt å oppfatte hva det er Bjarte gjør her.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/125 sek.
 • ISO 320
Posted in Foto

Del 1, arbeidskrav 2 – Design

Vi fikk i oppgave å velge mellom 3 ulike produkter (First Price eplejuice, Trondhjems Cowboygryte og Hobby), som alle sliter med å appellere til dagens unge. Oppgaven går ut på å redesigne, eller lage nytt grafisk design for emballasjen til ett av disse produktene.

Den nye målgruppen til alle produktene er: «Menn og kvinner, 20-30 år. Studenter på høyskolenivå som bur på hybel i en småby eller et tettsted i Norge.»

Jeg endte opp med å velge First Price sin eplejuice. Grunnen til at jeg endte opp med akkurat dette produktet er fordi jeg er enig i at den ikke appellerer særlig godt til ungdommen. I oppgave teksten stod det at de var villig til å prøve en ny strategi, noe som vil si at de ikke bare ønsker å se billige ut. Dette er en av grunnene til at jeg valgte akkurat dette produktet. Jeg mener at det er mye som kan gjøres annerledes når det kommer til selve emballasjen og motivet som brukes på dagens produkt.

Det første jeg tenkte når jeg så oppgaven var at jeg måtte gjøre store forandringer når det kommer til utformingen av selve emballasjen til produktet, noe du vil se igjen i skissene mine. Her tenkte jeg at man må gå bort fra pappkartongen og over til enten en glassflaske eller en plastflaske, rett og slett på grunn av det virker mer solid og har et litt mer «eksklusivt» preg enn en pappkartong. Jeg vet også at et produkt som fokuserer på kvalitetsråvarer appellerer bedre til målgruppen, enn et helt «vanlig og kjedelig produkt». Produkt som inneholder f.eks. «Eplejuice fra Hardanger» har et helt annet kvalitetsstempel over seg enn en helt vanlig eplejuice, noe jeg også har valgt å legge et visst fokus på.

Skisse 1:

Her har jeg valgt å gå bort fra pappkartongen, og over til en glassflaske. Grunnen til at jeg har valgt å gjøre dette, er fordi jeg føler at det er en helt annen kvalitetsfølelse over en glassflaske enn ved det gamle designer, pappkartongen.

Ved den første skissen, så har jeg fokusert på selve kvalitetsfølelsen ved produktet, da spesielt med tanke på endring på emballasjen og at eplene som juicen inneholder kommer fra Hardanger, noe som for mange er et tegn på kvalitet.

Det ble sagt i oppgaveteksten, at First Price var villige til å gå bort fra strategien om å se billige ut. Det er nok hovedgrunnen til at jeg har fokusert mest på selve emballasjen, rett og slett på grunn av at bruken av pappkartong virker billig.

En annen grunn til at jeg har valgt bruken av glassflaske eller en eventuell plastflaske er på grunn av at jeg ville ønsket å flytte produktet fra tørrvarehyllene og over til bruskjølen. Dette ville gjort produktet lettere tilgjengelig for målgruppen, samtidig som en glassflaske appellerer bedre til målgruppen.

Selve skissen er ganske enkel, men den er likevel en pekepinn på hva og hvordan jeg ville endret produktet.

Skisse 2:

Ved denne skissen har jeg valgt å fokusere på å gjøre produktet lite detaljert og lett gjenkjennelig.

Det jeg har gjort for å gjøre dette er å bruke et minimalistisk design. Her blir det bare brukt et motiv av et eple for å fortelle noe om hvilken smak produktet har. Det jeg også har tenkt å bruke er farger, for å gjøre produktene lett gjenkjennelige.

Når det gjelder fargevalget, så har jeg valgt å ha en rød flaske, med et grønt eple som selve motiv på flasken.

Posted in Design

Fotoinnlevering 15.09.2014

Oppgave 1:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme eller to ulike motiv for å illustrere hvordan bevisst bruk av dybdeskarphet kan brukes for å fremheve et motiv.

Stor dybdeskarphet

Her har jeg valgt å ta bilda av en søppelkasse, for å illustrere hvordan bevisst bruk av dybdeskarphet kan brukes for å fremheve et motiv. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke det samme motivet, noe som man kan se utfra bildene. Grunnen til at jeg valgte å gjøre dette, er på grunn av at jeg synes det er en enkel og grei måte å fremheve bruken av dybdeskarphet på.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/100 sek.
 • ISO 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt til dette bildet, så ser man at det er brukt en liten blenderåpning, noe som gir en stor dybdeskarphet.

Man ser stor forskjell på dette og neste bilde. Og man ser klart og tydelig hvordan bruken av dybdeskarphet kan brukes for å fremme et motiv. Selv om disse dømene ikke er de beste, så ser man likevel at en stor dybdeskarphet gjør bildet skarpt, mens en liten dybdeskarphet gir et uskarpt eller mindre skarpt bilde.

Liten dybdeskarphet

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 1 sek.
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt til dette bildet, så ser man at det er brukt en stor blenderåpning, noe som gir en liten dybdeskarphet. Noe som man ser ved at bildet blir uskarpt.

Det jeg kunne gjort annerledes for å fremheve bruken av dybdeskarphet på en bedre måte er at jeg kunne variert avstanden fra kameraet og selve motivet.

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

 

Oppgave 2:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme motivet for å illustrere hvordan dybdeskarphet kan brukes for å endre fotografiets mening.

Her har jeg valgt å ta bilde av et tre hvor det henger kastanjenøtter. I denne oppgaven har jeg tatt to bilder av det samme motivet, for å vise hvordan bruken av dybdeskarphet kan brukes for å endre fotografiets mening.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 1/5 sek
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt til dette bildet, så ser man at det er brukt en stor blenderåpning, noe som gir en liten dybdeskarphet. Dette gjør at det ikke er noe spesielt som står i fokus i selve fotografiet. Det meste virker uskarpt, noe som skyldes bruk av stor blenderåpning.

Ved neste bildet, så ser man at det er selve kastanjenøtten som står i fokus. Dette ser man ved at selve bakgrunnen er uskarp, noe som gjør det enkelt for leseren av bilde å oppfatte hva fotografen ønsker å rette fokuset mot.

Her ser man et døme på hvordan bruken av dybdeskarphet kan brukes for å endre fotografiets mening. Ved det første bildet, så er det vanskelig å forstå hva fotografen prøver å formidle med bilde. Når man ser det neste bildet, så ser man straks forskjellen og man ser at her er det kastanjenøttene som står i fokus, noe som forandrer bildets mening.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling:

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/200 sek.
 • ISO – 200

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

 

Oppgave 3:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme eller to ulike motiv for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv.

Her har jeg da valgt å ta bilde av Bjarte, som står fremfor Kaarstad-huset, for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid – 1/250 sek.
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene som ble brukt ser man at det er brukt en kort lukkertid, noe som gjør det mulig å fryse et motiv. Her ser man at Bjarte er fryst, det ser man ved at man ikke ser at han er i bevegelse.

Når jeg tok dette bildet, så ba jeg Bjarte om å hoppe, slik at jeg kan illustrere hvordan lukkertiden kan brukes for å fremheve et motiv.

Når man fokuserer på bruken av lukkertid, så vil bakgrunnen til fotografiet være skarp og det vil ikke spille noen rolle om personen er i bevegelse eller ikke. Som tidligere fortalt, så fokuserer man på bevist bruk av lukkertid når man i dette tilfellet ønsker å fryse motivet eller når man ønsker å gi bildet et “liv”.

For å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å fremheve et motiv, så har jeg valgt å ta to bilder av samme motiv.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 1/5 sek.
 • ISO – 200

Ved dette bildet, så ser man at en lang lukkertid, gjør at Bjarte ikke er i fokus, mens bakgrunnen er den samme. Her ser man at Bjarte er i bevegelse, noe man ser ved at selve motivet blir dradd ut.

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

 

Oppgave 4:

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å ta to fotografier av det samme motivet for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å endre fotografiets mening.

Her har jeg valgt å ta bilde av vann i bevegelse, for å illustrere hvordan endret lukkertid kan brukes for å endre fotografiets mening.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/2.8
 • Lukkertid 1/20 sek.
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene, så kan man se at det er brukt en kort lukkertid, noe som gjør det mulig å fryse motivet.

Dette gjør at man ser at vannet er i bevegelse, noe som gjør at bildet virker langt mer livlig enn ved det andre bildet.

Ved dette bildet har jeg brukt følgende kamerainnstilling;

 • Blenderåpning – f/22
 • Lukkertid – 4 sek
 • ISO – 200

Utfra kamerainnstillingene, så ser man at det er brukt en lang lukkertid ved dette bildet, noe som gjør at vannet blir utydelig. Dette mener jeg er med på å endre fotografiets mening og man ser hva fotografen prøver å formidle med bildene.

Når det gjelder bruken av ISO ved disse to bildene, så har jeg brukt ISO-200. Hovedgrunnen til at jeg valgte å benytte meg av denne ISO-en var på grunn av at det var delvis overskyet dagen da jeg tok bildene, noe som gjorde at lyset ikke var helt ideelt.

I ettertid, så ser jeg at jeg kunne fokusert mer på ISO-bruken, for å formidle budskapet på en bedre måte, selv om dette ville gjort bildene mer kornete.

Posted in Foto

Arbeidskrav 1: Skisse

Skisse til web html v 2

 

Her ser man da en skisse over hvordan jeg har tenkt å bygge opp min nettside.

Det første man blir møtt med når man går til min nettside er forsiden. Her er det tenkt at leseren skal bli møtt med et bilde over Volda, samt de fire kategoriene som er er del av arbeidskravet;

 • Litt informasjon om meg selv
 • Litt informasjon om Volda
 • Link til studiebloggen min
 • Arbeidskrav i Web HTML

Når det gjelder underkategoriene til de enkelte kategoriene, så er jeg usikker på hvor mange jeg trenger, så antallet som er illustrert i skissen kan være ukorrekt.

Posted in Web HTML