Logo ide

Jeg har valgt å bare bruke en M som logo. Dette er for å få et lett gjenkjennelig symbol. Logoen er basert på vanlige webiconer som det facebook, twitter og rss har (se bilde). Ideen er at folk skal assosiere den med det “oppdaterte nettet”. Fargen grønn er valgt fordi grønn skiller seg nok fra de eksisterende til å ikke blandes sammen med dem. I tillegg er grønn en ung, fresch og “oppdatert” farge.

 

MID126 web

Basic om CSS

Basic om CSS

Mens HTML kodingen bestemmer innholdet på websiden, så bestemmer CSS kodingen utseendet på den. Det er CSS kodingen som bestemmer hvor på siden ting kommer, hvilke font teksten er og hvor stor den er.

Koder

For at HTML kodingen skal vite hvilke CSS kode den skal bruke må man adressere de i <head> delen av HTML koden, f.eks: <link href=”../css/main.css” rel=”stylesheet”>

For at CSS kodingen skal finne igjen hvilke dele av siden som skal gjøres hva med så gir man paragrafer og overskrifter en tag, klasse eller id. f.eks:

  • tag <html> og <body>
  • klasse <p>
  •  id <p id=”para”>

Så for at CSS filen skal finne igjen hva som skal gjøres noe med så skriver man inn f.eks:

  • Klass – .tekst {her skriver man inn hva som skal gjøres, f.eks: farge eller størelse}
  •  Id – #para {her skriver man inn hva som skal gjøres, f.eks: farge eller størelse}

Oppgave

Her er samme side som forrige oppgave, bare oppdatert med CSS koding

Basic om html

Basic om HTML

HTML koding er en koding som gjør at alle nettlesere kan lese og gjengi teksten man har skrevet. HTML har blitt utviklet videre siden det først så dagens lys på begynnelsen av 90-tallet. Det oppstod etter hvert et problem med at kodingen gikk i forskjellig retning. Dette resulterte i w3 organisasjonen. De har nå satt en stander for hvilke koder som gjelder og er hovedutviklerne bak det nye HTML5.

HTML5

Tidligere nettkoding har rettet opp feilkoding, det gjør at forskjellige nettlesere leser feilkodingen forskjellig. HTML5 er mer regi med hva som aksepteres som kode. Det er to hovedgrunner til dette, at nettlesere kan standardiseres og at vår ettertid kan lese HTML-koding etter at kodespråket er død ut. I tillegg tilbyr HTML5 muligheten for å spille av for eksempel videoer <video>, audio <audio> og animasjoner <canvas> uten at man trenger å laste ned ekstra plug-ins.

Koder

  • For å skrive en paragraf <p>
  • For å avslutte en paragraf </p>
  • For å skrive en overskrift <h1>
  •  For å avslutte en overskrift </h1>
  • For nytt avsnitt <br>

Oppgave

Her er en side der jeg har lagt inn enkel tekst og en video