MID128 arbeidsoppgåve nr.4 Presenter ulike former for CSS-element

I denne arbeidsoppgåva skulle ein i grupper ta føre seg ulike former for CSS-element for deretter å prøve ut desse i Adobe Dreamweaver.
Gruppen som eg var på gjekk gjennom siden Mozilla Developer Network kor vi var inne på CSS-reference som hadde ei oversikt over ulike CSS-element.

Arbeidsoppgåve nr.4 Presenter tre CSS-element frå Mozilla CSS-reference

1. Test-decoration
Dette er eit CSS-element som vert brukt til å angi tekstformatering og for å understreke, overlinje, linje gjennom eller blinkefunksjoner.

2. Text-shadow
Eit element som har til eigenskap å leggje skygger på teksten, anten bak framme eller på sidene.

3. Z-index
Eit element som har til eigenskap å angi z-ordrer av eit anna element og deira etterkommarar. I det eitt eller fleire element begnner å overlappe kvarandre, bestemmer z-order kva for element som skal dekkje over den andre. 

Link: 

 

Leave a Reply