MID128 Arbeidskrav nr.3 Designprosessen del 1. Designutkast av webside til byrået “MID128″

Eg har i dette arbeidskravet arbeidet i gruppe med Isabel Farstad Drevik og Stine Fredheim Arntsen kor vi saman har laget eit webdesignutkast for det prisvinnande og beste designbyrået i bygda – “MID128″. 
Målgruppa til designbyrå skulle vere: “Nyoppstarta bedrifter i Volda-området som treng websider og anna innan grafisk design for å profilere seg. 
Består ofte av unge profesjonelle, 20-40 år, oppteken av moderne og nytenkjande design, er å finne på sosiale medier 24 timer i døgnet”

I arbeidsprosessen måtte ein tenkje på målgruppa samt det ein hadde lært i design, kva effekt fargar, biletbruk og tekst har. 
Ein måtte og tenkje på menyar, hovudmeny og vise gjerne korleis ein av undermenyane skulle sjå ut. Hovudfokuset er å tiltrekkje seg kundar, samt presentere webfirmaet på ein god måte. 
På siden til designbyrået skulle det vere mogleg å kontakte, ein skulle kunne lese siste nyheit, og ein ville gjerne ha tilgong til å sjå bilete av kven dei tilsette samt lese om dei. Å kunne Tweete eller nå dei på Facebook ved å sende melding var og ein av kriteria. 

Når det gjaldt tekst kunne ein ha placeholder tekst på det meste (men berre foreløpig) bortsett frå menyar/overskrifter. 
Biletbruk: Ein kunne bruke bileta som ein sjølv hadde tatt eller som viste litt om kva vi på MID gjorde for noko. Bileta kunne vere med på å dra opp interessen til å ville vere lenger inne på siden. 
Utsjånaden til logoen ville i stor grad påverke utsjånaden til websiden ein skulle lage. Kva fargar, font og utforming som logoen hadde var ofte det ein baserar eit design på. 
I arbeidskravet stod det at MID128 ikkje hadde ein eksisterande logo slik at ein her måtte prøve å utforme dette så enkelt eller avansert som ein ønska.

Våre næraste regionale konkurrentar var bl.a: Kib og Morits i Volda, Elle Melle i Ålesund og Fantastiske Osberget i Ulsteinvik, samt Farmhouse i Stryn. 

Arbeidskrav nr.3 Designprosses del 1.
Vi har på våres webside laget tre undermenyar, samt ein forside.
På forsiden tenkte vi å ha ein enkel sterilisert bakgrunn slik at vi kunne verte oppfattet som ordentleg og ryddig byrå.
Vi har lagt vekt på få elementar å har brukt fargar som vi på gruppen følte fortalte noko om MID128 og kven vi er.
Tre undermenyar går igjen på denne siden, å desse har vi markert oppe med svart skrift samt grønn under.
Forsiden skal vere ein velkomst side med lite tekst og kanskje 2-3 bilete.
Nederst på siden har vi lagt inn adressen til Høgskulen med både postboks, telefon og epost, slik at det skal verte mogleg å kontakte oss. dersom ein har spørsmål.

Forside

I første undermenyen som gjeld “kontakt” hadde vi tenkte å legge opp ei oversikt over dei  tilsette som arbeidet for byrået.
Vi tok utganspunktet i å bruke bilete av personane å ville med dette informere til kundane om kven vi er, kva felt vi har spesialisert oss innanfor, og om epost slik at ein kan kontakte oss ved diverse spørsmål eller andre ting. 

På siden går også logoen med MID igjen, samt undermenyane og adressen til Høgskulen i Volda under.
kontakt,pdf

I den andre undermenyen som omhandler “send filer” tenkte vi å ha enkle innstillinger for korleis ein kunne sende eposter og diverse andre filer til oss.
Vi har utarbeid eit oppsett ved at ein først har ein boks kor det står “Til” og deretter “Frå”, “Emne/tema” og til slutt “Tekstboks”.
Under har vi lagt til ein knapp kor det står “legg ved filer”. Dette gjer det enkelt samt ryddig å få sendt store filer som kan vere komprimert å gjort om til ein zip-fil.
send filer

I den tredje undermenyen som vi har gitt namnet blogg skal vere ein siden kor ein kan få lest siste nytt angåande byrået og kva for arbeid dei har gjort. Bloggen siden skal fungere slik at ein kan gått tilbake til gamle blogginnlegg for så å lese om kva for oppdrag dei enkelte tilsette har hatt opp gjennom tiden. 

 

 

 

Leave a Reply