MID128 Arbeidskrav nr.3 Designprosessen del 2. Fortsettelse av designutkast for byrået “MID128″

Arbeidskrav nr.3 Designprosessen del 2. Fortsettelse av designutkast for byrået “MID128″
I dette arbeidskravet har vi på gruppen laget nye skisser i frå den feedbacken som vi fekk av arbeidsgruppen til Karina, Magnus og Øystein i forbindelse med designutkastet for designbyåret MID128. 

Vi bruke ein del tid saman med den andre gruppen på å få feedback på det som vi allereie hadde gjort fram til då, å såg på kva for forbetringspotenisale som låg hos den gamle som vi kunne ta med oss vidare til det nye designutkastet.
Nokre endringar måtte vi begi oss på å arbeide med vidare, slik som bruk av fonter, farger, plassering av diverse grafiske element m.m. Bruk av lesbare fonter, varme farger som verka innbydande, samt rammer rundt tekst var i følgje oss noko som vi burde sjå nærare på.
Designutkastet til websiden for designbyrået MID128 skulle vere ei side som skulle framstå som noko nytt og professjonelt.

Forsiden
forside (1)

På forsiden til designutkastet som vi har laget har vi øverste oppe til venstre gjentatt logoen men brukt både ulik farge samt font for å forsterke ord og uttrykk.
Vi har brukt sterke farger som framhever maskulinitet og femninitet samtidig som at fonten inne i sirklane er skrevet med kvit farge for å auke lesbarheiten hos folk flest. Overskrifta til logoen valte vi å plassere på skrå slik at det ikkje vart stivt og kjedeleg. På bakgrunnen har vi brukt lys besj farge som skal gjere siden både innbydande samt skape stemning og ro i det ein er innpå siden.
Vidare langs med linjen finn ein undermenyane “om oss”, “send filer” og “blogg”. Desse lot vi stå i oransj sidan det er ein varm farge som vi følte kunne gå i eit med bakgrunnsfargen til websiden. Oransj tykkte vi alle var ein varm farge som utstrålte mykje positiv energi og som i dette tilfelle gjekk godt samans med både logo og resten av det vi elles hadde på siden.
For å gjere websiden populær tenkte vi å leggje til nokre sosiale medier som folk flest besøkjer ganske ofte og som dei ferdast til dagleg innpå. Ikonene for Facebook, Twitter og Google Plus var dei vi tenkte var gode ambassadørar for denne siden å ville at dei skulle gå igjen på dei andre undermenyane.

Går ein vidare nedover på forsiden ser ein to bilder. Vi valte å ha dele boksen slik at det vart vist to bilder på ulik side. Eg tykkjer i dette tilfelle at det fungerte svært godt med tanke på resten av oppsettet som er med. Boksen kor dei to bildene er plassert inn i ville vi skulle vere eit slags slideshow som gjekk frå venstre mot høgre.
Eit lite slagord tenkte vi og kunne vere morosamt, samt vere med på å løfte byrået opp og fram. “Bare det beste er godt nok” var slagordet som vi på gruppen kom fram til.

Under bildet har vi laget til ein tekstboks kor det skal stå ein del generelle opplysningar rundt MID128 og om kven dei er som byrå. Vi har brukt litt av teksten frå arbeidsoppgåva men berre som midlertidig placeholder tekst. Eks. “Nyoppstartet bedrifter i Volda området som treng websider og annan grafisk design for å profilere seg. Består ofte av unge profesjonelle i alderen 20-40 år, opptekne av moderne og nytenkjande design, og er å finne på sosiale medier 24/7.”

Undermeny “Om oss”
om oss
Inne på undermenyen som omhandler “om oss” tenkte vi å beskrive dei tilsette som arbeider for MID128 byrået og seie litt om kven dei er, samt få fram kva for felt den enkelte personen har spesialisert seg innanfor. Det kan f.eks vere innan typografi, grafisk design, fotograf osv. 
Under spesialiseringsfeltet tenkte vi å ha epost adressen til den personen. Vi tenkte at her kunne kunden(e) kontakte dei om det var eit oppdrag som dei trengte hjelp til. 
Ute til venstre side har vi satt inn litt tekst som vi tenkte å justere litt på etterkvart. 

Vi laget to tekstbokser å la på bakgrunnsfarge slik at siden skulle verke spennande. Inne i boksen som viser bilde av dei tilsette har vi tatt å markert rundt rammene på bildene oransj slik at når ein klikkar innpå eit av bildene så vil meir synleg informasjon dukke opp i ein større tekstboks. 

Undermeny “Send filer”
send filer (1)

Inne på undermenyen som omhandler “send filer” har vi brukt same oppsett som frå den førre websideutkastet, men med ein dei forbetringar i. Vi har nemleg her lagt på ein del varme farger, å har forsterket teksten som skal vere inne i boksene slik at kunden(e) vert meir merksame på kva denne undermenyen går ut på. 
Siden skal verke enkel samt ryddig, å difor har vi tenkt på å ikkje la for mykje informasjon ligge ute på nettopp denne siden. 

Oppsummering:
Det vi har kommet fram til i dag gjennom fortsettelse på den nye websiden til MID128 byrået er at den verkar meir strukturert, ryddig, varm og ikkje minst kjønnsnøytral etter våres smak. På dei fleste siden har vi lagt inn placeholder tekst som berre skal ligge der grunnet at kun er eit førsteutkast. Vi kjem seinare til å legge inn den teksten vi trenger.
Vi har brukt varme farger for å forsterke uttrykket som denne siden skal gi til sine kunder og har plassert ulike grafiske elementer på stader kor vi følte det var riktig at dei skulle stå.
Det er som sagt ein del forbetringar som vi må gjere for at websiden skal verte godkjent blant oss på gruppen og hos kunden(e).
Med mykje god feeback frå den andre gruppe og andre føler eg vi har klart å opparbeide eit utkast som vi kan seie oss nøgde med. 

 

Leave a Reply