MID128 arbeidsoppgåve nr.6 Utviklingsmetode – Scrum

I denne arbeidsoppgåva har eg prøvd å besvare nokre spørsmål knytt til utviklingsmetode med vekt på Scrum som rammeverk og programmeringsprodukt. 
Det var blitt lagt ut link som førte til ein YouTube-video kor ein gjennom 9 minutter fekk sjå korleis Scrum fungerte og om dei ulike fordelane samt ulempane som låg hos det.
(https://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM)

Eg fann videoen svært interessant å såg den oppatt to gonger før eg byrja på spørsmåla. 
Inne i Google Docs hadde faglærar lagt ut eit dokument som var blitt delt med oss alle i klassen. Arbeidsoppgåva var i utgangspunktet ei felles oppgåve, men kunne gjerast individuelt om ein føretrakk det.


Kva er Scrum?

Scrum er eit rammerverktøy laget med hensikt i å utvikle komplekse informasjonssystemer.
Det blir brukt i hovudsakt til å utvikle programvarebaserte systemer og benyttes i kobinasjon med Extreme Programming (XP), men kan brukes til å handtere alle slags prosjekter av ein viss kompleksitet.
Ein arbeider gjerne innanfor Scrum interaktivtet og inkremmentelt, og at sjølve utviklingsarbeidet utføres av tverrfagleg, sjølvstyrte team. 

Fordelar

  • Systematisk 
  • Effektivt 
  • Oversiktleg (halde orden på arbeidsmengd, tid osv)

Ulempar

  • Kan av og til verke komplisert å setje seg inn i.
  • Avhengig av at ein må kunne jobe effektivt med det over lengre tid.

 

Roller
Product owner – Forsikrer seg om at dei riktige funksjonane når Produkt Backlog, og representerar både brukarane av produktet samt kundane.
Scrum Master (produkt manager) – Passar på at alle har det utstyret dei treng og at prosjektet går som det skal.
Developer – Er ansvarleg for å opprette produktet og for å setje det saman.
Tester – Finner ut om produket fungerar rett, og at det ikkje fins manglar hos det.
Users – Brukarar og forhåpentligvis etter tid kjøparar av produktet.
Executives – Er dei som går i vegen for deg, men fikser det slik at ingen blir saksøkt og ein får ressursar. 

 

Element – prosess
Product backlog
(user stories) – Finner ut kva produktet skal innehalde ved å analysere kva brukaren vil ha.
Sprint –> Milepælar –> Sprint backlog –> 100% ferdig shippable tested produkt til slutt.
Burndown chart – Kor mykje tid bruker gruppen i prosessen? Kor mykje arbeid må gjerast dagleg for å rekke lanseringsdatoen/fristen= 
Daily scrum – Dagleg møter for å finne ut korleis prosjektet ligger an. 
    –> Dette har eg gjort siden sist
    –> Dette er utfordringer som eg har møtt på
    –> Dette er kva eg planlegger å gjere i løpet av dagen
    –> Gruppen kan komme med løysinger på problemer
Retrospective Scrum – Etter kvar sprint, for å finne ut kva som kan forbetres til neste sprint. 

Leave a Reply