Page 1
Standard

MID128 arbeidsoppgåve nr.1 HTML og HTML5

Som opgåve til neste time skulle vi beskrive kva føremålet med HTML var, samt vise korleis HTML5 skilte seg frå tidlegare versjonar.
Vi skulle i Adobe Dreamweaver opprette ei HTML-side å deretter bygge opp siden ved hjelp av kun HTML5-koder.

Oppgåve nr.1 HTML – HyperText Markup Language
HTML er eit markersspårk for formatering av nettsider. Føremålet er å strukturere informasjon ved å angi både tekst, overskrifter, avsnitt m.m.

Det var Tim Bernes-Lee og Robert Caillau som i 1989 oppdaget HTML. Seinare vart dette vidareutvikla av organisasjonen IETF (Internet Engineering Task Force) som gjorde det til ein internasjonal standard innan markeringsspråk for web.

HTML5, som er ein nyare versjonen innan HTML har som føremåla å minske behovet for webapplikasjonar som tar stor plass. Eks. Flash, QuickTime.
Det som skil den frå eldre versjonar er at den skal støtte ulike elektroniske tenestar som f.eks. smarttelefonar, Ipad (nettbrett), smart-TV, i tillegg til å gjere det enklare for folk å kunne levere alt frå animering til grafikk, musikk, film m.m.

Link: 

 

Standard

MID115 Prosjektstart – Å lage ein kampanjenettside for Volda Rullarlag

Hei igjen! 
Etter at vi var blitt ferdig med det første prosjektet som omhandlet å lage ein kortfilm på 2-3 minutt stod neste prosjekt rett fram for alle sin føtter, for det var slik at i det nye prosjektet skulle ein lage ein kamanjenettside for Volda Rullarlag. Eg var utruleg heldig å fekk kome på gruppe med Thea Mathilde, Silje E.S, Shervin, Marius, Stian og Isabel. Som arbeidsgruppe trur eg vi kan få til ein spennande og morosam kampanjenettside for Volda Rullarlag med både informativ tekst, bilder og film i tillegg til designprofil.

Bakgrunn for skateparken og Volda Rullarlag
Det hadde lenge vert eit ønske om å kunne etablere eit skatemiljø i Volda kommune og allereie på 80-talet blei det først bygd treramper i sentrum. Desse skaterampane som etterkvart kom opp måtte takle både vær, vind, støy og andre forhold. Ein del av dei holdt ikkje det klimatiske forholdene ute på Nord-Vestlandet og hadde dårleg motstand mot denen typen underlag.

Plassering har vert ei av problemstillingane til Rullarlaget opp gjennom tiden. Mijøet rundt ungdomskulbben har jobbet i mange år for å finne områder som eigna seg for skating, og som kan halde eit permanent anlegg med god kvalitet for framtidig utvikling.

Det var i 2004 at saken om plassering vart behandla av Volda formannskap. Avtalen som vart sagt viste seg på kort sikt å ikkje vere gjennomførbar grunnet nedgravd kabelgate til hovudsentralen i kommunen for IT og telefon.
Fire år seinare i 2008 blei det forslått at ein skulle leggje til rette for skateparken på vestsiden av rådhuset. Forslaget var det mange som gjekk vekk i frå etter seinare tid.
Så etter mange år utaan å finne eit tilfredsstillande område for skateparken vart området rundt fotballanlegget på Rotset frigitt frå Statens Vegvesen noko som skapte grobotn for planlegging og idèar. Området som er på 850 kvadremeter kunne endeleg verte eit regulert område av
Volda kommune.
Den 08. Oktober 2012 vart Volda Rullarlag skipa og har i mandatet sitt drive fram med prosjektet om å lage skatepark i Volda kommune. Styret i Volda Rullarlag består av personar frå student/ungdomsmiljø, næringslivet og kommune og skal med ulik erfaringsgrunnlag og bakgrunn sikre best mogleg gjennomføringsevne for prosjektet.


 

Standard

MEK111MID1 Medieproduksjon med barn i 6.klasse

Førre tysdag fekk vi i bloggoppgåve å skulle lage ein medieproduksjon for barn i 6.klasse. Ein skulle ta utgangspunkt i ein av casene i oppgåva og relfektere rundt moglege oppgåveløysingar. Målet var at ein som lærar måtte prøve å jobbe mot dette. Ein skulle reflektere rundt kva ein hadde lært på MEK111 og vise kva ein kunne bidra med i den digitale danninga og digitale kompetansen til elevane. 

Case nr.4 – Design
Det er fem elevar i ei designgruppe og det er berre jenter. Dei har lyst til å lage eit moteblad! Eller hesteblad. Eller eit blad om hunder. Eller berre ein fin plakat med både hestar og hundar. Dei blir ikkje samde.

Mål: Elevane skal igjennom arbeidet i design lage ein plakat ved hjelp av grafisk utforming. Programmer som Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop er essentielle i dette arbeidet.
Plakaten skal innehalde både bilder, ulike fonter, fargar og kan ha i tillegg symmetriske figurar i seg.

Felles mål – Som lærar vil eg prøve å bistå så mykje eg kan i dette arbeidet og kan sjølvsagt vere med på å bestemme kva for idè som dykk kanskje bør gå for.

Innleiing – Heilt innleiingsvis trur eg nok at det å bli kjendt med gruppen og personane er det som burde kome først før ein begynner på sjølve arbeidet Eg hadde lete dei presentert seg sjølve og litt om kva for idèar og tankar dei hadde omkring dette arbeidsprosjektet. Vidare hadde eg høyrt litt meir på korleis dei tenkte å ville arbeide med det og kva utstyr og hjelp dei kom til å trenge frå meg som lærar. Her trur eg nok at eg hadde notert meg ned idèen deira for så å diskutert med dei om det var ein mogleg og fornuftig idè å gå mot.
Eg hadde vidare sett etter den personen på gruppen som var hovudansvarleg og spurt om korleis det med arbeidsfordelingen på gruppen føregjekk. I eit gruppearbeid må ein passe på at alle har noko å drive på med og at ikkje 1-2 personar sit med alt.

Hovuddel – Under arbeidsprosessen hadde eg prøvd å gått litt rundt for å sjå om det var nokon som trong hjelp av elevane.
Om det var å vise dei korleis ein stilte inn riktig lukkertid eller blender på eit kamera eller om det var å bruke eit grafisk design program til å kunne få fram stilige fontar og fargar. Ein veldig god plan hadde kanskje vert å vist elevane eit av sine tidlegare designprosjekt frå det førre semesteret. Eg trur det ville ha vert til inspirasjon for dei og kanskje hadde det hjulpet dem ennå meir i å kome i gong.  I denne prosessen er det viktig å overføre den lærdomen som ein sjølv har fått med seg. Ein skal ikkje hjelpe dei for mykje men heller gi dei ein liten “dytt i ryggen” som gjer at dei kjem seg fort på veg framover.
Ein del kompetanse har eg omkring det å bruke grafiske program som både InDesign, Illustrator og Photoshop og eg trur at den kompetansen kan eg fort overføre til desse elevane ved å vise dei enkle snarvegar og hyppige tastetrykk som gjer at ein fort kan få inn både bilder, tekst,. fargar osv.

Avslutning – Når gruppen føler at dei er begynt å nærme seg mål er min oppgåve som lærar å fort sjå over om det ser greit ut og om det er små betringer som kanskje bør gjerast før den endeleg blir visst fram.
Ein og fin idè er også å samlast rundt ein plass for å diskutere omkring arbeidsoppgåva og om det var kjekt, spennande, utfordrande osv. Elevane kjem her med innspel om korleis det gjekk og seier kva som var bra og mindre bra.

 

 

Standard

MID115 Kommunikasjonsteori om merkevare

For nokre dager siden fekk vi i oppgåve å sjå ein dokumentarfilm inne på NRK sin nettside som heitte “Merkevarens Hemmelighet”. I filmen tok dei opp det med kor enkelt merker er blitt og kor styrrande og leiande dei har vert opp igjennom tiden. Det har på mange måtar blitt ein slags trend der alle skal og berre må ha merkevare klede.
Eg vil sei at då eg såg dokumentarfilmen vart eg ganske “paff” og forbløffa. Leiaren av programmet meinar eg etter min smak ikkje har ein einaste kunnskap og forståing rundt det med merkevarer. Han går mot forbipasserande på gata og spør dei undervegsom kva for inntrykk dei har til forskjellige merkevarer. Dei fleste er ganske så like i sin oppfatning som resten av oss av dei forskjellige merkane. Når Nike for eksempel nemnes tenkjer dei aller felste av oss på trening med godt fottøy og med jogging og sporty antrekk. Eg har sjølv ein del Nike merkevarer og brukar dei i forbindelse med trening og friluftsliv.
Programleiaren spør og kva merken har gjort for at ein skal bli bestemt og opptatt av nettopp deira sitt merke og kor ein på død og liv skal legge mange tusen kroner ekstra i ein eller anna sin lomme for at dei skal gjere oss lykkelege.

Som ein liten konklusjon meiner eg at eit lite merke som Moods of Norway sin traktor eller Lacoste sin krokoldille ikkje vil gjere oss til ein betre person. Ein må byrja å ta avstand frå slike tankar og heller bevege seg mot det sanne og riktige. Merkevarer er vel og bra men gir det oss noko tilbake?

200px-Old_Nike_logo

Standard

MEK111MID1 Å lage ein digitalforteljing

Sosiale medier, eit viktig verktøy om ein har lyst til å nå ny høgder
I den digitaleforteljinga valte eg å bruke sosiale medier og korleis dei har fått meg til å nå nye høgder innanfor fotografering og det å ta bilder.
Eg byrja med å seie kort om når tid eg starta å interessere meg for dette feltet og korleis det i etter tid hadde utvikla seg opp gjennom åra. Deretter fortalte eg vidare om at eg var innom ein fotografnettside på Facebook med namn “Unge Fotografar 13-25 år. Dette var ei gruppe kor ein skulle prøve å skape eit trygt, kreativt og inkluderande miljø for unge fotografar slik at dei kunne få delt sine bilder med andre for så å konstruktive tilbakemeldingar for å verte betre.
Eg gjekk her meir innpå vidare at eg i byrjinga var ein liten grann skeptisk om dette var ei gruppe å bli medlem i men som etterkvart som eg bladde meg nedover på siden innsåg at det kanskje var det.

Som ei avslutning på den digitaleforteljinga ville eg vise ein del av dei bildene som eg hadde tatt frå eg byrja ifjor haust på høgskulen og fram til i dag. Eg la på litt musikk slik at det skulle verte interessant og morosamt for dei andre som såg på.

Standard

MEK111MID1 Narratologi – Kva var så det igjen?

Narratologi – Kva var så det igjen?
Arbeidsgruppen vår fekk i oppgåve å halde ein liten presentasjon kring uttrykket narratologi, og sei kva det var for noko.

Eg hugsa frå i fjor haust at vi hadde om narratologi i ein av teoriførelesningane til Ivar John. Hukommelsen min var desverre ikkje fullt så oppfriska så eg måtte nok ta i bruk nokre pensumbøker og lese meg oppatt igjen for å finne ut kva uttrykket narratolog faktisk var igjen.
Uttrykket narratologi er med ei enkel setning “ein metode for korleis ein skal gå fram når ein analyserar ein forteljings oppbygging og struktur.”
I presentasjonen har vi dratt fram to modeller som ein innanfor narratologien brukar når ein skal analysere ein forteljingas oppbygging, frå byrjinga til klimakset/spenninga og til slutten. Som eit eksempel viste vi eit lite klipp frå forteljinga om “Askeladden og dei gode hjelparane.”
Vidare har vi dratt fram korleis narrativ teori skil seg ut gjennom tre betydningar: narrativ diskurs (indirekte og direkte), historie og forteljarhandling/narrasjon.
Mot slutten har vi kort oppsummert korleis ein kunne bruke dette uttrykket gjennom både film, lyd, foto, design, presentasjonar m.m.
Akkurat 7 slides bestod presentasjonen vår av.


Oppsummering av arbeidet og presentasjon
.

Vi har flittig brukt både pensumbøker og nettet for å kome oss fram til informasjonen og har i tillegg lagt vekt på dei tidlegare presentasjonane frå teoritimane i haust. Arbeidet har vi fordelt demokratisk  slik at alle på ein måte fekk noko som dei følte dei kunne snakke om.
Eg tykkjer vi fekk oppnådd det vi skulle i dag med å repetere eit gammalt uttrykk samt oppfriske minnet til dei andre medstudentane i klassen.
Tidsmessig følte eg vi holdt oss jamnt til tiden og at vi hadde god stemmebruk gjennom heile presentasjonen.
Som føremål håpar eg presentasjonen til gruppen betra hukommelsen til alle saman og at uttrykket narratologi ikkje lenger no er eit ukjendt uttrykk.
Link til gruppen sin presentasjon finn du her:


Standard

MID131 CSS arbeidskrav nr.3 Videreutvikling

Eg er no blitt ferdig med det endelege utkastet til bildegalleriet nettstaden i CSS.
Etter mi meining tykkjer eg at nettstaden er blitt mykje betre både utsjånads- og innhaldsmessig.
Bildegalleriet som eg har laga er som sagt eit arbeidskrav i Media, IKT og Design. Eg har her fokusert på å presentere alle mine 14 bilder på ein oversiktleg men også ryddig måte ved bruk av ulike verktøy innanfor både CSS og HTML.
Målgruppa for denne nettstaden er først og fremst lærarar, medstudentar, andre studentar og fotointeresserte personar.
Designet til nettstaden har eg gjort i Adobe programmet Dreamweaver sitt CSS ark. Eg har der lenka eit stilark opp mot ein indeks og brukt ulike koder som “div”, “id” for å definere størrelse på headeren, navbaren, logo, img, body osv. Ved hjelp av hover-funksjonen i css har eg blitt i stand til å få lenkene i menybaren til å skifte farger ettersom ein held musepeikaren over dei.
Eg har når det gjelder bildene til galleriet både brukt Adobe Photoshop og Lightroom for å redigere, deretter å komprimere (900 pixel i breidda) og til slutt for å laste opp for web.

Som oppsummering tykkjer eg at arbeidsprossesen min har vert god og strukturert. Eg planla over 1-2 dagar korleis eg ville at nettstaden skulle sjå ut, samt at eg tok oppatt dei bilda som eg følte ikkje var gode nok. Av hjelpemiddel har eg vert flink å bruke både faglærar og medstudentane i klassen. Eg har fått gode råd og mykje bra feedback på det eg gjorde etter å ha levert første utkastet.
Eg tykkjer det har vert spennande og lærerikt å ha arbeidet med denne oppgåva og håpar at eg vil få nytte av det seinare! 

Link til Simen Gald’s Bildegalleri (Endelege versjon) http://minerva.hivolda.no/~simeng/bildegalleri/index.html

 

Standard

MID131 CSS arbeidskrav nr.2 Opprette eit bildegalleri

Hei folkens!
I dag har eg laga første utkastet til mi eiga bildegalleri nettstad. Nettstaden skal vere med på å presentere meg som fotograf samt ta for seg dei 14 forskjellige bileta som eg har tatt til den endelege fotoinnleveringa for hausten 2013.Denne innleveringsoppgåva hadde vi fått beskjed om i forkant at vi skulle lage. Faglæraren i CSS, Torbjørn Frandsen lista opp nokre viktige punkt på tavla som vi måtte rette oss etter før vi begynte å lage nettstaden. 

I CSS-oppgåva skulle ein gjere følgjande:

1. Innhald 
– Bruke dei 14 bileta frå den endelege mappa i Foto i MID131 og presenter dei på ein nettstad.
– Vis oversikt samt høve til å kunne fokusere på kvart enkelt bilete.
– Ei side som skal fortelje om utforminga, kva tekniske løysingar ein har valt, konseptet og målgruppa.

2. Teknisk løysing
– Studenten kan velje å basere HTML og CSS på absolutt posisjonerte element, bruk av float, CSS3 Flexbox etc.

3. Vurderingskriterium

– Teknisk løysing, konsept
– Nettstaden skal bruke CSS til å skilje design frå innhald.

Link til Simen Gald’s Bildegalleri (Utkast.1) - http://minerva.hivolda.no/~simeng/portfolio/index.html

 

Standard

MID131 Teori arbeidskrav nr.4 Akademisk arbeidsmåte- og skriving

Då var ein endelig ferdig med siste arbeidskravet i teori! Oppgåva vi fekk var å ta utgangspunkt i det gruppearbeidet som ein hadde presentert og innlevert i arbeidskrav nr.3 og omarbeide det om til ei akademisk oppgåve. 

Eg tykkjer det var ei grei oppgåve å få utlevert sjølv om eg aldri har skrevet ein akademisk tekst før og ikkje har fått noko særlig innføring i det frå tidlegare.
Men alt i alt følte eg at det gjekk greit å få skrevet, litt kronglete i starten med introduksjons- og konklusjonsdelen.
I denne oppgåva brukte eg flittig det eg hadde av lærebøker samt eigne tankar (empiri) bak bildet.
I arbeidsprossen satt eg ein god del på biblioteket saman med to andre frå klassa. Vi gav kvarandre tilbakemeldingar og gjekk over kvarandres skriving for å sjå om det kanskje var noko som kunne omgjerast eller viderutvikles.
Eg fekk ein del gode tilbakemeldingar som eg satt veldig stor pris på. Utan den trur eg nok ikkje at oppgåva hadde blitt så bra som han er no.
Når det gjeld litteraturlista/referansane har eg prøvd å setje han opp på ein ryddig og oversiktlig måte som skal gjere det enkelt for folk å sjå kor eg har henta min informasjon i frå.

Standard

MID131 Grafisk design arbeidskrav nr.5 Videreutvikling av logoskissa

No har eg laga meg tre flotte logoskisser som seier litt om kven eg er som person. I det neste steget skulle ein selektere ut den eine logoskissa som ein vil arbeide med (vidareutvikle). Dette arbeidskravet gjekk nettopp ut på det å vidareutvikle det ein hadde laga.  Som grafisk designer kan ein gjere om på fargevalet, skrift-stilen, legge på litt meir detaljar (skissere opp andre gjenstandar som ein føler kanskje burde vere med) osv.

LogoskisseMID131-fotografen Simen Gald

MID131 Grafisk design arbeidskrav nr.5 (Viderutvikling av logoskisse)Eg har i dette arbeidskravet vidareutviklet min logoskisse som var av kameraet og kameraveska. Av dei tre logoskissene eg skisserte opp i førre arbeidskrav følte eg at det var dette som både appellerte til meg men og mine medstudenter. Veldig mange snakker om at eg nesten alltid har eit kamera rundt nakken når dei møter meg. Difor  tenkte eg litt ved meg sjølv om å kanskje satse 100 % på denne logoen.

Det eg har fokusert på her er å føye til litt meir på sjølve kameraet men og det i bakgrunnen. Eg har på kameraet lagt på ein reim kor det står Canon på. Dette for å få fram akkurat kva for slags kameratype eg bruker. Fargane på reimen er svart med raud og litt kvit skrift. 

I bakgrunnen har eg skissert opp to lysstativ, dette for å få fram at studiofotografering er noko som eg liker å drive på med på fritida. Lysstativa vil eg skal vere svart frå botn til topp, og sjølve lampa vil eg skal vere kvit. Resten av fargane på både kameraet og veska er dei same som før. Eg har forklart fargane i arbeidskrav nr.4 (logoskisser).