Fotografioppgave

I tillegg til oppgaven jeg har skrevet om under, fikk vi også en oppgave der vi skulle ta bilder selv. Oppgaven gikk ut på at vi hadde fått i oppdrag å ta fire bilder til fire forskjellige reportasjer av en avis. Her er mitt resultat:

a – artikkelen handler om byggeskikken i Volda, der det blir stilt spørsmål ved om nye forretningsbygg er stygge og skjemmende og ødelegger bylandskapet, og om man bør stille krav til at nye bygg oppføres i tradisjonell stil.

Bylandsskap

På dette bildet ser man tydelig at de ulike byggene ikke passer sammen, og at enkelte bygg heller ikke står bra til naturen rundt. I bakgrunnen kan man se storslåtte fjell og flott natur, men det som står i fokus er bygg i forskjellige stiler og gravplassen som da krasjer. Det er da spesielt det bygget som ligger nest til venstre som skiller seg mest ut, og som da sannsynligvis er et av de nyere byggene i Volda. Personlig synes jeg denne bygningen, som altså er Cubus-butikken i Volda, ødelegger mye for bylandskapet.

b – artikkelen handler om mangelen på hybler til studenter

Mangel på hybler

Jeg hadde fra før av hørt om en student ved høgskolen som bodde i en bobil som ofte står ved Kaarstad-bygget, så derfor valgte jeg å legge bildet mitt til denne. Han som bor der var ikke hjemme, og jeg fikk derfor Thea i klassen til å være statist. På bildet ser man at hun er litt skuffet og oppgitt, noe som skal forsterke følelsen av at hun enda ikke har fått hybel. Jeg skulle helst hatt med hele fronten av bilen og resten av bena hennes på bildet, men dette la jeg ikke merke til før jeg overført bildene til datamaskinen.

c – artikkelen handler om fordeler med en sunn livstil, både når det gjelder mat og mosjon

Sunn livsstil

Jeg ville sette fokus på den beste fordelen med en sunn livsstil, nemlig glede. Her fikk jeg Marie i klassen til å være statist. Man kan tydelig se at hun er glad og fornøyd, mens hun lager dette sunne måltidet. Dette kan kanskje ha en positiv effekt på folk som ikke er ”like” sunne.

d – redaktøren skriver en leder som handler om at man må få de unge til å stemme ved valget, og hun vil at bildet du tar skal støtte opp under dette

Ung stemmer

På dette bildet ville jeg få fram en del av selve stemmeprosessen. Mange unge tenker kanskje at det å stemme er komplisert og tidskrevende, men så lenge man vet hva man skal stemme så går det veldig fort. Derfor fikk jeg igjen Marie til å være statist i et av stemmeavlukkene på rådhuset. På bildet er det stemmeren som står i fokus i det den krysser av på stemmeskjemaet. Noe som egentlig bare var en tilfeldighet var at hun hadde på seg et blått skjerf, men dette passet veldig bra siden blått er komplementærfargen til gul som dominerer i bakgrunnen. Dette setter mer fokus på hovedpersonen i bildet. I tillegg valgte jeg en ung statist siden bilden skulle appellere til unge velgere.

Bilder som har gjort inntrykk på meg

Denne uken har jeg fått i oppgave å skrive om to bilder som har gjort inntrykk på meg. Først syntes jeg oppgaven var litt vanskelig, med tanke på at det er vanskelig å komme på noen enkeltbilder som har gjort spesielt inntrykk på meg. Men etter en runde rundt på nettet så fant jeg ut at det heller skulle bli vanskelig å velge ut bare to.

Det første bilde jeg valgte kom jeg over ved en tilfeldighet da jeg skulle lese om 50-årsmarkeringen til Martin Luther King Jr.´s “I have a dream”-tale. Bildet er tatt i Washington der Luther King Jr. hold en berømt tale der kan krevde en slutt på raseskillet i USA. Men også uten denne informasjonen kan vi se at mannen som er avbildet er engasjert og klar i sin sak. Det er et av flere kjente bilder som er tatt under denne talen, men jeg valgte dette fordi jeg synes det setter seg mer inn i hukommelsen enn de andre. Det tydlige ansiktsutrykket og pekefingeren gjør at bildet oser av styrke og bestemthet. I tillegg er det Luther King jr. som står helt i sentrum i dette bildet og i bakgrunnen får man bare et utydlig bilde av en liten del av den massive folkemassen som var der den dagen.

Link

Det andre bildet jeg valgte er tatt av Tommy Ellingsen etter terrorangrepet 22. juli. Det viser møtet mellom Jens Stoltenberg og Eskil Pedersen på Sundvolden Hotell. Dette bildet er jeg sikker på at ikke bare har gjort intrykk på meg, men på hele landet. Det er et bilde fullt at følelser, noe som er veldig skjelden vare blant bilder av statsledere. En statsleder skal helst være strerk på vegne av folket sitt, men personlig  synes jeg at det er fantastisk at dette har blitt foreviget av Elllingsen. Det gjør at Stoltenberg oppfattes som folkelig og ikke minst mennesklig, imotsetning til det hans internasjonale kollegaer har gjort i liggnende situasjoner. Teknisk sett er det nok ikke det beste bildet som har blitt tatt, men følelsene og inntrykkene rundt det gjør at det brenner seg fast i de fleste.

Senere fant jeg faktisk ut at dette bildet ble kåret til “Årets bilde” i kategorien Nyheter av Pressfotografenes Klubb, noe som jeg selv synes er vell fortjent.

Link