Lydteori

1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Samplingsfrekvens angir hvor mange avlesninger per sekund AD-konverteren gjør av bølgeformen. Bitrate er hvor mye informasjon som behandles per tidsenhet.

Det er viktig å kjenne til disse begrepene for å behandle musikk didgitalt.

2. Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde. Hvilke egenskaper særpreger disse?

MP3:

  • bygget på hvordan ører fungerer
  • byggets lik at vi ikke hører maskerte frekvenser i lyd
  • kompitabel med alle avspillere på markedet

WMA:

  • Effektivt til høye og lave komprimeringsnivåer
  • filene kan kopibeskyttes
  • Den nyeste versjonen kan lagre lyd av høy oppløsning og surround sound.

3. Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?

For å opprette lydspor i Audition må man trykke File, så import og så kan man velge det lydsporet man vil ha.

For å slette lydspor i Audition markerer du det du vil ha bort og trykker på backspace-tasten.

4. Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?

Mono-opptak tar opp fra kun en kanal, mens stereo-opptak tar opp fra flere kanaler.

1 mic: mono 2 mic: stereo 3 mic: stereo

5. I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?

Solo og mute knappene i audition kan vi bruke til å høre enkeltlyder for seg selv eller skru av enkelte lyder i et multitrack.

6. Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?

Ctrl-N (New Multitrack session) for å lage ny multitrack session

Ctrl-Q (Quit) for å avslutte

Ctrl-I (Import) for å importere

Ctrl-S (Save) for å lagre

Ctrl-Shift-E (Export file) for å eksportere

7. Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?

På Mac og enkelte PC-er kan man bruke touchpaden til å zoome ut og inn ved å trekke to fingre mot eller fra hverandre, mens man har pilen på det stedet man vil zoome.

Man kan også bruke forstørrelsesglasset ned i høyre hjørne eller snareveis-tastene +/- alt+/-/\

8. Hva er forskjellen på «Edit View», «Multitrack View» og «CD View» i Audition?

I “Edit-view” kan du velge å redigere sporet for seg selv. Om du gjør endringer, blir det lagret i selve sporet. I “Mulitrack-view” kan du også redigere sporene, men her blir ikke endringene permanente. “CD-view” gir deg oversikt på hvordan sporene ville sett ut på en CD.

9. Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?

Kryssfading brukes hvis du skal fade to forskjellige spor inne på samme track. Det er forskjellig fra inn og uttoning, fordi lyden går over til en annen, mens i inn og uttoning blir lyden tonet helt ut til det blir stille.

10.Hva menes med at et lydsignal «klipper» eller «vrenger» (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik «klipping»?

Når et lydspor peaker, går det over desibelmåleren i Audition. Det kommer av at lydnivået har blir sprengt under opptak, eller opptaksnivået har vært for høyt. Det kan goså hende at opptakeren har stått for nærme lydkilden under opptaket, slik at mikrofonen har blitt forvrengt. Dette kan forhindres ved å skru ned opptaksnivået, flytte lydopptaker lenger unna lydkilden.