Design – Arbeidskrav 4

Arbeidskrav 4 i design var å lage 3 ulike logoskisser til seg selv. Dette er mitt resultat:

IMG_1443

Skisse #1:

I denne logoen ville jeg sette initialene mine i hovedfokus, men også få med hele navnet mitt, og valgte derfor å skrive det med små bokstaver under. Denne logoen er veldig enkel og ikke så veldig kreavtiv sp det er nok ikke den jeg ender opp med.

Skisse #2:

Her har jeg valgt å bruke noenlunde samme logoen som jeg brukte i en lignende oppgave på ungdomsskolen. Men jeg har likevell gjort noen endringer på S-en slik at den skulle komme tydligere frem. Logoen viser en S inne i en A, og disse bokstavene står for fornavnet og mellomnavnet mitt.

Skisse #3:

I denne logoen ville jeg prøve en mer moderne vri og sette navnet mitt sammen på en annen måte. Ved å bruke denne logoen tror jeg folk anstrenger seg litt mer for å lese hva som står, noe som også kan skape oppmerksomhet rundt hvem jeg er og hva jeg gjør.

Fargen rød er bare brukt på disse logoene for å gjøre dem mer tydlige, og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å endre fargen i neste stadie.

One thought on “Design – Arbeidskrav 4

  1. Hei Sunniva! Eg likar faktisk aller best logo nr. 2, ein variant av den du laga på ungdomsskulen. Det er nesten som om den er ein personleg signatur for deg, som du kunne hatt på foto og liknande? Eg vil gjerne at du skal prøve deg på å vidareutvikle denne endå meir. Kva om du skriv “Sunniva Agnete Trøen” under i ein enkel grotesk/Sans Serif-font? Med passeleg luft under og namnet ditt i ganske små bokstavar i forhold til “SA”? Så kan du evt. ha ein logovariant med heile namnetrekket (til blogg og webside, visittkort ol), og ein med kun “SA” til å signere illustrasjonar/foto? S :)

    PS. Fint om du kan tenkje litt meir på fargeval til neste skisse! I alle fall skrive kva fargar du tenkjer deg. Og det er sjølvsagt opp til deg kva logo du vel å utvikle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>