Arbeidsplan for skolepraksis ved Austefjord Skule

Rett etter påsken var hele klasse på praksis ved barneskoler  i nærområdet. På forhånd hadde vi blitt delt inn i prosjektgrupper og skulle lage en arbeidsplan for undervisningen vi skulle ha. Jeg kom på gruppen for digital fortelling og det ble bestemt at jeg skulle være med å ha undervisning på Austefjord Skule. Vi var opptatt av at elevene både skule lære det praktiske og kreative ved en slik type oppgave, og satte derfor fokus på begge deler i arbeidsplanen. Her kan du se hvordan den ble til slutt:

Digital fortelling

Hva skal de lære?

Elevene skal lære å lage en fortelling ved hjelp av ulike digitale hjelpemidler som lyd og bilder. De skal også lære seg de ulike programmene og verktøyene som trengs for å lage en slik fortelling.

Skal de skrive manus? Idemyldring?

Elevene starter med idemyldring for å finne ut hva fortellingen skal handle om og hva de har tenkt å bruke for å fortelle den. Deretter må de skrive et slags manus der de får frem hvilke bilder de vil ta og hvilke lyder de vil bruke.

Hvordan løser dere dette? En historie hver? Gruppe?

Alle er med på idemyldring, deretter deles de inn i grupper. Alle jobber med en og samme historie!

Hvilke programmer skal de jobbe i?

Moviemaker/Windows Photostory (til å sette sammen fortellingen), Pixlr.com eventuelt Picasa (til redigering av bilder).

HVA er en digital fortelling?

En digital fortelling er en historie  som fortelles ved hjelp av digitale verktøy. Digitale fortellinger varer ofte ikke mer enn 2-3 minutter og består som oftest av personlige historie. Fortalt med egen fortellerstemme støttet av passende stillbilder. Kan også inneholde video, musikk, lydeffekter, osv !

Dag 1

08:30 – 09:00

Presentere oss for gruppa. Hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her. Vi må lære navn!

09:00 – 09:30

Hva er digital fortelling? Elevene får snakke om hva de tror digitale fortellinger er. Vi forklarer hva en digital fortelling er og viser et eksempel eller to på digitale fortellinger fra nettet.

09:30 – 10:00

Vi skal prate litt om opphavsrett, spesielt når det gjelder musikk og bilder fra nettet. Fordi det sier loven.

10:00 – 10:15

Friminutt

10:15 – 10:40

Begynne med felles idémyldring

10:45 – 11:00

Spisepause

11:00 – 11:30

Friminutt

11:30 – 13:00

Fortsette med idémyldring, men nå i de ulike gruppene.

Vi skal diskutere hva vi vil lage digital fortelling om. Klassen skal deles opp i to grupper, så skal hver gruppe bli enige om hva de vil fortelle om. Etterhvert som gruppene får bestemt seg, begynner dere med å skrive manus.

13:00 – 13:15

Friminutt

13:15 – 14:00

Manusskriving.

 

Dag 2

08:30 – 09:00

Planlegging av dagen med elevene, organisere hvem som skal være med hvem og når. Eventuelt skrive ferdig manus.

09:00 – 10:00

Produksjon av foto og lyd. Avhengig av hvor mange kamera/headset vi får bytter elevene på med å jobbe med de ulike delene av D.F.

10:00 – 10:15

Friminutt

10:15 – 10:40

Produksjon av foto og lyd. Avhengig av hvor mange kamera/headset vi får bytter elevene på med å jobbe med de ulike delene av D.F.

10:45 – 11:00

Spisepause

11:00 – 11:30

Friminutt

11:30 – 13:00

Produksjon av foto og lyd. Avhengig av hvor mange kamera/headset vi får bytter elevene på med å jobbe med de ulike delene av D.F.

13:00 – 13:15

Friminutt

13:15 – 13:45

Introduksjon til og opplæring i programmene vi skal bruke til redigering; Audacity for lyd, Picasa for bilderedigering og Windows Movie Maker for å sette sammen D.F. Vi må høre med elevene om noen av de har bruket programmene før, eller om alt er helt nytt.

13:45 – 14:00 (Hvis tid)

Noe gøy! :) Kongen befaler for eksempel.

 

Dag 3

08:30 – 09:00

Gjennomgang av hva som skal skje utover dagen.

09:00 – 10:00

Redigering av bilder og lyd. Eventuelt gjøre mer opptak hvis de ikke ble ferdige på dag 2. Etterhvert som de blir ferdige kan de begynne å sette alt sammen i Movie Maker.

10:00 – 10:15

Friminutt

10:15 – 10:40

Redigering av bilder og lyd. Eventuelt gjøre mer opptak hvis de ikke ble ferdige på dag 2. Etterhvert som de blir ferdige kan de begynne å sette alt sammen i Movie Maker.

10:45 – 11:00

Matpause

11:00 – 11:30

Friminutt

11:30 – 13:00

Redigering av bilder og lyd. Eventuelt gjøre mer opptak hvis de ikke ble ferdige på dag 2. Etterhvert som de blir ferdige kan de begynne å sette alt sammen i Movie Maker.

13:00 – 13:15

Friminutt

13:15 – 13:45

Ferdigstille prosjektene deres. Viktig å lagre alt riktig.

13:45 – 14:00

Oppsummering og takke for oss!

Didaktisk relasjonsmodell:

Mål

Målet er at elevene skal utvikle og styrke sin digitale kompetanse, gjennom å lære nye digitale verktøy.

Innhold

Praktisk sett skal elevene lære foto, lyd og grunnleggende redigering. Pedagogisk skal de utvikle evnene sine til gruppearbeid og kunne inngå kompromisser.

Metode

Gruppearbeid og arbeidsfordeling. Vi må gi mye ros, men også komme med konstruktiv kritikk.

Vurdering

Viktig at arbeidet blir ferdig, og at elevene selv er fornøyde med resultatet.

Rammer

Datamaskiner og annet utstyr er en viktig rammefaktor for oss. Undervisningsopplegget er avhengig av at vi har tilgang på tilstrekkelig utstyr.

Været kan sette grenser for hva slags bilder elevene har mulighet til å ta.

Vi har relativt dårlig tid, så vi må være effektive i undervisningen, og passe på at ting ikke sklir for mye ut. Elevene må ha noe å gjøre hele tiden.

Elev -og lærerforutsetninger

Vi må ta utgangspunkt i at elevene har ulike forutsetninger og kompetansenivå når det kommer til digitale verktøy. Vi må derfor være oppmerksomme på individuelle forskjellier i motivasjon og hvordan vi kan opprettholde de ulike elevenes interesse og læring.

Til slutt kan jeg nevne at selv om ikke alt gikk helt etter planen tidsmessig, så endte vi opp med to kjempegode produkt. Mer om selve praksisen vil jeg fortelle om i et senere innlegg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>