Arbeidskrav – Accessibility

Nå som vi lever i 2014, skulle man kanskje tro at det skulle være som en drøm og surfe rundt på nettet. Men sannheten er nok heller at det finnes uendelig med nettsider som for mange er nærmest umulig å manøvrere seg rundt på. Heldigvis er det noen som vil gjøre noe med dette, og har satt ekstra fokus på web accessibility, altså tilgjengelighet på web.

Det accessibility går ut på er at alle skal ha samme tilgjengelighet til en nettside, uansett om de er svaksynte, har hørselsproblemer eller lesevansker. Kravet med accessibility betyr altså at det ikke skal finnes noe på en nettside som hindrer de besøkende informasjon. Men det finnes selvfølgelig nettsider som ikke innfrir disse kravene.

For å vise hvordan man ikke fulfører kravene fra DIFI og UU, skal jeg ta utgangspunkt i nettsiden www.rorleggern.no. Denne nettsiden er egentlig en ganske fin og enkel side, men det er flere elementer som kan gjøre det vanskelig for noen å hente informasjon.

Hvis vi ser på fargene som er brukt i tekst og bakgrunn, er det ikke de største kontrastene. Det meste av teksten er i lysegrått, noe som gjør at det er vanskeligere å skille den fra bakgrunnen. Og selv om man har godt syn, krever den en smule ekstra å lese – noe som kan gjøre det vanskeligere for noen med lesevansker å holde konsentrasjonen opp. I tillegg har de valgt å bruke blått for å vise hvor man er i menyen, noe som heller ikke skiller seg særlig ut fra resten.

Selve fonten som er brukt er ganske klar og tydelig, men mangelen på utheving og forskjellige skriftstørrelser gjør at det er vanskelig å skille teksten fra hverandre.

Med tanke på navigasjonen, ser det ved første øyekast helt greit ut, men den er nok ikke like grei med å gjøre for alle. Som sagt er fargevalget veldig forvirrende og skriftstørrelsen litt for liten, men drop down-effekten gjør det også vanskelig. Det gjør det vanskelig å se hvor man er, og hvor man kan gå videre. I tillegg har ikke alle ”kategoriene” en drop down, og det kan skape mye forvirring, for noen som i utgangspunktet ikke ser så godt.

Bildene på siden mangler alt-tekst og flere av illustrasjonene er pikslete både før og etter man forstørrer siden. I tillegg er flere av bildene markert med en blå ramme, noe som vil gi assosiasjoner til en bildelink, men den er bare dekor og er derfor ganske misvisende. Til og med jeg, som ikke har dårlig syn, trykket flere ganger på bildene før jeg forsto at det var en ramme.

Man har heller ikke muligheten til å forstørre teksten på denne siden, noe som desverre er en skjelden mulighet man helst finner på statlige nettsider. Man kan selvfølgelig forstørre hele nettsiden gjennom nettleseren, men som oftest er det bare teksten man trenger forstørrelse av.

Denne siden er fullt brukelig for flere mennesker, men på grunn av fargevalget spesielt, kan den bli nærmest umulig å bruke for mennesker som sliter med synet eller lesevansker. Selv om akkurat denne siden passer dårlig for synshemmede, finnes det også sider som skaper problemet for mennesker med andre handikap. Jeg synes kravene til accessibility burde blitt tatt mer serriøst av web-utviklere enn det de gjør i dag, for selv om jeg bare har tatt opp et eksempel finnes det så utrolig mange flere.

Under ligger det en link der jeg har laget et forslag til hvordan nettsiden kunne sett ut for å gjøre tilgjengeligheten bedre. Programmet jeg brukte ville ikke samarbeide helt, og derfor ligger skissen på den tredje siden i PDF-filen.

Wireframe_rørleggern

Det jeg ville gjort for å forbedre denne siden, forklares ikke bare av denne skissen. Mye av det jeg ville endret har med fargevalget å gjøre, og det burde vært større kontraster slik at det er mulig å skille tekst, bakgrunn og design fra hverandre. Noe som jeg har prøvd å få frem i denne skissen er at det er mulig å bruke forskjellige størrelser på teksten, for å vise hva som er viktigst osv.

Noe annet jeg har gjort er å legge til tekst ved ikonene, slik at det er lettere å finne ut hvor det hører til. Jeg har valgt å ta vekk unødvendige animasjoner og slides, slik at den viktige informasjonen er lettere å finne.

Jeg har også prøvd å gjøre menyen større og tydeligere. Tanken er også at dropdown-funksjonen skal fungere på alle ”kategoriene” og være i en farge som skiller seg ut slik at den er lett å legge merke til. Det som også er et alternativ er at ”kategori”-linken fører videre til en underside, som igjen fører videre til flere sider, men dette kan bli litt i overkant.

Jeg ville også lagt til muligheten til å endre på tekststørrelsen, lydspor osv., men jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle legge inn dette i skissen.

Selv om jeg har nevnt flere ting som kan endres her, er det sikkert enda flere ting som kunne blitt gjort om på sett fra en annen persons ståsted. Det er utrolig vanskelig for en som har perfekt syn og bevegelighet i hele kroppen, å forstå hvordan en så liten ting som en font kan hindre dem i å få informasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>