Ei oppdatering

Okei, er ikkje særleg dyktig på desse blogg-greiene, men no kjem det i alle fall ei oppsummering av ein del ting vi har gjort i det siste. Vi startar med, hald dykk fast, ein link til Hildes`blogg og mindmapet vi laga her ein time: http://minerva.hivolda.no/~hildevf/blog/?p=26

Vi fekk i oppgåve å lage eit tankekart der tema var korleis ein VGS-elev kan bruke digitale verktøy i hans/hennar læring. Tankekartet er laga med Mindomo, og du kan kome til nettsida her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>