Ulik brennvidde

Bildet over: Brennvidde: 49.0 mm, 1/60 sek, F/5.6, ISO:400

Bildet under: Brennvidde: 35.00 mm, 1/60 sek, F/4.5, ISO:400

Effekt: På det nedste blidet føler ein at ein kjem nærmare inn på personen, medan ein på biletet over får eit meir standard “familie-selskap-bilde,” bildet med lav brennvidde skapar meir følelsar, mykje fordi det ikkje inneheld like mange av dei forstyrrande elementa som biletet ovanfor inneheld.

2 thoughts on “Ulik brennvidde

  1. Jeg likte veldig godt hvordan de to bildene med fokus på brennevidde kan ha så forskjellig tolkning. Det siste bildet virker litt mystisk, men er samtidig personlig, og det viser mye følelser. Det første bildet er litt mer åpent, og personen viser en litt annen følelse. Disse to bildene kunne ha blitt brukt i to helt forskjellige settinger dersom de for eksempel skulle blitt brukt i en avis :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>