Skip navigation

 

 

Utgangspunktet for siden er en side som gir den relevante info for konkurransen samt muligheten til å bidra ved hjelp av twitter, og ikke noe mer. Den bør lastes raskt, spesielt med tanke på at målgruppen er folk i alle aldre, inkludert kanskje besteforeldre som sitter på svært treigt nett. Hvorvidt videostreamen vil fungere er forsåvidt en annen sak.

 

Forside

omfll

 

resultater
 bilder

 

 

 

 

MID 117 Individuell refleksjon

TOM-arbeid på Hareidsstemnet.

Hareidsstemnet er til nå den største produksjonen MID 117 har vært med på. Noen av oss, meg inkludert, var der i to dager, med forskjellige roller hver gang. Jeg skal primært ta for meg andre dagen, men jeg vil også nevne noen problemer som oppstod den første.

Det ble brukt fem kamera, inkludert et kamera på kran og ett på aktiv dolly(bevegelig plattform til kamera). Bildet ut fra bildemiks skulle vises via to prosjektorer i salen, og fokuset var derfor på å få bilder som var relevant for dem som var der, og ikke med tanke på en stream til nett.

Min rolle i denne produksjonen som en av mange TOM var å ta for seg tekniske ting. Dette inkluderer å få oversikt over hvilket utstyr som trengtes for å lage produksjonen. For at dette skal være mulig bør man ha en befaring for å få oversikt over stedet produksjonen skal ta sted. Man bør også sikre kontaktinfo tidlig i prosessen slik at man lett kan kontakte de man lager produksjonen for, og relevante parter i samarbeidet. Videre har man ansvar for å sette opp utstyr, legge kabler, og bruke gaffateip til å sikre disse kablene og noe av utstyret.

 

P1110907_400

Simen, hoved-TOM den andre dagen i produksjonen.

Et problem som dukket opp den første dagen, var at de to prosjektorene hadde forskjellige farger og konstrast pga forskjellig vinkel og distanse til lerret. Det ble derfor brukt en del tid på å prøve å rette dette.

Kranen som ble brukt for det ene kameraet var satt opp i andre etasje på et relativt trangt område, og vi merket bakken i første etasje som var under denne med gul/svart stripet teip for å indikere at folk skulle passe seg. Men rett før oppstart av programmet kom det brått mange folk opp til oss med kranen og sa de hadde fått beskjed om at de kunne stå og se på de første par fremføringene i showet. Grunnen til dette var at det skulle være et stort barnekor med veldig mange barn, og foreldre skulle få en god mulighet til å se disse. Dette var ingen av oss i produksjonen blitt fortalt om, og dermed hadde vi brått en masse barn og voksne som stod rett på eller ved masse kabler vi hadde liggende løst. Med andre hadde kommunikasjonen feilet på et tidspunkt.

 

P1110839_400

Hvor kranen ble plassert.

Jeg hadde fått hovedansvar for å passe på det tekniske som hadde med kranen å gjøre under sending og å stille meg disponibel til de som styrte den, og det var dermed opp til meg å passe på at det ikke gikk skeis. Etter de hadde gått ble det oppdaget at den ene ledningen til kranen var blitt forskjøvet slik at kranen hadde veldig lite slingringsmon, men dette klarte jeg heldigvis å fikse på kort tid.

 

P1110840_400

Utsikt fra kranplassering.

Etter stemnet var over samarbeidet alle raskt og effektivt med å demontere alt utstyr og rulle opp alle kabler. Jeg tok hovedksaklig for meg å fjerne og plukke opp alle gaffa- og stripsrester som lå spredt overalt, samt hjalp til med demontering av kran og å samle inn kabler relatert til denne.

Det viktigste under produksjonen var samarbeid, kommuniksjon samt det å holde hodet kaldt og humøret oppe. Det virket som om dette var noe som de fleste klarte, på tross av at den andre dagen i produksjonen tok 18 timer.

 

 

Jeg liker å fokusere på minimalisme, noe som reflekteres i denne designen. Det er veldig få elementer på sidene, og det er ingen farger i selve navigasjonen. Dette gjør at vi oppnår en fleksibilitet når vi skal presentere ting på siden.

 

 

MID126_Webside_oppg_main

MID126_Webside_oppg_sub

 

 

MySQL etterlot ikke et bra inntrykk da jeg brukte det. Teksten i diagrammene var utydelig (med standard instillinger ihvertfall), og programmet var ustabilt, noe  som gjorde at jeg kastet bort tid da den første databasen jeg satte sammen kræsjet og jeg måtte gjøre den på nytt.

Spillutleie_MYSQL

Frisorsalong_MYSQL

Restaurant_MYSQL

 

I PHP har vi gått igjennom variabler, matriser og kontrollstrukturer.

Oppgaven som tok for seg variabler hadde utgangspunkt i en bursdagsinvitasjon hvor vi skulle oppgi tidspunkt, sted, kleskode og navn på mottaker. Den ligger på http://minerva.hivolda.no/~yngvemh/mid126/oppg2/.

Oppgave som hadde med matriser å gjøre involverte fremdeles bursdagsinvitasjonen, men denne gang skulle vi legge til navn på de som aksepterte invitasjonen i oppgave 1.

Vi skulle lage to versjoner av dette, ene som en vanlig matrise

(minerva gir meg trøbbel av en eller annen grunn):

<!DOCTYPE HTML>

<?php
# Variabler
$gjest = array(“Fyr Fyresen”,”Mann Mannesen”,”Kvinne Kvinnesen”);
?>
<html>

<body>
<p>Gjester som har sagt ja:
<ul>
<?php
foreach ( $gjest as $navnpagjest => $v ) {
echo “<li>” . $v . “</li>”;
}
?>
</ul>
</p>

</body>
</html>

Den andre som assosiativ:

<!DOCTYPE HTML>

<?php
# Variabler
$gjest = array(“Fyr” => “Fyr Fyresen”, “Mann” => “Mann Mannesen”,”Kvinne” => “Kvinne Kvinnesen”);
?>
<html>

<body>
<p>Gjester som har sagt ja:
<ul>
<?php
foreach ( $gjest as $navnpagjest => $v ) {
echo “<li><strong>” . $typerett . “:</strong> ” . $v . “</li>”;
}
?>
</ul>
</p>

</body>
</html>

 

 

Kontrollstruktur:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<title>Untitled Document</title>
</head>

<?php
#Variabel
$time = “13.09.13, Kl. 17:00″;
$location = “et sted”;
$dresscode = “påkledd”;
$guest = “Fyr Fyresen”;
$kjonn = “Mann”;
$status = “Gift”;
$mann = “Herr”;
$kvinne = “Fru”;

?>
<body>

<h1>Partey</h1>
<p>Hei,
<?php
if ( $kjonn == “Mann” ) {
echo $mann;
}

else {
echo $kvinne;

}
echo $guest; ?>,</p>
<p>Gidd å stikk innom <?php echo $location; ?> den <?php echo $time; ?> og husk å være <?php echo $dresscode; ?>.
</body>
</html>

 

 Codecademy

Er usikker på om det er meningen vi skal gjøre alt på PHP i codecademy da noen av de seinere “kursene” (objekt-orientert programmering) er over nivået vi er ment å ha i dette emnet, såvidt jeg ser.  Siden har forsåvidt flere problemer med compiler og stabilitet, og dette kan være noe relevant lesing: http://www.attendly.com/why-codecademy-is-overrated-and-missing-its-target-audience/. Dette er uansett hva jeg har gjort til nå:

Codecademy_01

 

Jeg ønsker vanligvis minst mulig distraksjoner, og ville derfor helst gått for en logo som bestod av tekst, og tiden ville gått med på å finne (eller lage) rett font, pluss kanskje et lite grep som en strek eller en annen form.

Men her er et bilde som også inkluderer noe mer abstrakt  uansett.

Edit: Den miderste logoen representerer fjell, som det er nok av i Volda; en penn, som jo kan være en relevant ting når man holder på med design; til slutt er det et øye, som igjen kan stå for “et øye for detaljer” eller at man ser det store bildet i en design, og ikke bare enkeltelementer.

For logoen hvor 126 står lodrett kan tallene være i en annen farge, med unntak av 1, hvor bare den lille biten som indikerer et 1-tall er den fargen, og resten av tallet er samme farge som M og D. Hvilke farger som skal bli brukt må sees an i forhold til den profilen som skal holdes.

(Trykk på bildet for å se hele)

P1110830_800_logo

 

Oppgave: Finne en hjemmeside med god design.

Jeg liker sider som unngår for mye unødvendig fluff. Et eksempel på dette er http://www.creativelive.com. Siden har en clean look som raskt gir deg oversikt over de forskjellige mulighetene man har. Det første man legger merke når man åpner siden er live og kommende gratis workshops da dette dekker det meste av den øverste delen av siden. Samtidig har man en typisk horisontal fane øverst som lister forskjellige kategorier.

Fargene hvit, grå og lysegrønn går igjen i sidens tema. Fargene er ikke-offensive og rolige. Grønn trekker oppmerksomheten uten å skrike om den. Skriften gjør jobben sin og er ganske lett å lese. Bilder er brukt som inngang til alle workshops, og er dermed en stor del av sidens profil.

Navigering av siden kan gjøres enten via workshops som er fremhevd på fremsiden, underkategorier som viser de siste og mest populære workshops, samt via linken “catalog” som lister opp alle workshops etter kategori  og søkekriterier. Man kan finne frem til det man vil på bare et par klikk. Det burde dermed være relativt å finne frem til noe av interesse.

Forøvrig listes linker til kontaktinfo og annen tilsvarende relevant informasjon i bunnen av siden.

Oppgave 1:

 

HTML5 er en samling av nyere revisjoner av tidligere elementer og standardiserte koder sammen med nye elementer.

HTML5 inkluderer støtte for video og lyd. De nye elementene som er lagt til kan i mange tilfeller erstatte divtags.

Det er også nye atributter samt støtte for globale atributter.

 

Hjemmeoppgave:

Det er tre måter å koble stildefinisjoner til HTML på; eksterne style sheets, interne style sheets og inline style sheets. Eksterne er best når det trengtes for flere sider, interne for enkle dokumenter.

Side med CSS koblet til forskjellige måter, beskrevet på selve siden:

http://minerva.hivolda.no/~yngvemh/mid126/oppg1/forste_side_126.html

Vi ble presentert for forskjellige ting vi kunne velge å undervise om; jeg valgte å gå for lyd. Programmet som ble laget til gikk ut på at elevene skulle lage et hørespill eller et nyhetesprogram. Elevene ble først presentert utstyret, deretter fikk de håndtere det og eksperimentere en stund.

Deretter ble det laget tankekart og utkast til manus, og de fikk en hjelpende hånd om de gikk tom for idéer. Neste dag ble opptakene utført,etter en kort spørrerunde om de husket det vi gjennomgikk den første dagen. Den tredje ble lyden overført til en laptop og redigert. Elvene fikk direkte kontroll i starten, mens vi tok gradvis over etterhvert for å ikke gå tom for tid.

Det var interessant å se kunnskapsnivået og engasjementet som nåværende 12-åringer kan ha, og jeg fikk erfart situasjoner jeg nå står bedre rustet til å takle.

Min observasjonspraksis tok sted hos Bergens Tidende. Etter å ha blitt motatt og introdusert for BT og deres verdier og historie ble jeg satt over i videoavdelingen. Der fikk jeg se hvordan en erfaren videojournalist effektiv redigerte en video som skulle på nettet, og jeg fikk komme med innspill. Jeg fikk også være med og filme en relativt ny satsning for BT ved navnet “Ballspark”.

Utover praksisperioden ble også med på flere saker og tok bilder som havnet i både nettavisen og på trykk. Sakene inkluderte Holberg-utdelingen, en militærøvelse og en utrykning til en bolig som var i en brann.

Jeg var også med på et par oppdrag der jeg ikke fikk tatt bilder, men det var nyttig å se hvordan profesjonelle arbeidet og utførte oppdragene sine.

Alt i alt var dette en nyttig erfaring som gav et innblikk i hvordan det er å arbeide for vestlandets største avis.