Skip navigation

I PHP har vi gått igjennom variabler, matriser og kontrollstrukturer.

Oppgaven som tok for seg variabler hadde utgangspunkt i en bursdagsinvitasjon hvor vi skulle oppgi tidspunkt, sted, kleskode og navn på mottaker. Den ligger på http://minerva.hivolda.no/~yngvemh/mid126/oppg2/.

Oppgave som hadde med matriser å gjøre involverte fremdeles bursdagsinvitasjonen, men denne gang skulle vi legge til navn på de som aksepterte invitasjonen i oppgave 1.

Vi skulle lage to versjoner av dette, ene som en vanlig matrise

(minerva gir meg trøbbel av en eller annen grunn):

<!DOCTYPE HTML>

<?php
# Variabler
$gjest = array(“Fyr Fyresen”,”Mann Mannesen”,”Kvinne Kvinnesen”);
?>
<html>

<body>
<p>Gjester som har sagt ja:
<ul>
<?php
foreach ( $gjest as $navnpagjest => $v ) {
echo “<li>” . $v . “</li>”;
}
?>
</ul>
</p>

</body>
</html>

Den andre som assosiativ:

<!DOCTYPE HTML>

<?php
# Variabler
$gjest = array(“Fyr” => “Fyr Fyresen”, “Mann” => “Mann Mannesen”,”Kvinne” => “Kvinne Kvinnesen”);
?>
<html>

<body>
<p>Gjester som har sagt ja:
<ul>
<?php
foreach ( $gjest as $navnpagjest => $v ) {
echo “<li><strong>” . $typerett . “:</strong> ” . $v . “</li>”;
}
?>
</ul>
</p>

</body>
</html>

 

 

Kontrollstruktur:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<title>Untitled Document</title>
</head>

<?php
#Variabel
$time = “13.09.13, Kl. 17:00″;
$location = “et sted”;
$dresscode = “påkledd”;
$guest = “Fyr Fyresen”;
$kjonn = “Mann”;
$status = “Gift”;
$mann = “Herr”;
$kvinne = “Fru”;

?>
<body>

<h1>Partey</h1>
<p>Hei,
<?php
if ( $kjonn == “Mann” ) {
echo $mann;
}

else {
echo $kvinne;

}
echo $guest; ?>,</p>
<p>Gidd å stikk innom <?php echo $location; ?> den <?php echo $time; ?> og husk å være <?php echo $dresscode; ?>.
</body>
</html>

 

 Codecademy

Er usikker på om det er meningen vi skal gjøre alt på PHP i codecademy da noen av de seinere “kursene” (objekt-orientert programmering) er over nivået vi er ment å ha i dette emnet, såvidt jeg ser.  Siden har forsåvidt flere problemer med compiler og stabilitet, og dette kan være noe relevant lesing: http://www.attendly.com/why-codecademy-is-overrated-and-missing-its-target-audience/. Dette er uansett hva jeg har gjort til nå:

Codecademy_01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>