Skip navigation

MID 117 Individuell refleksjon

TOM-arbeid på Hareidsstemnet.

Hareidsstemnet er til nå den største produksjonen MID 117 har vært med på. Noen av oss, meg inkludert, var der i to dager, med forskjellige roller hver gang. Jeg skal primært ta for meg andre dagen, men jeg vil også nevne noen problemer som oppstod den første.

Det ble brukt fem kamera, inkludert et kamera på kran og ett på aktiv dolly(bevegelig plattform til kamera). Bildet ut fra bildemiks skulle vises via to prosjektorer i salen, og fokuset var derfor på å få bilder som var relevant for dem som var der, og ikke med tanke på en stream til nett.

Min rolle i denne produksjonen som en av mange TOM var å ta for seg tekniske ting. Dette inkluderer å få oversikt over hvilket utstyr som trengtes for å lage produksjonen. For at dette skal være mulig bør man ha en befaring for å få oversikt over stedet produksjonen skal ta sted. Man bør også sikre kontaktinfo tidlig i prosessen slik at man lett kan kontakte de man lager produksjonen for, og relevante parter i samarbeidet. Videre har man ansvar for å sette opp utstyr, legge kabler, og bruke gaffateip til å sikre disse kablene og noe av utstyret.

 

P1110907_400

Simen, hoved-TOM den andre dagen i produksjonen.

Et problem som dukket opp den første dagen, var at de to prosjektorene hadde forskjellige farger og konstrast pga forskjellig vinkel og distanse til lerret. Det ble derfor brukt en del tid på å prøve å rette dette.

Kranen som ble brukt for det ene kameraet var satt opp i andre etasje på et relativt trangt område, og vi merket bakken i første etasje som var under denne med gul/svart stripet teip for å indikere at folk skulle passe seg. Men rett før oppstart av programmet kom det brått mange folk opp til oss med kranen og sa de hadde fått beskjed om at de kunne stå og se på de første par fremføringene i showet. Grunnen til dette var at det skulle være et stort barnekor med veldig mange barn, og foreldre skulle få en god mulighet til å se disse. Dette var ingen av oss i produksjonen blitt fortalt om, og dermed hadde vi brått en masse barn og voksne som stod rett på eller ved masse kabler vi hadde liggende løst. Med andre hadde kommunikasjonen feilet på et tidspunkt.

 

P1110839_400

Hvor kranen ble plassert.

Jeg hadde fått hovedansvar for å passe på det tekniske som hadde med kranen å gjøre under sending og å stille meg disponibel til de som styrte den, og det var dermed opp til meg å passe på at det ikke gikk skeis. Etter de hadde gått ble det oppdaget at den ene ledningen til kranen var blitt forskjøvet slik at kranen hadde veldig lite slingringsmon, men dette klarte jeg heldigvis å fikse på kort tid.

 

P1110840_400

Utsikt fra kranplassering.

Etter stemnet var over samarbeidet alle raskt og effektivt med å demontere alt utstyr og rulle opp alle kabler. Jeg tok hovedksaklig for meg å fjerne og plukke opp alle gaffa- og stripsrester som lå spredt overalt, samt hjalp til med demontering av kran og å samle inn kabler relatert til denne.

Det viktigste under produksjonen var samarbeid, kommuniksjon samt det å holde hodet kaldt og humøret oppe. Det virket som om dette var noe som de fleste klarte, på tross av at den andre dagen i produksjonen tok 18 timer.

 

2 Comments

  1. Hei Yngve!

    Du forklarer bra om kva ein TOM må gjere under ein produksjon og det var interisant å lese om dette. *Thumbs up*

  2. Veldig fin og forklarende post! Og veldig fine bilder!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>